Ohjeistus optikkoliikkeille COVID-19-käytännöistä

Artikkelia päivitetty 19.4.2022 (ensijulkaisu 3.6.2020)

Yleistä
1. Muutokset aiempaan ohjeistukseen
2. Suositeltavat käytännöt myymälässä
3. Suositeltavat käytännöt optometristi- ja silmälääkärivastaanotoilla
4. Ohjeet työnantajalle koskien rokotesuojaa ja tartuntatautipäivärahaa
5. Ohjeet asiakkaalle / potilaalle
6. Näin seuraat alueellisia viranomaisohjeistuksia
7. Lisätietoja ja hyödyllisiä sivustoja

1 Muutokset aiempaan ohjeistukseen

Maskisuositus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 14.4.2022 tiedottanut yleisen kasvomaskisuosituksen poistumisesta. Viranomaisohje koskee asiakkaiden maskien käyttöä. Koskien henkilökunnan maskisuositusta, työnantaja tekee edelleen suosituksensa omaan riskinarviointiinsa perustuen ja lisäksi optikkoliikkeissä on huomioitava terveydenhuollon ohjeistus. Maskisuosituksen poistuminen ei koske terveydenhuollon alaisia tutkimustilanteita, sillä niissä pitkäkestoinen lähikontakti on yleensä välttämätön. Käytännössä optikkoliikkeissä maskisuositus on poistunut asiakkailta myymäläpalveluista.

THL Maskisuositus

Lisäksi yleisen kasvomaskisuosituksen poistuessa tulee huomioida, että eri alueilla voi olla jatkossakin voimassa alueellisia kasvomaskisuosituksia. Mikäli alueellanne on voimassaoleva kasvomaskisuositus, koskee tämä myös asiakkaita. Ajantasaiset suositukset voitte tarkastaa:

THL: Koronaepidemia – alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset

Muutoksia ohjeistukseen optikkoliikkeiden koronakäytännöissä – työntekijöiltä vaadittava täyttä rokotesuojaa

Optikkoliikkeen töissä saa lähtökohtaisesti käyttää vain henkilöä, joka on osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan. Vaatimus koskee koko terveydenhuollon toimintayksikön henkilökuntaa eli kaikkia yrityksen asiakastiloissa toimivia yrityksen työntekijöitä, niin optikoita, myyjiä kuin silmälääkäreitäkin. Suojaa edellytetään myös sellaisilta työntekijöiltä, jotka eivät ole suorassa lähikontaktissa asiakkaaseen tai potilaaseen, mutta jotka voisivat levittää tartuntaa edelleen sellaiseen henkilöstöön, joka työskentelisi tehtävissä, joihin sisältyisi lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille ja potilaille. 

Riittävää rokotesuojaa on myös ylläpidettävä. THL:n virallisen ohjeen mukaan riittävä rokotesuoja (niille, jotka eivät ole tautia sairastaneet) on kaksi rokotetta. Näiden jälkeen kolmas rokoteannos on otettava suositusajan eli maksimissaan kuuden kuukauden kuluessa.

Kaupan liiton ohjeistus optikkoliikkeiden koronakäytäntöön

Tartuntatautilain väliaikainen muutos voimassa 30.6.2022 asti

Tartuntatautilaki 58 c ja d § velvoittavat valtakunnallisesti ja ovat voimassa 30.6.2022 saakka. Pykälä 58 c velvoittaa kaikkia kaupan toimijoita koko maassa ja 58 d on käytössä tarvittaessa aluehallintoviraston päätöksellä. 58 c § velvoittaa kaikkia kaupan toimijoita, myös optikkoliikkeitä koko Suomessa ja 58 d § on käytössä tarvittaessa AVI:n päätöksellä.  

