Optisen alan palkitsemiset kertovat vauhdilla uudistuvasta alasta

Vuoden Optikko -palkinto myönnettiin toimialan monipuoliselle uudistajalle Timo Juuriselle ja Vuoden Näköteko -tunnustus laajasti käyttöön otetulle ja kansainväliseksi vientimenestykseksikin povatulle Ocusweep -näöntutkimuskonseptille. Toimialalla nähdään monia uusia mahdollisuuksia niin tavarakaupan kuin terveydenhuollonkin suurten muutosten keskellä.

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry:n ja Suomen Optometrian Ammattilaiset ry:n myöntämä Vuoden Optikko -tunnustus sekä Messusäätiön myöntämä Vuoden Näköteko -tunnustus jaettiin tänään 12.1. Näe2019 -tapahtumassa Helsingissä.

”Vuoden 2018 tunnustuksissa näkyy hyvin selvästi alan voimakas uudistuminen”, sanoo Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast. ”Digitalisaatio, väestönkehitys ja muut megatrendit vaikuttavat niin kaupan kuin terveydenhuollon arkeen merkittävästi. Haluamme nostaa esiin positiivisia tekijöitä, jotka luovat murroksen keskellä koko toimialaa hyödyttäviä uusia mahdollisuuksia.”

Vuoden Optikko -tunnustus jaetaan vuosittain ansioituneelle tai poikkeuksellisen suorituksen tai teon tehneelle Suomessa laillistetulle optikolle. Vuoden Näköteko myönnetään henkilölle, yritykselle tai yhteisölle, joka on edistänyt hyvää näkemistä erityisellä tavalla tai tuonut hyvän näkemisen vaikutuksia ja ratkaisuja tunnetuksi yhteiskunnassa. Palkinnot jakoi tänä vuonna Kaupan liiton tuore toimitusjohtaja Mari Kiviniemi.

Vuoden Optikko 2018 – Timo Juurinen, Optiikka Juurinen Oy

Vuoden Optikko, 55-vuotias Timo Juurinen on valmistunut optikoksi synnyinkaupungissaan Helsingissä vuonna 1993. Hän on suorittanut sitä ennen kaupallisen opistotutkinnon ja tällä vuosikymmenellä jatkanut elinikäisen oppimisen tiellään mm. tuotekehityksen ja digitaalisen markkinoinnin tutkintojen parissa.

Optiikka Juurinen Oy on optiikan ja terveydenhuollon tukkuliike, jonka asiakkaita ovat silmäsairaalat, optikkoliikkeet, apteekit, hammaslääkärit ja terveyskeskukset. Yritys saavutti viime vuonna kahdenkymmenen vuoden iän. Timo Juurinen on alusta lähtien toiminut yrityksensä toimitusjohtajana. Perheyrityksessä työskentelee myös Juurisen vaimo Aulikki Juurinen.

Yksimielisen valinnan perusteena on Juurisen uran ja ammattitaidon monipuolisuus; hän on toiminut alalla pitkään niin optikkotoiminnan kuin silmäkirurgian sekä monen muun aihealueen parissa.

”Timo Juurinen kehittää ja tuo alalle systemaattisesti uutta, kommunikoiden monipuolisesti eri kohderyhmille niin sosiaalisessa kuin perinteisessä mediassa”, kertoo perusteista NÄE ry:n Tast.

Ansioksi katsottiin myös Juurisen pitkä panostus toimialan edunvalvontaan NÄE ry:n tukkuvaliokunnan jäsenenä.

Juurinen luonnehtii Vuoden Optikko -titteliä hienoksi saavutukseksi. ”Palkinto on suuri kunnia minulle ja Optiikka Juuriselle. Olen edelleen innostunut silmistä ja pyrin kehittämään osaamistani sekä jakamaan oppimaani eri tavoin alan toimijoille”, hän kertoo.

