Stellest™ -linssit: Essilorin paras ratkaisu lasten myopian etenemisen hidastamiseen

Tänä päivänä yhä useammille nuorille ihmisille kehittyy myopia. Vaikka genetiikka viittaa siihen, että myopia, eli likinäköisyys, siirtyy usein sukupolvelta seuraavalle, pitkälti sisätiloissa ja ruutujen ääressä vietetty elämäntapa on nyt tekemässä siitä yhä yleisempää. Myopia yleistyy hälyttävällä vauhdilla. Vuoteen 2050 mennessä puolet maailman väestöstä, viisi miljardia ihmistä, on likinäköisiä, ja lähes miljardi on vaikeasti likinäköisiä. Myopia voi edetä lapsilla nopeasti johtaen korkeaan myopiaan. Mitä nuorempana lapsen myopia alkaa kehittyä, sitä nopeammin se etenee.

Pitkäjänteistä tutkimustyötä

Essilor-yhtiöllä on yli 30 vuoden kokemus myopian tutkimuksessa ja kehityksessä, joka alkoi 1980-luvulla tehdyillä kliinisillä tutkimuksilla, jotka käsittelivät moniteholinssejä. Kehityksen edetessä ensimmäiset myopiaa korjaavat moniteholinssit tuotiin markkinoille Kiinassa vuonna 2005.

”Kehityksessä otettiin uusi askel eteenpäin vuonna 2010”, kertoo Mathias Danielsson, Sales manager Finland & Sweden. Silloin Essilor toi markkinoille valikoiman kliinisesti todistettuja Myopilux®-silmälasiratkaisuja, jotka auttavat hidastamaan myopian etenemistä lapsilla. Prismaattiset kaksiteholinssit vähensivät myopian etenemistä erittäin lupaavasti 51 % kolmen vuoden aikana (perustuen sfääriseen ekvivalenttiin). Kaksiteholinssit eivät kuitenkaan olleet esteettisesti paras vaihtoehto niiden käyttäjille, joten Essilor pyrkii varmistamaan, että kehitettävä ratkaisu on sekä esteettisesti miellyttävä että tehokas.

Tärkeä virstanpylväs saavutettiin vuonna 2013, jolloin perustettiin Wenzhoun lääketieteellisen yliopiston Essilor International Research Centre (WEIRC). Keskuksella oli keskeinen rooli uusimpien markkinoille tuotavien Essilor® Stellest™ -linssien validoinnissa, koska kliiniset tutkimuksemme suoritettiin siellä.

”Tutkimukset osoittavat, että jokainen myopian lisädioptria lisää silmäkomplikaatioiden riskiä aikuisena, mutta Essilor® Stellest™ -linssien ansiosta silmäterveyden ammattilaiset saavat uuden työkalun taisteluun myopiaepidemiaa vastaan. Olemme ylpeitä tämän uuden, myopiaa hidastavien Essilor-silmälasilinssien sukupolven tuomisesta Pohjoismaiden markkinoille”, sanoo Mathias Danielsson.

Älykäs yhdistelmä, josta on kahdenlaista hyötyä

Essilorin tutkimus- ja kehitystiimin kehittämällä H.A.L.T-teknologialla on ollut keskeinen rooli kaksi vuotta kestäneessä kliinisessä tutkimuksessa, joka aloitettiin vuonna 2018 Essilor-yhtiön ja kiinalaisen Wenzhoun lääketieteellisen yliopiston yhteisessä tutkimuslaboratoriossa. Tässä prospektiivisessa, satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa kliinisessä tutkimuksessa oli mukana 104 lasta. Tulokset osoittivat, että H.A.L.T-teknologiaa sisältävät Essilor® Stellest™ -linssit hidastivat myopian etenemistä keskimäärin 67 %*, kun linssejä käytettiin 12 tuntia vuorokaudessa.

Essilor® Stellest™ -linssit hidastavat myopian etenemistä keskimäärin 67 %:lla (0,99 D) ja aksiaalista pitenemistä keskimäärin 60 %:lla (0,41 mm) verrattuina yksiteholinsseihin ja 12 tuntia vuorokaudessa käytettyinä*.