Kohta c velvoittaa edelleen kaikkia; 

 • Käsien puhdistusmahdollisuutta asiakkaille ja henkilöstölle 
 • Riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevia toimintaohjeita 
 • Tehostetun siivouksen käytäntöjä 

Kohta d puolestaan on osin käytössä alueellisesti paikallisen AVI:n päätöksellä: 

 • 58 d §:n lähikontaktin määritelmä (2 m raja) poistuu ja yrityksiltä edellytetään lähikontaktin aiheuttaman tartuntariskin ehkäisyä ja hallintaa (STM:n ohjauskirje 28.9.21
 • Mikäli AVI tekee alueella 58 d §:n mukaisen päätöksen, yrityksien on edelleen laadittava suunnitelma lähikontaktin aiheuttaman tartuntariskin ehkäisemisestä ja hallinnasta myymälässä (58 h §) 
Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on tärkeää noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.

2 Suositeltavat käytännöt myymälässä

 • Tartuntatautilain 30.6.2022 asti voimassa olevat 58 c ja d § on huomioitava valtakunnallisesti (käsien puhdistusmahdollisuus, turvallisen asioinnin ohjeet sekä tehostettu siivous).  
  • Varmista, että käsihuuhdetta on jatkuvasti saatavilla annostelupisteissä, kuten tartuntatautilaki edellyttää 
  • Muista ylläpitää tartuntatautilain mukaisia turvallisen asioinnin toimintaohjeita myymälöissä (ml. ohjeet ja kuulutukset) 
   • Ohjeistus käsihygieniasta, käsien pesusta, käsidesin käytöstä tai tarvittaessa suojakäsineiden käytöstä, on oltava myymälässä nähtävillä. 
 • NÄE ry suosittaa lisäksi, että pandemia-aikana myymälään asennetut suojapleksit (ehkäisevät infektioita ja lisäävät fyysistä turvallisuutta) ja lattiatarrat jätetään mahdollisuuksien mukaan toistaiseksi käyttöön riippumatta alueen koronarajoituksista, jotta ne ovat käytettävissä, mikäli pandemiatilanne pahenee  
 • Työturvallisuuslaki (738/2002, 10 §) edellyttää työnantajia tunnistamaan ja arvioimaan työpaikan vaaratekijät ja huomioimaan niissä myös biologiset vaaratekijät, kuten tartuntataudit 
 • Oireisena ei pidä tulla töihin. 
 • Suositamme, että työnantajat suosittavat vahvasti työntekijöilleen koronarokotuksen ottamista 

Maskisuositus

 • Asiakkaiden yleinen maskisuositus on poistunut 14.4.
 • Alueellisesti voi kuitenkin olla yleisestä linjauksesta poikkeavia kasvomaskisuosituksia. Ajantasaiset alueelliset suositukset: THL Koronaepidemia – alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset
 • Työnantaja tekee henkilöstön maskin käyttöä myymälässä koskevat suosituksensa edelleen omaan riskinarviointiinsa perustuen

3 Suositeltavat käytännöt optometristi- ja silmälääkärivastaanotoilla 

 • Potilaiden/asiakkaiden kanssa on tutkimustiloissa noudatettava tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä, kuten tehostettu siivous ja riittävän etäisyyden ylläpitäminen (voimassa 30.6.2022 asti). 
 • Kädet on pestävä ja desinfioitava ennen ja jälkeen tutkimusten teon 
  • Tärkeää: Käsien pesun ja desinfioinnin suositukset terveydenhuollon ammattilaisille ovat pidemmät kuin yleiset suositukset: vesi-saippuapesu 40-60 sekuntia ja desinfiointiaineella käsien hierominen 20-30 sekuntia; kädet tulee kuivata vain kertakäyttöisillä paperipyyhkeillä. 
 • Oireisena ei pidä tulla töihin. 

