Ohjeistus optikkoliikkeille COVID-19-käytännöistä

Artikkelia päivitetty 3.1.2022 (artikkeli alun perin julkaistu 3.6.2020)

Yleistä
1. Muutokset aiempaan ohjeistukseen
2. Suositeltavat käytännöt myymälässä
3. Suositeltavat käytännöt optometristi- ja silmälääkärivastaanotoilla
4. Ohjeet työnantajalle koskien rokotesuojaa
5. Ohjeet asiakkaalle / potilaalle
6. Näin seuraat alueellisia viranomaisohjeistuksia
7. Lisätietoja ja hyödyllisiä sivustoja

Yleistä

Valtioneuvosto on 22.12.2021 antanut periaatepäätöksen valtakunnallisen hätäjarrumekanismin käyttöönotosta. Koronaepidemian hallinnassa siirrytään takaisin laajoihin rajoituksiin ja suosituksiin, joita ohjataan valtakunnallisesti voimassa olevalla lainsäädännöllä.

1 Muutokset aiempaan ohjeistukseen

Tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen – henkilöstön rokotesuoja

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kaikissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, saa lähtökohtaisesti käyttää vain henkilöä, joka on osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan. 

Katso tarkemmat ohjeet kohta 4. Ohjeet työnantajalle.

Maskisuositus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 17.12.2021 antanut suosituksen kasvomaskien käytöstä kansalaisille. THL suosittelee, että maskia käytetään kaikissa julkisissa sisätiloissa sekä joukkoliikenteessä koko maassa. Suositus koskee sekä rokotettuja että rokottamattomia. 

THL Maskisuositus

Tartuntatautilaki 58 c ja d § velvoittavat valtakunnallisesti ja ovat voimassa 31.12.2021 saakka. Pykälien voimassaoloa esitetään jatkettavaksi 1.1.2022 alkaen. Pykälä 58 c velvoittaa kaikkia kaupan toimijoita koko maassa ja 58 d on käytössä tarvittaessa aluehallintoviraston päätöksellä. 

58 c § velvoittaa kaikkia kaupan toimijoita, myös optikkoliikkeitä koko Suomessa ja 58 d § on käytössä tarvittaessa AVI:n päätöksellä.  

Kohta c velvoittaa edelleen kaikkia; 

 • Käsien puhdistusmahdollisuutta asiakkaille ja henkilöstölle 
 • Riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevia toimintaohjeita 
 • Tehostetun siivouksen käytäntöjä 

Kohta d puolestaan on osin käytössä alueellisesti paikallisen AVI:n päätöksellä: 

 • 58 d §:n lähikontaktin määritelmä (2 m raja) poistuu ja yrityksiltä edellytetään lähikontaktin aiheuttaman tartuntariskin ehkäisyä ja hallintaa (STM:n ohjauskirje 28.9.21
 • Mikäli AVI tekee alueella 58 d §:n mukaisen päätöksen, yrityksien on edelleen laadittava suunnitelma lähikontaktin aiheuttaman tartuntariskin ehkäisemisestä ja hallinnasta myymälässä (58 h §) 
Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on tärkeää noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.

2 Suositeltavat käytännöt myymälässä

 • Tartuntatautilain vähintään 31.12.2021 asti voimassa olevat 58 c ja d § on huomioitava edelleen valtakunnallisesti (käsien puhdistusmahdollisuus, turvallisen asioinnin ohjeet sekä tehostettu siivous).  
  • Varmista, että käsihuuhdetta on jatkuvasti saatavilla annostelupisteissä, kuten tartuntatautilaki edellyttää 
  • Muista ylläpitää tartuntatautilain mukaisia turvallisen asioinnin toimintaohjeita myymälöissä (ml. ohjeet ja kuulutukset) 
   • Ohjeistus käsihygieniasta, käsien pesusta, käsidesin käytöstä tai tarvittaessa suojakäsineiden käytöstä, on oltava myymälässä nähtävillä. 
 • NÄE ry suosittaa lisäksi, että pandemia-aikana myymälään asennetut suojapleksit (ehkäisevät infektioita ja lisäävät fyysistä turvallisuutta) ja lattiatarrat jätetään mahdollisuuksien mukaan toistaiseksi käyttöön riippumatta alueen koronarajoituksista, jotta ne ovat käytettävissä, mikäli pandemiatilanne pahenee  
 • Työturvallisuuslaki (738/2002, 10 §) edellyttää työnantajia tunnistamaan ja arvioimaan työpaikan vaaratekijät ja huomioimaan niissä myös biologiset vaaratekijät, kuten tartuntataudit 
 • Oireisena ei pidä tulla töihin; etenkään mikäli työntekijällä on koronavirukseen tai flunssaan viittaavia oireita. 