Alan kirjallisuudessa on esitetty, että kun verkkokalvo havaitsee kaksi signaalia samanaikaisesti, toisen verkkokalvon etupuolella ja toisen sen takapuolella, etupuolen signaali on hallitseva ja suojaa silmää pidentymiseltä. (5) Lisäksi hiljattain tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, että signaalin muodostamalla volyymilla on suurempi teho kuin signaalin muodostamalla pinta-alalla.

Tämän tutkimuksen pohjalta Essilor-yhtiön tutkimus- ja kehitystiimi on kehittänyt Stellest™-linssit. Ne välittävät ensimmäisen, korjaavan signaalin verkkokalvolle yhden näköalueen läpi, joka sisältää lasten kaukovoimakkuuden. Tämä signaali varmistaa tarkan kaukonäön, jonka ansiosta lapset voivat tehdä päivittäisiä toimiaan.

H.A.L.T.-teknologia puolestaan tarjoaa myopian hillitsemistoiminnon. H.A.L.T.-teknologia koostuu 1 021 vierekkäisestä mikrolinssistä, jotka on jaettu 11 kehään. H.A.L.T.-teknologian läpi kulkeva valo luo ensimmäistä kertaa verkkokalvon muotoa mukailevan kohdistamattoman valovolyymin verkkokalvon etupuolelle. Tämä signaali toimii myopian etenemistä hidastavana signaalina.

Stellest™ -linssien suosittelu

Kaksivuotiseen kliiniseen tutkimukseen otettiin mukaan 8–13-vuotiaita lapsia, ja tutkimus osoitti, että Essilor® Stellest™ -linssit hidastavat myopian etenemistä tehokkaasti niin nuorilla kuin vanhemmillakin lapsilla, pojilla ja tytöillä ja myopian tasosta riippumatta.

”Kuten tiedämme, myopiassa ei ole turvallista tasoa, joten on erittäin tärkeää toimia heti, kun lapsella on havaittu myopian eteneminen”, Mathias Danielsson kertoo.

Tästä syystä Stellest™-linssejä voidaan suositella jopa 6-vuotiaille ja enintään 16-vuotiaille lapsille. Alle 8-vuotiailla lapsilla näiden linssien käyttö perustuu silmälääkärin ohjeistukseen ja yli 8-vuotialla optometristin tai optikon ohjeistukseen.

Essilor Stellest™-linssit tuotiin markkinoille tämän vuoden alussa.

”Koska tutkimus osoittaa, että jokainen myopian lisädiopteri lisää silmäsairauksien riskiä aikuisiällä, olemme iloisia voidessamme tarjota optikoille ja silmälääkäreille Stellest-linssin; siitä tulee tärkeä väline taistelussa likinäköisyysepidemiaa vastaan”, sanoo Mathias Danielsson. Sen hyöty aikuisena on korvaamaton!

Jos haluaa tietää enemmän Stellest-linssistä tai aloittaa näiden linssien parissa työskentelyn, voi ottaa yhteyttä Essilor-yhteyshenkilöön saadakseen lisätietoja ja koulutusta.

”Lanseeraus on osa jatkuvaa tehtäväämme auttaa ihmisiä näkemään enemmän, saavuttamaan enemmän ja elämään elämänsä täysillä. Odotamme innolla yhteistyötä suomalaisten silmäterveyden ammattilaisten kanssa tämän tärkeän aiheen ympärillä”, sanoo Mathias Danielsson.

Likinäköisyys kehittyy iän myötä. Mitä aikaisemmin likinäköisyys havaitaan, sitä pikemmin se voidaan korjata ja hallita.

* Bao, J., Huang, Y., Li, X., Yang, A., Zhou, F., Wu, J., Wang, C., Li, Y., Lim, E.W., Spiegel, D.P., Drobe, B., Chen, H., 2022. Spectacle Lenses With Aspherical Lenslets for Myopia Control vs Single-Vision Spectacle Lenses: A Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmol. 140(5), 472–478. https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2022.0401

Lähteet:

  1. Brien A. Holden, et al, (2016). “Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050”. Ophthalmology, 123(5); p 1036-1042.