Näe-lehdessä: Optinenkin kauppa hakee ratkaisuja vastuullisuushaasteisiin

Vastuullinen kaupan ala on koko Suomen kannalta merkittävä tavoite, sillä kauppa on maan suurin työllistäjä ja veronmaksaja. Myös optinen kauppa meillä ja maailmalla pyrkii osallistumaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen monin tavoin. Ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta vastuullisuudesta muodostuva yhteiskuntavastuullisuus on alue, johon niin kuluttajat kuin sijoittajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota.

Kauppa on koko elinkeinoelämän suurin veronmaksaja ja myös yksi suurimmista investoijista. Lähes 300 000 henkilöä työllistävä kaupan ala on myös nuorten suurin työllistäjä; joka viides työssäkäyvä alle 25-vuotias työskentelee Suomessa kaupan alalla. Kaupan yritysten ponnistelut vastuullisemman liiketoiminnan ja mm. ilmastonmuutoksen hillitsemisen puolesta vaikuttavat siis merkittävästi koko maan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Kaupan alan vastuullisuuteen syvennyttiin Kaupan liiton ja Aalto-yliopiston syyskuisessa Kestävä kauppa -ajatuksista arjen tekoihin -aamupäiväseminaarissa Otaniemessä. Tiiviin ohjelman mielenkiintoisista yrityscaseista rakentui myös kokonaiskuva toimialan vastuullisuudesta.

Lue lisää tuoreesta Näe-lehdestä: Optinenkin kauppa hakee ratkaisuja vastuullisuushaasteisiin