Maskisuositus

 • Suositamme maskin käyttöä koskien koko toimipaikkaa.
 • Suositamme, että työnantajat suosittavat vahvasti työntekijöilleen koronarokotuksen ottamista 

3 Suositeltavat käytännöt optometristi- ja silmälääkärivastaanotoilla 

 • Potilaiden/asiakkaiden kanssa on tutkimustiloissa noudatettava tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä, kuten tehostettu siivous ja riittävän etäisyyden ylläpitäminen (voimassa 31.12.2021 asti). 
 • Kädet on pestävä ja desinfioitava ennen ja jälkeen tutkimusten teon 
 • Oireisena ei pidä tulla töihin; etenkään mikäli ammatinharjoittajalla tai työntekijällä on koronavirukseen tai flunssaan viittaavia oireita. 

Välineiden desinfiointi

 • Kaikki pinnat ja välineet, joihin asiakas on ollut kontaktissa, tulee desinfioida asiakkaiden välissä 
 • Silmämikroskoopissa tulee käyttää välipleksiä. Mikroskoopin leukatuki ja otsapanta on desinfioitava jokaisen asiakkaan jälkeen 
 • Sovituspiilolinssit tulee puhdistaa peroksidiliuoksessa ensin ilman neutralointiainetta ja sitten neutralointiaineen kanssa 

Maskisuositukset

 • Maskisuositus on voimassa kaikissa optikkoliikkeissä tapahtuvissa terveydenhuollon palvelutilanteissa, optometristin- ja silmälääkärin- ja muissa silmätutkimuksissa 
 • Terveydenhuollon palvelutilanteissa suositellaan myös asiakkaalle/potilaalle kasvomaskin käyttöä 
 • Ammattilaisille tulee taata henkilökohtaiset suojautumisvälineet. Suojautumisvälineitä tulee kuitenkin käyttää harkiten ja säästäväisesti 

4 Ohjeet työnantajalle koskien rokotesuojaa

Eduskunta hyväksyi tiistaina 28. joulukuuta tartuntalain väliaikaisen muuttamisen. Muutoksella säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajalle velvollisuus huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta potilaille ja asiakkaille covid-19-tartuntariskiä. Keskeisenä tavoitteena on suojella asiakkaiden ja potilaiden sekä henkilökunnan terveyttä ja palvelujärjestelmän kantokykyä. Laki tuli voimaan 1.1.2022 ja on voimassa 31.12.2022 saakka. Sääntelyssä on kuukauden siirtymäaika, jotta työnantajat ehtivät varmistua henkilöstön suojan riittävyydestä ja ryhtyä mahdollisesti tarvittaviin muihin toimenpiteisiin ja rokottamaton henkilökunta voi tarvittaessa aloittaa rokotesuojan hankkimisen. Työnantajat voivat kerätä laissa tarkoitettuja tietoja 1.1.2022 alkaen.

Muutos koskee myös optikkoliikkeitä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työantajalla on velvollisuus huolehtia terveysturvallisesta toimimisesta yrityksen tiloissa ja edellyttää työntekijöiltä joko rokotesuojaa tai sairastetun taudin antamaa suojaa koronaa vastaan. Vaatimus koskee koko terveydenhuollon toimintayksikön henkilökuntaa eli kaikkia yrityksen asiakastiloissa toimivia yrityksen työntekijöitä, niin optikoita, myyjiä kuin silmälääkäreitäkin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kaikissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, saa lähtökohtaisesti käyttää vain henkilöä, joka on osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan. 

Rokotustietojen tarkastamisvastuu

Työnantajan tai tämän edustajan (esim. myymäpäällikkö tai henkilöstöhallinnon edustaja) tulee tarkastaa henkilökohtaisesti, että työntekijä täyttää lain asettamat vaatimukset. Rokotusta ja sairastettua tautia koskevat tiedot pyydetään työntekijältä itseltään. Työnantaja voi halutessaan sopia tietojen säilytyksestä ja henkilön covid-19-suojan ajantasaisuuden varmistamisesta myös työterveyshuollon kanssa, mutta vastuu asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamisesta olisi kuitenkin aina työnantajalla itsellään. 

Mikäli työntekijä kieltäytyy tietoa antamasta, on työnantajan asiakkaiden ja potilaiden hengen ja terveyden suojelemiseksi katsottava, ettei työntekijällä ole laissa tarkoitettua suojaa. Tällöin hän ei voi työskennellä covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden kanssa ilman erityistä syytä. 

Työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän tai työharjoittelussa olevan opiskelijan laissa tarkoitettuihin tehtäviin soveltuvuutta koskevia tietoja riittävän covid-19-suojan varmistamiseksi. Tiedot olisi säilytettävä niin kauan kuin ne olisivat tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevan valvonnan toteuttamiseksi, mutta hävitettävä kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun laissa tarkoitettu henkilön soveltuvuuden arviointi on tehty. 

Lain vaatimukset koskevat myös esimerkiksi työnantajan käyttämiä alihankkijoita ja niiden henkilöstöä, jos nämä suorittavat niitä tehtäviä, joihin vaaditaan asianmukainen suoja. Työnantajan velvollisuutena on varmistua myös näissä tilanteissa lain edellyttämästä suojasta covid-19 -tautia vastaan. 

