Lapsennäkö.fi on kompakti tietopankki lasten ja nuorten läheisille aikuisille ja kasvatusammattilaisille

NÄE ry kumppaneineen on julkaissut lasten ja nuorten toiminnalliseen näköön keskittyvän verkkosivuston Lapsennäkö.fi:n tänään 7.1.2020. Helposti ymmärrettävä, matalan kynnyksen tukea, apua ja infoa sisältävä tietopankki on suunnattu lasten ja nuorten läheisille aikuisille.

Sivuston tavoitteena on valistaa lasten ja nuorten läheisiä aikuisia hyvän näkemisen kauaskantoisista vaikutuksesta lapsenkin elämänlaatuun, sekä ohjata hakemaan apua oikeasta osoitteesta varhaisessa vaiheessa.

Lapsennäkö.fi tuo optometrian asiantuntijoiden osaamisen ja kokemuksen lasten näön kanssa tekemisissä olevien kohderyhmien käyttöön helpossa ja kaikkien ymmärrettävissä olevassa muodossa, jolloin lapset ja nuoret voivat saada apua ja tukea näkemisen ongelmiin ja hyvän näkemisen ylläpitämiseen entistä aikaisemmassa vaiheessa ja entistä asiantuntevimmilta aikuisilta – läheisiltä ja ammattilaisilta.

Sivuston pääkohderyhmänä ovat lasten vanhemmat, huoltajat ja muut tärkeät aikuiset, koulujen ja päiväkotien opettajat ja lastenhoitajat sekä muut kasvatusammattilaiset, kouluterveydenhoitajat, opinto-ohjaajat, harrastusten ohjaajat ja muut lasten parissa työskentelevät ammattilaiset aikuiset, jotka eivät välttämättä ole terveyden tai näkemisen asiantuntijoita.

”Näkö on tärkein aistimme: toiminnallinen näkö vaikuttaa merkittävästi ihmisen, myös lapsen, toimintakykyyn – mahdollisuuksiin keskittyä koulussa, oppia ja harrastaa. Hyvä näkeminen vaikuttaa jokaisen arkeen päivittäin”, muistuttaa Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.

”Haluamme, ettei yksikään lapsi jäisi mistään paitsi ainakaan korjattavissa olevan heikentyneen näön vuoksi. Harmillisen usein näin kuitenkin käy vaikkapa urheiluharrastuksen kohdalla. Niin ei tarvitsisi olla. Näönkorjaustapoja on erilaisia ja moniammatillisissa tiimeissä pystytään aina löytämään sopiva ratkaisu. Pyrimme sivuston avulla herättämään aikuisten tietoisuutta lasten ja nuorten näönkorjauksen tärkeydestä ja mahdollisuuksista, että jokainen lapsi voi kasvaa täyteen potentiaaliinsa”, Tast sanoo.

”Hyvä näkeminen on oppimisen, lukutaidon ja siten kaiken osaamisen tärkein lähtökohta, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia koko maan hyvinvoinnille. Digitalisaation myötä lisääntyy myös erilaisten näyttöjen käyttö, ja kulutamme valtavia määriä teksti-, kuva- ja videosisältöjä päivittäin lapsuudesta lähtien. Yhteiskunnassa mukana pysyäkseen on jokaisen nähtävä mahdollisimman hyvin”, jatkaa Tast.

Lapsennäkö.fi:ltä löytyy tietoa näön kehityksestä ja kehityshäiriöistä, näkemisen yhteydestä oppimiseen sekä mahdollisiin oppimis- ja keskittymisvaikeuksiin; hyvän näkemisen merkityksestä muulle kehitykselle ja toiminnalle sekä toiminnallisen näön ongelmista. Lapsennäkö.fi sisältää tietoa myös erilaisista tarkoituksenmukaisista keinoista lapsen näön korjaamiseen eri elämänvaiheissa ja tilanteissa sekä silmien suojauksesta ja näön heikkenemisen ehkäisystä arjessa.

Sivustoa kehitetään jatkossa ja se tulee päivittymään ja täydentymään säännöllisesti.

Sivuston toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa NÄE ry yhdessä kumppaniverkoston kanssa. Lapsennäkö.fi:n toteutumista ovat tukeneet ammattiliitto Suomen Optometrian Ammattilaiset SOA ry, Optometrian Eettinen Neuvosto, Kirjakauppaliitto ry ja Lääkäripalveluyritykset LPY ry.

Sivuston toteuttajakumppanina on Mainostoimisto Pii & Waak.

Tutustu sivustoon osoitteessa Lapsennäkö.fi!

Lisätietoja:

Panu Tast, toimitusjohtaja, Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry, p. 029 3000 901, panu.tast@naery.fi

Meri Karppanen, viestintäasiantuntija, Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry, p. 029 3000 904, meri.karppanen@naery.fi