Neuvoja optikkoliikkeiden optikko- ja silmälääkärivastaanotoille COVID-19:ta koskien

Artikkelia päivitetty 25.3.2021 (artikkeli alun perin julkaistu 3.6.2020)

Yleistä
1. Ennen asiakkaan / potilaan / muun henkilön saapumista toimipisteeseen
2. Toimipisteessä asioinnin aikana
3. Potilaan / asiakkaan / muun henkilön toimipisteestä poistumisen jälkeen
4. Tärkeää
5. NÄE ry:n suosittaa lisäksi
6. Lisätietoja ja hyödyllisiä sivustoja

Yleistä

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronaviruksen (COVID-19) maailmanlaajuiseksi pandemiaksi keväällä 2020. Suomessa ja maailmalla pandemiatilanne vaihtelee tällä hetkellä alueittain. Hallitus linjasi neuvottelussaan 24. helmikuuta koronapandemian torjunnan tiukemmista toimista ja tason kaksi käyttöönotosta. Hallitus on ohjannut kaikkia leviämisvaiheen alueita ja eri viranomaisia ottamaan käyttöön täysimääräisesti kaikki koronaepidemian leviämisvaiheen toimet, sisältäen tartuntatautilain uudet valtuudet. Myös kiihtymisvaiheessa olevia alueita suositellaan ottamaan käyttöön saman toimet ja lisätoimet.

Tartuntatautilain muutos tuli voimaan 22.2.2021. Lakimuutos vahvistaa paikallisten ja alueellisten viranomaisten mahdollisuuksia tehdä ennakoivia ja nopeita toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Suurin osa muutoksista on voimassa 30.6.2021 saakka. 23.4.2021 hallitus julkaisi lakiluonnoksen liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta. Lakiehdotus menee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn.

Useimmissa Euroopan maissa koronapandemia on aiheuttanut optisen alan vähittäiskaupan ja silmäterveysalan yritysten toimintojen vähentämistä jossain määrin. NÄE ry:n koronaohjeistuksen taustalla on oletus, että pandemia muuttaa laillistetun optikon ja silmälääkärin työtä toistaiseksi, kunnes kestävä ratkaisu viruksen leviämisen välttämiseksi on löytynyt. Ohjeistusta päivitetään ja täsmennetään muuttuvan tilanteen mukaan.

Suositus on, että alan työntekijät toimivat toimipisteissään siten, että niissä asiointi on kaikille osapuolille mahdollisimman turvallista. Koska epidemian tilanne maittain sekä maiden lainsäädäntö vaihtelee, poikkeavat myös paikalliset säännökset ja suositukset toisistaan. Jokaisessa maassa noudatetaan ensisijaisesti kansallisia ohjeita. Lisäksi tulee huomioida Maailman terveysjärjestö WHO:n suositukset.

COVID-19 on koronaviruksiin kuuluva virus, jonka tyypillisiä oireita ovat kuume, kurkkukipu, päänsärky, lihaskipu ja hengenahdistus. Tauti voi kehittyä äkilliseksi hengitysvaikeusoireyhtymäksi (ARDS), verenmyrkytykseksi ja vakavaksi elinten vajaatoiminnaksi. Riskiryhmään kuuluvat iäkkäät ja ihmiset, joilla on heikentynyt immuunivaste tai krooninen sairaus, esimerkiksi sydän- ja verisuonitauti tai diabetes. COVID-19:n hoitoon ei ole lääkitystä, joten hoito on oireenmukaista.

Jos mahdollista tartuntaa on syytä epäillä, henkilö ohjataan ottamaan puhelimitse yhteyttä terveydenhuoltoon.

Koronaviruksen tyypilliset oireet

Alla oleva ohjeistus perustuu ECOO:n antamaan ohjeeseen.