Työskentely ilman lain määräämää suojaa

Työntekijällä ollessa lääketieteellinen syy covid-19-rokottamattomuudelle, voi hän työskennellä osoittamalla aina enintään 72 tuntia aikaisemmin otetun covid-19-testin negatiivisen tuloksen. 

Muina erityisinä syinä työskennellä ilman lain määräämää suojaa ovat keskeneräinen aikataulutettu rokotesarja sekä  covid-19-suojan edellytykset täyttävän henkilöstön puute tilanteessa, joissa asiakkaiden tai potilaiden turvallisuus edellyttää henkilöstön läsnäoloa.

Muun työn tarjoamisvelvollisuus

Jos työntekijä ei täytä säädettyjä edellytyksiä, työnantajan on ensisijaisesti tarjottava työntekijälle muuta työsopimuksen mukaista työtä. Jos sopivaa työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta, ellei toisin ole sovittu. Covid-19-suojan puuttuminen ei kuitenkaan muodosta työnantajalle irtisanomisperustetta.  

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on korostanut muun työn tarjoamisen ensisijaisuutta työntekijän aseman turvaamiseksi. Työnantajan työntarjoamisvelvollisuus on laaja ja se on voimassa koko työnteon estymisen ajan.

Lue tarkemmin: Kaupan liiton ohjeistus optikkoliikkeiden koronakäytännöistä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö (StVM 37/2021) tartuntatautilain väliaikaisesta muutoksesta Lue lisää 

5 Ohjeet asiakkaalle/potilaalle

 • Asioi optikkoliikkeessä vain terveenä 
 • Puhdista kädet tullessasi, yski ja aivasta hihaan 
 • Pidä etäisyyttä muihin ihmisiin 
 • Suosittelemme kasvomaskin käyttöä optikkoliikkeissä
 • Mikäli kärsit immuunipuutossairaudesta tai olet rokottamaton, kerro siitä optikkoliikkeen henkilökunnalle 
 • Noudattamalla näitä turvallisen asioinnin ohjeita: 
  • suojaat itsesi lisäksi myös optikkoliikkeen henkilöstöä ja muita asiakkaita infektioiden leviämiseltä 
  • varmistat, että asiointi on mahdollisimman turvallista ja häiriötöntä 

6 Näin seuraat alueellisia viranomaisohjeistuksia

Koronatilanteen hoitamisen siirryttyä valtakunnallisesta viranomaisohjauksesta alueelliselle tasolle on entistä tärkeämpää, että optikkoliikkeissä on sovittu käytännöt alueellisten määräysten ja suosituksien seurantaan. Seurantaa voi olla tarpeen tehdä alue- ja myymälätasoisesti. 

Seurannan suunnittelu

 • Määrittele seurannan vastuuhenkilö(t) 
 • Huomioi seurantaa toteuttaessasi, mitkä ovat yrityksiä velvoittavia määräyksiä (esim. AVI:n turvavälipäätökset) ja mitkä ovat suosituksia, joiden soveltamisesta yritys voi päättää 
 • Sovi yrityksessä tehtävien toimenpiteiden ja päätösten viestinnästä 

Seurannan toteutus

 • Seuraa Aluehallintoviraston (AVI) määräyksiä ja suosituksia ja mikäli niitä on voimassa alueellasi, toimi niiden mukaan 
  • Internetissä AVI.fi / Uutishuone / Tietoa / Usein kysytyt kysymykset / Usein kysyttyä koronaviruksesta > Voimassa olevat ja voimaan tulevat rajoitukset > paina: + Mitkä ovat voimassa olevat turvaväli- tai sulkemispäätökset? 
  • Mikäli alueellasi on voimassa oleva tartuntatautilain 58 d § mukainen turvavälipäätös, huolehdi, että myymälässä on laadittuna lain 58 h § mukainen suunnitelma turvavälien varmistamisesta
 • Seuraa kuntasi määräyksiä ja suosituksia ja toimi niiden mukaan 
  • Kuntien kotisivut. Huom. osalla kunnista on erilliset koronasivut ja osalla on ainoastaan linkki alueen SHP:n koronasivuille. 
  • Esim. https://www.jyvaskyla.fi/ > Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta > Jyväskylässä voimassa olevat suositukset ja rajoitukset à johtopäätös: Jyväskylässä ei ole 5.10.21 voimassa olevia rajoituksia kaupoille 

Huomioi, että viranomaismääräykset ja –suositukset saattavat muuttua nopeasti koronatilanteen niin edellyttäessä. Siksi on tärkeää säilyttää valmius palata päivitetyn määräyksen tai suosituksen mukaisiin käytäntöihin. 

Lähteet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoministeriö, Työterveyslaitos, European Council of Optometry and Optics ECOO:n ohjeistus optometrian alalla toimiville yrityksille sekä Kaupan liitto