Välineiden desinfiointi

 • Kaikki pinnat ja välineet, joihin asiakas on ollut kontaktissa, tulee desinfioida asiakkaiden välissä 
 • Silmämikroskoopissa tulee käyttää välipleksiä. Mikroskoopin leukatuki ja otsapanta on desinfioitava jokaisen asiakkaan jälkeen 
 • Sovituspiilolinssit tulee puhdistaa peroksidiliuoksessa ensin ilman neutralointiainetta ja sitten neutralointiaineen kanssa 

Maskisuositukset

 • Maskisuositus myös asiakkaille on voimassa kaikissa optikkoliikkeissä tapahtuvissa terveydenhuollon palvelutilanteissa, optometristin- ja silmälääkärin- ja muissa silmätutkimuksissa 
 • Terveydenhuollon palvelutilanteissa suositellaan myös asiakkaalle/potilaalle kasvomaskin käyttöä 
 • Ammattilaisille tulee taata henkilökohtaiset suojautumisvälineet. Suojautumisvälineitä tulee kuitenkin käyttää harkiten ja säästäväisesti 

4 Ohjeet työnantajalle koskien rokotesuojaa ja tartuntatautipäivärahaa

Eduskunta hyväksyi tiistaina 28. joulukuuta tartuntalain väliaikaisen muuttamisen. Muutoksella säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajalle velvollisuus huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta potilaille ja asiakkaille covid-19-tartuntariskiä. Keskeisenä tavoitteena on suojella asiakkaiden ja potilaiden sekä henkilökunnan terveyttä ja palvelujärjestelmän kantokykyä. Laki tuli voimaan 1.1.2022 ja on voimassa 31.12.2022 saakka. Sääntelyssä on kuukauden siirtymäaika, jotta työnantajat ehtivät varmistua henkilöstön suojan riittävyydestä ja ryhtyä mahdollisesti tarvittaviin muihin toimenpiteisiin ja rokottamaton henkilökunta voi tarvittaessa aloittaa rokotesuojan hankkimisen. Työnantajat voivat kerätä laissa tarkoitettuja tietoja 1.1.2022 alkaen.

Muutos koskee myös optikkoliikkeitä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työantajalla on velvollisuus huolehtia terveysturvallisesta toimimisesta yrityksen tiloissa ja edellyttää työntekijöiltä joko rokotesuojaa tai sairastetun taudin antamaa suojaa koronaa vastaan. Vaatimus koskee koko terveydenhuollon toimintayksikön henkilökuntaa eli kaikkia yrityksen asiakastiloissa toimivia yrityksen työntekijöitä, niin optikoita, myyjiä kuin silmälääkäreitäkin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kaikissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, saa lähtökohtaisesti käyttää vain henkilöä, joka on osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan. 

Riittävää rokotesuojaa on myös ylläpidettävä. THL:n virallisen ohjeen mukaan riittävä rokotesuoja (niille, jotka eivät ole tautia sairastaneet) on kaksi rokotetta. Näiden jälkeen kolmas rokoteannos on otettava suositusajan eli maksimissaan kuuden kuukauden kuluessa.

Rokotustietojen tarkastamisvastuu

Työnantajan tai tämän edustajan (esim. myymäpäällikkö tai henkilöstöhallinnon edustaja) tulee tarkastaa henkilökohtaisesti, että työntekijä täyttää lain asettamat vaatimukset. Rokotusta ja sairastettua tautia koskevat tiedot pyydetään työntekijältä itseltään. Työnantaja voi halutessaan sopia tietojen säilytyksestä ja henkilön covid-19-suojan ajantasaisuuden varmistamisesta myös työterveyshuollon kanssa, mutta vastuu asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamisesta olisi kuitenkin aina työnantajalla itsellään. 

Mikäli työntekijä kieltäytyy tietoa antamasta, on työnantajan asiakkaiden ja potilaiden hengen ja terveyden suojelemiseksi katsottava, ettei työntekijällä ole laissa tarkoitettua suojaa. Tällöin hän ei voi työskennellä covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden kanssa ilman erityistä syytä. 

Työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän tai työharjoittelussa olevan opiskelijan laissa tarkoitettuihin tehtäviin soveltuvuutta koskevia tietoja riittävän covid-19-suojan varmistamiseksi. Tiedot olisi säilytettävä niin kauan kuin ne olisivat tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevan valvonnan toteuttamiseksi, mutta hävitettävä kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun laissa tarkoitettu henkilön soveltuvuuden arviointi on tehty. 

Lain vaatimukset koskevat myös esimerkiksi työnantajan käyttämiä alihankkijoita ja niiden henkilöstöä, jos nämä suorittavat niitä tehtäviä, joihin vaaditaan asianmukainen suoja. Työnantajan velvollisuutena on varmistua myös näissä tilanteissa lain edellyttämästä suojasta covid-19 -tautia vastaan. 

Työntekijät, joilla rokotussarja kesken

Työntekijän saatua 1. rokotuksen, hän voi ja saa tulla töihin.

 • Työnantajan pitää kuitenkin huolehtia asianmukaisista suojatoimista esim. suojavarustein, hygieniatoimin, työjärjestelyin sekä vapaaehtoisuuteen perustuvin testausjärjestelyin.
 • Näin toimiessa rikos-, hallinto- tai vahingonkorvausoikeudellinen vastuu asiakkaalle / potilaalle tällaisesta työntekijästä aiheutuneesta tartunnasta on minimoitu.

Työntekijän, jolla on vain yksi rokotus, tulisi voida näyttää, että hänellä ei ole ollut vielä mahdollisuutta saada 2. rokotusta (aloittanut vasta suojan hankkimisen ja seuraavaa tulee ohjeen mukaan odotella).

Jos rokotussarja on jäänyt kesken terveydellisen syyn vuoksi, voidaan olettaa työntekijän kuuluvan niiden ryhmään, jotka eivät voi lääketieteellisestä syystä ottaa rokotusta.

Työskentely ilman lain määräämää suojaa

Työntekijällä ollessa lääketieteellinen syy covid-19-rokottamattomuudelle, voi hän työskennellä osoittamalla aina enintään 72 tuntia aikaisemmin otetun covid-19-testin negatiivisen tuloksen. 

Muina erityisinä syinä työskennellä ilman lain määräämää suojaa ovat keskeneräinen aikataulutettu rokotesarja sekä  covid-19-suojan edellytykset täyttävän henkilöstön puute tilanteessa, joissa asiakkaiden tai potilaiden turvallisuus edellyttää henkilöstön läsnäoloa.

Muun työn tarjoamisvelvollisuus

Jos työntekijä ei täytä säädettyjä edellytyksiä, työnantajan on ensisijaisesti tarjottava työntekijälle muuta työsopimuksen mukaista työtä. Jos sopivaa työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta, ellei toisin ole sovittu. Covid-19-suojan puuttuminen ei kuitenkaan muodosta työnantajalle irtisanomisperustetta.  

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on korostanut muun työn tarjoamisen ensisijaisuutta työntekijän aseman turvaamiseksi. Työnantajan työntarjoamisvelvollisuus on laaja ja se on voimassa koko työnteon estymisen ajan.

Lue tarkemmin: Kaupan liiton ohjeistus optikkoliikkeiden koronakäytännöistä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö (StVM 37/2021) tartuntatautilain väliaikaisesta muutoksesta Lue lisää 

Tartuntatautipäivärahaa voi nyt saada ilman erillispäätöstä

Eduskunta on 15.2.2022 hyväksynyt sairausvakuutuslain väliaikaisen muuttamisen. Lain mukaan koronatartunnan saanut voi nyt hakea tartuntatautipäivärahaa ilman tartuntatautilääkärin tekemää virallista eristämismääräystä. Työntekijä on oikeutettu tartuntatautipäivärahaan, jos koronatartunta on todettu laboratoriotestillä ja lääkäri on suositellut työstä poissaoloa taudin leviämisen estämiseksi. Samalla tartuntatautipäivärahan hakuaikaa pidennettiin kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen.  

