Kokoomus teki kirjallisen kysymyksen silmätautien hoitojonojen purkamisesta ja varautumisesta väestön ikääntymisen vaikutuksiin silmäterveydenhuollossa

Kokoomuksen Sari Sarkomaa teki kirjallisen kysymyksen COVID-19-epidemian aiheuttamista silmätautien hoitojonojen purkamisesta ja varautumisesta väestön ikääntymisen vaikutuksiin silmäterveydenhuollossa. Silmätautien hoitoon pääsy on vaikeutunut COVID-19-epidemian aikana. Viime vuoden elokuussa 2019 hoitoa odotti yli 180 vuorokautta 561 potilasta. Vuotta myöhemmin elokuussa 2020 heitä oli peräti 5 660. Erityisen vaikea tilanne on Helsingin ja Uudenmaan sekä Satakunnan sairaanhoitopiireissä.  

Koronaviruksen (COVID-19) aiheuttama vaikea hoitoon pääsy antaa ennakkokäsityksen silmäterveydenhuollon tulossa olevista, ikääntyvään väestöön ja sen kaihin-, glaukooman-, ikärappeumien- ja diabeettisten silmäsairauksien hoitoon liittyvien haasteiden mittasuhteista. Kirjallisesta kysymyksestä käy ilmi, että on mahdollista, että edellä mainittuja sairauksia sairastavien noin 900 000 henkilön lukumäärä kaksinkertaistuu kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä.

Sairaanhoitopiirien silmätautien poliklinikoille tehdään vuosittain yhteensä noin 600 000 hoitokäyntiä. Samaan aikaan yksityisiin optikkoliikkeisiin tehdään noin 1 500 000 tutkimuskäyntiä: silmälääkärivastaanotoille noin 500 000 ja optikkovastaanotoille noin 1 000 000 asiakaskäyntiä. Yksityisen sektorin vastaanottokapasiteetti on noin 2,5-kertainen julkisen sektorin kapasiteettiin.

Sarkomaa viittaa kirjallisessa kysymyksessä NÄE ry:n kesäkuussa 2020 valmistuneen selvitykseen, jonka mukaan yksityisten optikkoliikkeiden tuottamien silmäterveyspalveluiden hyödyntäminen julkisesti rahoitettujen palveluiden tuotannossa säästäisi vuosittain noin 30 miljoonaa euroa sairaanhoitopiirien omistajakuntien verovaroja. Selvitys perustuu kolmen sairaanhoitopiirin – Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjois-Savo – julkisesti ilmoittamiin palveluhintoihin ja yksityisten palveluntarjoajien samojen palveluiden hinnastohintoihin.

Kokoomuksen ja Sarkomaan kysymykset hallitukselle ovat:

Kuinka hallitus aikoo varmistaa, että silmätautien pahoin ruuhkautunut hoitoon pääsy normalisoidaan mahdollisimman nopeasti ja että se tehdään kustannustehokkaalla tavalla ilman tarpeettomia investointeja laite- ja henkilöresursseihin?

Mitä toimenpiteitä hallitus on suunnitellut varautuakseen silmäsairauksista kärsivien potilaiden lukumäärän kaksinkertaistumiseen ja hoitokäyntien volyymin moninkertaistumiseen nykyisestä kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä?

Hallitus vastaa kirjalliseen kysymykseen 21 päivän kuluessa.