Hän näkee optisen alan lähitulevaisuudessa monia murroskohtia, jotka on mahdollista kääntää vahvuuksiksi. ”Toivon, että optikot ja optometristit tulevat yhä vahvemmin mukaan julkisen terveydenhuollon uutena voimavarana. Optikon peruskoulutus antaa hyvän pohjan oppia ja kehittyä yhä osaavammaksi silmäterveyden ammattilaiseksi”, hän sanoo.

Juurinen katsoo, että perinteisten optikkoliikkeiden tulee tutkia omaa liikeideaansa tarkoin ja olla valmis toiminnan kehittämiseen. ”Perinteisiä kivijalkaliikkeitä haastavat globaalit jätit, kuten Amazon ja Google sekä omalla alallamme EssilorLuxottica -yhteenliittymä, ovat muuttaneet tavarakauppaa peruuttamattomasti.”

”Itsensä ja taitojensa kehittäminen ennakkoluulottomasti on alan elinvoimaisuudelle erittäin tärkeää. Tämä on hieno toimiala ja näen kaiken tasoisen yhteistyön tiivistämisen ratkaisuna tulevaisuuden haasteisiin”, Juurinen summaa.

Vuoden näköteko: Ocusweep – Ocuspecto Oy:n toiminnallisen näön tutkimuskonsepti

Suomalainen innovaatio Ocusweep on näöntutkimusjärjestelmä, joka antaa kokonaisvaltaista tietoa ihmisen näkökyvystä. Ocusweep-testejä tehdään jo muun muassa Instrumentarium-optikkoketjun liikkeissä ympäri Suomea, ja järjestelmä on herättänyt merkittävää kansainvälistä kiinnostusta.

”Ocusweep on lyhyessä ajassa vakiinnuttanut paikkansa suomalaisten optikkoliikkeiden näöntutkimusvälineistössä”, Panu Tast avaa valinnan perusteita. ”Siitä on kovaa vauhtia tulossa myös kansainvälinen vientimenestys.”

Ocusweep onkin ensimmäinen toiminnallisen näkökyvyn mittaamiseen ja tutkimiseen tarkoitettu tutkimusmenetelmä, joka tuo uutta tietoa tutkittavan näköjärjestelmän toiminnasta niin kuluttajan itsensä kuin silmäterveyden ammattilaistenkin käyttöön.

”Ocusweep vahvistaa optikkoliikkeiden palvelutarjontaa merkittävästi. Optikoille menetelmä tarjoaa tärkeän työkalun oman ammattitaidon vahvistamiseen ja asiakkaan kattavaan palveluun. Asiakas ymmärtää näkökykyään uudella tavalla”, Ocuspecto Oy:n toimitusjohtaja Pekka Silvennoinen kertoo.

Näöntarkkuuden lisäksi sen avulla voidaan tutkia laajasti kontrastinäköä, näkökenttiä ja reaktioaikaa. Ocusweepin tarjoaman tutkimustiedon avulla näköjärjestelmän toimivuutta voidaan tarkastella esim. erityyppisten työtehtävien tai urheilusuoritusten näkökulmasta. Monet silmäterveysongelmat oireilevat toiminnallisen näkemisen muutosten muodossa, joten Ocusweepin tuottamalla tiedolla voidaan edistää silmäsairauksien varhaista toteamista.

Laitteen kehittäjä, silmälääkäri Markku Leinonen ja kymmenkunta muuta silmälääkäriä kuuluvat yrityksen suurimpien omistajien joukkoon. Menetelmän mittausmetodeille ja algoritmeille on myönnetty useita patentteja, joiden lisäksi vireillä on patenttihakemuksia.

Lisätietoja:

Timo Juurinen, toimitusjohtaja, Optiikka Juurinen Oy, p. 040 5542555, timo.juurinen@optiikkajuurinen.fi
Pekka Silvennoinen, toimitusjohtaja, Ocuspecto Oy, p. 050 385 9977, pekka.silvennoinen@ocusweep.com
Panu Tast, toimitusjohtaja, Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry, p. 040 5422 227, panu.tast@naery.fi