Alalle hakeutuminen

Tutkinnot

Optometristi AMK

Optometristi-ammattikorkeakoulututkinto kestää 3,5 vuotta, ja sen laajuus on 210 opintopistettä. Optometristi työskentelee Valviran laillistamana terveydenhuollon ammattihenkilönä nimikkeellä optikko. Optikon tehtävänä on tuottaa näönhuoltopalveluita ja toimia näkemisen asiantuntijana. Hän tekee itsenäisesti näöntutkimukset, määrittää, määrää ja sovittaa silmä- ja piilolasit sekä heikkonäköisten apuvälineet.

Optikko on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Hänellä, kuten muillakin terveydenhuollon ammattihenkilöillä, on lainsäädännön mukaan oikeus tutkia hankkimansa koulutuksen mukaisesti ja maassamme yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja noudattaen potilasta, tehdä havainnoistaan johtopäätöksiä ja aloittaa oman koulutuksensa mukaisia hoitotoimia.

Optometristiksi voi opiskella Helsingin Metropoliassa tai Oulun ammattikorkeakoulussa.

Optometristin ammattikorkeatutkinnon jälkeen on mahdollista suuntautua kaupalliseen suuntaan. Health Business Management -tutkinto on terveyspalveluiden johtamisen ”ylempi ammattikorkeakoulututkinto”. Tutkinnon voi suorittaa Metropoliassa  optometristi AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Optometristi voi suuntautu myös terveydenhuollon puolelle, kliiniseen optometriaan. Koulutuksen voi suorittaa Norjan HSN:ssä. Katso hakuohjeet täältä.
Norja HSN-opinnot ovat Optometrian maisteriopintoja, minkä jälkeen voi edetä väitöskirjatutkimukseen ja väitellä tohtoriksi optometriasta.

Optometristi AMK -tutkinto on eurooppalaisen ”kultaisen standardin” mukainen Optometrian Bachelor-tutkinto. Lisätietoja ECOO:n sivuilta

Optisen kaupan Merkonomi ja Myynnin ammattitutkinto

Optisella alalla toimiville suunnatussa Liiketalouden perustutkinnon suorittanut merkonomi saa kokonaiskuvan myynnistä, asiakaspalvelusta ja yritystoiminnasta optisella toimialalla. Tutkinto antaa kattavan käsityksen optisen alan yrityksen liiketoiminnasta, joten se sopii hyvin optisen alan liikkeiden henkilöstölle, esimiehille, optikoille ja yrittäjille. Merkonomin tutkinnon jälkeen on suositeltavaa suorittaa myös Myynnin ammattitutkinto.

Optisen alan merkonomiksi voi opiskella Markkinointi-instuutissa.

Silmälääkäri

Silmälääkäri on lääketieteellisen koulutuksen saanut ammattilainen, joka auttaa kaikissa silmän terveyteen liittyvissä asioissa. Laillistettu lääkäri päättää potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta. Silmätauteihin erikoistuminen vie aikaa lääkärin opintojen aloittamisesta erikoislääkäriksi noin 12 vuotta. Ensimmäiset kuusi vuotta menee yleislääkärin opinnoissa ja toiset kuusi erikoistumisessa. Silmäkirurgiassa on eri osa-alueita, kuten kaihikirurgia, taittovirhekirurgia, takaosakirurgia ja glaukoomakirurgia.

Silmälääkäriksi voi opiskella lääketieteellisessä tiedekunnassa viidessä kaupungissa.