1 Ennen asiakkaan / potilaan / muun henkilön saapumista toimipisteeseen

Henkilökunta

 • Koko henkilökunta tulee kouluttaa, mukaan lukien siivouksesta vastaavat, henkilökohtaisesta hygieniasta (käsihygienia), pintojen desinfioinnista, infektiolta suojautumismenettelystä sekä oman terveydentilan tarkkailusta ja siitä viestimisestä omille esimiehille.
 • Maskin käyttö:
  • Mikäli virallinen viranomainen (sh-piiri tai alueen yhteistyöryhmä) julistaa alueelle kiihtymistilanteen, myymälähenkilöstö noudattaa näillä alueilla maskisuositusta seuraavasti: asiakastiloissa henkilöstö suojautuu kasvomaskeilla silloin kuin henkilö ei työskentele suojapleksin takana tai käytä kasvovisiiriä.
  • Mikäli virallinen viranomainen linjaa alueen olevan leviämisvaiheessa, kaikki myymälässä asiakastiloissa työskentelevät käyttävät kasvosuojaimia (joko kasvomaski tai suojavisiiri).
  • Muissa kuin asiakastiloissa työskenteleviltä ei edellytetä kasvosuojaimien käyttöä.
  • Henkilöstöön kuuluvaa ei voi pakottaa käyttämään kasvomaskia asiakastiloissa.
  • Tämänhetkisten tietojen mukaan kaksi sairaanhoitopiiriä (HUS ja Kanta-Häme) ovat julistaneet alueen olevan kiihtymistilassa.
 • Yrityksen tulee valmistella toimintaohjeet riskien arvioinnille ja henkilökunnan mahdollisesta altistumisesta seuraaville toimenpiteille
 • Kaikkialla tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa kahden metrin turvaväliohjetta
 • Työvuorosuunnittelussa tulee pyrkiä jakamaan henkilökunta kahteen osaan, jossa tiimeillä ei ole lähikontaktia keskenään. Lähikontaktilla tarkoitetaan lähempänä kuin kahden metrin päässä olemista tai 15 minuuttia ylittävän ajan viettämistä samassa tilassa.
 • Yrityksen tulee varmistaa suojautumisen ja suojautumisvälineiden saatavuus: käsienpesumahdollisuus, käsidesin, nenän ja suun peittävien maskien sekä kertakäyttöisten käsineiden saatavuus.

Toimitilat

 • Myymälän ovella tulee ohjeistaa asiakkaita tilassa noudatettavista säännöistä, esim. välimatkan pitämisestä muihin asiakkaisiin (1-2 metriä); siitä, että sivullisia ei tule tuoda toimitiloihin (paitsi mikäli asiakas tarvitsee apua asiointiin); sekä siitä, kuinka monta ihmistä tilassa saa kerrallaan olla.
 • Asiointitiskeillä tulee asiakkaan ja henkilökunnan välissä olla muovipleksi tai vastaava suoja
 • Tiloista tulee poistaa kaikki tarpeeton tavara, kuten esitteet, sanomalehdet ja lelut
 • Odotustiloissa olevien tuolien tulee olla kahden metrin päässä toisistaan.
 • Ohjeistus käsihygieniasta, käsien pesusta, käsidesin käytöstä tai tarvittaessa suojakäsineiden käytöstä, on oltava tilassa nähtävillä.
 • Ohjeistus hengityssuojaimen käytöstä tarvittaessa on oltava tilassa nähtävillä

Laillistetut optikot ja silmälääkärit

 • Jokaisen suositellaan kouluttautuvan infektioilta suojautumiseen ja infektioiden leviämisen estämiseen terveydenhuollon toimintayksiköissä, joko paikallisen viranomaisen kurssilla tai esimerkiksi WHO:n avoimilla kursseilla.
 • Paikallisia viranomaismääräyksiä ja toimialajärjestöjen suosituksia tulee seurata ja noudattaa. THL verkkosivusto
 • Tulee suorittaa riskien arviointi koskien ammattilaisen ja potilaan tapaamista: epidemiologinen kartoitus etäyhteydellä (selvitetään ruumiinlämpö ja mahdolliset flunssaoireet), standardimuotoinen selvitys asiakkaan ikäryhmästä ja mahdollisesta riskiryhmään kuulumisesta
 • Tapaamiset tulee aikatauluttaa. On varmistettava, että asiakaskäyntien välillä on riittävä aika; että jokainen asiakas viettää tiloissa alle 15 minuuttia; aina kun mahdollista, on käytettävä etäyhteyttä näön- tai muun tutkimuksen tulosten toimittamiseen ja asiakkaan ohjaamiseen sekä neuvontaan.
 • Ammattilaisille tulee taata henkilökohtaiset suojautumisvälineet: desinfiointiaineet, kertakäyttöiset käsineet, suojalasit ja -naamiot, kirurgimaskit (FFP2 tai FFP3 tai muu tilanteeseen riittävä). Suojautumisvälineitä tulee kuitenkin käyttää harkiten ja säästäväisesti, mikäli niitä on saatavilla rajatusti.
 • Mikäli ammatinharjoittajalla tai työntekijällä on koronavirukseen tai flunssaan viittaavia oireita, tulee pysyä omaehtoisesti karanteenin kaltaisissa olosuhteissa