Sairausvakuutuslain väliaikainen muutos koskee poissaoloja, jotka ovat alkaneet 1.1.2022 tai sen jälkeen ja muutos on voimassa 30.6.2022 saakka. 

Lue lisää Kaupan liiton koronohjeista, kohdista poissaolo töistä, lapsen sairastuminen ja vuosiloma.

5 Ohjeet asiakkaalle/potilaalle

 • Asioi optikkoliikkeessä vain terveenä 
 • Puhdista kädet tullessasi, yski ja aivasta hihaan 
 • Pidä etäisyyttä muihin ihmisiin 
 • Suosittelemme kasvomaskin käyttöä terveydenhuollon tutkimustilanteessa
 • Mikäli kärsit immuunipuutossairaudesta tai olet rokottamaton, kerro siitä optikkoliikkeen henkilökunnalle 
 • Noudattamalla näitä turvallisen asioinnin ohjeita: 
  • suojaat itsesi lisäksi myös optikkoliikkeen henkilöstöä ja muita asiakkaita infektioiden leviämiseltä 
  • varmistat, että asiointi on mahdollisimman turvallista ja häiriötöntä 

6 Näin seuraat alueellisia viranomaisohjeistuksia

Koronatilanteen hoitamisen siirryttyä valtakunnallisesta viranomaisohjauksesta alueelliselle tasolle on entistä tärkeämpää, että optikkoliikkeissä on sovittu käytännöt alueellisten määräysten ja suosituksien seurantaan. Seurantaa voi olla tarpeen tehdä alue- ja myymälätasoisesti. 

Seurannan suunnittelu

 • Määrittele seurannan vastuuhenkilö(t) 
 • Huomioi seurantaa toteuttaessasi, mitkä ovat yrityksiä velvoittavia määräyksiä (esim. AVI:n turvavälipäätökset) ja mitkä ovat suosituksia, joiden soveltamisesta yritys voi päättää 
 • Sovi yrityksessä tehtävien toimenpiteiden ja päätösten viestinnästä 

Seurannan toteutus

 • Seuraa Aluehallintoviraston (AVI) määräyksiä ja suosituksia ja mikäli niitä on voimassa alueellasi, toimi niiden mukaan 
  • Internetissä AVI.fi / Uutishuone / Tietoa / Usein kysytyt kysymykset / Usein kysyttyä koronaviruksesta > Voimassa olevat ja voimaan tulevat rajoitukset > paina: + Mitkä ovat voimassa olevat turvaväli- tai sulkemispäätökset? 
  • Mikäli alueellasi on voimassa oleva tartuntatautilain 58 d § mukainen turvavälipäätös, huolehdi, että myymälässä on laadittuna lain 58 h § mukainen suunnitelma turvavälien varmistamisesta
 • Seuraa kuntasi määräyksiä ja suosituksia ja toimi niiden mukaan 
  • Kuntien kotisivut. Huom. osalla kunnista on erilliset koronasivut ja osalla on ainoastaan linkki alueen SHP:n koronasivuille. 
  • Esim. https://www.jyvaskyla.fi/ > Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta > Jyväskylässä voimassa olevat suositukset ja rajoitukset à johtopäätös: Jyväskylässä ei ole 5.10.21 voimassa olevia rajoituksia kaupoille 

Huomioi, että viranomaismääräykset ja –suositukset saattavat muuttua nopeasti koronatilanteen niin edellyttäessä. Siksi on tärkeää säilyttää valmius palata päivitetyn määräyksen tai suosituksen mukaisiin käytäntöihin. 

7 Lisätietoja ja hyödyllisiä sivustoja

Lähteet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoministeriö, Työterveyslaitos, European Council of Optometry and Optics ECOO:n ohjeistus optometrian alalla toimiville yrityksille sekä Kaupan liitto