Potilas / asiakas

 • Vastaanotolle tulee saapua yksin, ilman muita ihmisiä – paitsi lasten tai haavoittavassa asemassa olevien aikuisten ollessa kyseessä
 • Vastaanotolle tulee saapua vasta sovittuun aikaan, ei liian aikaisin
 • Potilaan tai asiakkaan tulee pysytellä kahden metrin päässä muista ihmisistä
 • Potilaan tai asiakkaan ei tule lähestyä vastaanottotiskiä, jollei häntä kutsuta
 • Potilaan tai asiakkaan tulee toimittaa tietoja omasta näöstään, silmäterveydestään sekä yleisterveydentilasta turvallisesti ennen vastaanottoa
 • Potilaan tai asiakkaan tulee pestä ja desinfioida kädet ennen vastaanotolle saapumista sekä sieltä lähtiessä. Lisäksi, joissain tapauksessa paikalliset viranomaiset saattavat suositella kasvomaskin tai kertakäyttöhansikkaiden käyttöä.

2 Toimipisteessä asioinnin aikana

Laillistettu optikko tai silmälääkäri

 • Kädet on pestävä ennen ja jälkeen tutkimusten teon; kädet on desinfioitava ja suojakäsineitä sekä hengityssuojainta ja muuta suojavaatetusta suositusten mukaan.
 • Silmämikroskoopissa tulee käyttää välipleksiä. Mikroskoopin leukatuki ja otsapanta on desinfioitava jokaisen asiakkaan jälkeen
 • On huomioitava, että joissain potilaissa COVID 19 saattaa aiheuttaa sidekalvotulehdukseen viittaavia merkkejä, ja että kyynelfimi saattaa sisältää SARS-CoV-2-virusta.
 • Kaikki pinnat, joihin asiakas on ollut kontaktissa, tulee desinfioida
 • Silmänpaineen mittaus puhallustonometrilla tulisi vaihtaa mittaustapaan, jossa ei synny mikroaerosoleja (iCare, aplanaatio)
 • Omien silmien, nenän ja suun koskettelua tulee välttää. Pitkät hiukset on sidottava kiinni
 • Sovituspiilolinssit tulee puhdistaa peroksidiliuoksessa ensin ilman neutralointiainetta ja sitten neutralointiaineen kanssa
 • Tutkimustoimenpiteet tulee pyrkiä tehdä ajassa, jossa on matala tartuntariski, eli alle 15 minuutissa. Mikäli tarvitaan lisätutkimuksia, on varattava toinen aika tai pyydettävä jotakuta toista henkilökunnasta suorittamaan ne

Optinen myyjä

 • Kädet on pestävä ja desinfioitava ennen ja jälkeen jokaisen asiakaskontaktin
 • Lähikontakti asiakkaaseen saa kestää enimmillään 15 minuuttia
 • On käytettävä kertakäyttökäsineitä ja tarvittaessa muuta henkilökohtaista suojavarustusta asiakkaita avustaessa ja palvellessa kehysvalinnoissa
 • Kaikki sovitetut kehykset ja kehykset, joihin muusta syystä on koskettu, tulee puhdistaa valmistajan suosittelemalla liuoksella
 • Mittoja, esim. PD:tä ottaessa, tulee käyttää puhdistettuja ja desinfioituja välineitä. Mikäli mahdollista, tulee käyttää välineitä, jotka mahdollistavat mittaamisen etäisyyden päästä, esim. videovälineistöä
 • On valistettava asiakasta silmälasien puhtaanpidosta: pesu vedellä ja saippualla sekä kuivaus
 • Omien silmien, nenän ja suun koskettelua tulee välttää. Pitkät hiukset on sidottava kiinni
 • Kaikki pinnat, joihin asiakas on ollut kosketuksissa, esim. pöytä, peili, tunnuslukunäppäimistö, on desinfioitava.

Asiakas / potilas

 • Kädet tulee pestä ennen piilolinssien asettamista ja poistamista sekä ennen silmälasien käyttöä ja käytön jälkeen
 • Silmien koskemista tulee välttää (paitsi asettaessa ja poistaessa piilolinssejä, käsien pesun jälkeen), samoin suun ja nenän koskettelua
 • On suositeltavaa, että puhumista ja muuta suun avaamista vältetään, kun tutkimuksia tai muita toimenpiteitä tehdään lähietäisyydellä
 • Asiakkaan/potilaan tulee seurata silmäterveyden ammattilaisen ohjeistusta.

3 Potilaan / asiakkaan / muun henkilön toimipisteestä poistumisen jälkeen

Laillistettu optikko ja silmälääkäri

 • Kaikki pinnat, joihin asiakas oli kontaktissa, tulee desinfioida
 • Suojakäsineet riisutaan, kädet pestään ja desinfioidaan
 • Toimitilaa on tuuletettava säännöllisesti, mikäli mahdollista
 • Tutkimusten tulokset, suositukset ja mahdolliset ohjeet tulee antaa asiakkaalle etäyhteydellä
 • Asiakkaalle tulee mahdollistaa konsultointipalvelu etäyhteydellä
 • Myydyt tuotteet tulee mahdollisuuksien mukaan toimittaa asiakkaalle välittömästi saman käynnin yhteydessä tai kotiinkuljetuksella

Asiakas / potilas

 • Kädet on pestävä ennen piilolinssien asettamista ja poistamista sekä ennen silmälasien käyttöä ja käytön jälkeen
 • Silmien koskemista tulee välttää (paitsi asettaessa ja poistaessa piilolinssejä, käsien pesun jälkeen), samoin suun ja nenän koskettelua
 • Silmälasit on puhdistettava säännöllisesti
 • On noudatettava näkemisen ja silmäterveyden ammattilaisen sekä tuotteen valmistajan ohjeistusta koskien piilolinssien hoitoa, käyttöä ja uusimista sekä tarkistuskäyntejä; vetyperoksidipohjaisten desinfiointiaineiden tulisi olla tehokkaita SARS-CoV-2 virusta vastaan
 • Piilolinssejä ei pidä käyttää, jos on koronaviruksen tai flunssan oireita

4 Tärkeää

5 NÄE ry:n suosittaa lisäksi

 • Suosittelemme, että asiakkailta/potilailta kysytään, ovatko he tai läheisensä matkustaneet viimeisten 14 päivän aikana ulkomailla tai onko heille tai läheisille ilmaantunut koronavirusta tai sen oireita. Jos on, tutkimusta tai kontrollia suositellaan siirrettäväksi aikaisintaan 14 päivän päähän
 • Suosittelemme pidättäytymistä lähikontakteja vaativista toimenpiteistä. Lisäksi suosittelemme yli 70-vuotiaiden asiakkaiden hoitamista vain välttämättömissä tapauksissa.
 • Vastaanotolla tutkimuksissa tulee sekä tutkijan että tutkittavan käyttää kertakäyttöistä hengityssuojainta
 • Suosittelemme, että kaikki myymälässä asiakastiloissa työskentelevät käyttävät kasvosuojaimia (joko kasvomaski tai suojavisiiri)
 • Suosittelemme, että jos ammatinharjoittaja tai työntekijä on matkustanut ulkomailla, ollut tekemisissä ulkomailla oleskelleiden tai korona-altistuneiden kanssa tai hänellä on influenssaoireita, lykätään asiakkaiden vastaanottoaikoja vähintään 14 päivän päähän
 • Mikäli työntekijä on oleskellut ulkomailla (tai hän on ollut tekemisissä ulkomailla matkustaneiden kanssa), hänellä on influenssaoireita tai lähipiirissä on koronavirukseen sairastunut, ei hänen tule mennä töihin. Jos henkilöllä on influenssaoireita, tulee hänen levätä kotona ja ottaa tarvittaessa yhteyttä terveydenhuoltoon puhelimitse
 • Jos liikkeessä on asioinut tartunnan saanut henkilö, on otettava yhteyttä terveysviranomaisiin. He antavat lisätietoja, kuinka tilanteessa tulee toimia

NÄE ry suosittaa jäsenyrityksiään seuraamaan ja noudattamaan lisäksi seuraavia ohjeita:

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on tärkeää noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.

Lähteet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ulkoministeriö, Työterveyslaitos sekä European Council of Optometry and Optics ECOO:n ohjeistus optometrian alalla toimiville yrityksille asteittaisen rajoitusten purun aikana. Alkuperäinen ohje on laadittu yhteistyössä Tanskan Optikerforeningenin kanssa.