Osaamisen kehittäminen

NÄE ry:n online-koulutuskeskus

NÄE ry:n uudessa sähköisessä oppimisympäristössä laillistetuille optikoille on tarjolla terveydenhuollon täydennyskoulutusvelvoitteen mukaista optometrian, optiikan ja terveydenhuollon lainsäädännön koulutusta.

Koulutuskeskus tarjoaa myös avoimia opintokokonaisuuksia ja luentoja kaikille näkemisen ja silmäterveyden ammattilaisille. Koulutuskeskuksen tarjonnasta löytyy muun muassa Näe2017-tapahtuman luentoja.

Sähköinen koulutuskeskus toimii helppokäyttöisen verkkokaupan tapaan. Mieluisa koulutus valitaan ostoskoriin, minkä jälkeen sen voi maksaa esimerkiksi oman verkkopankin tunnuksilla. Mikäli koulutus oikeuttaa täydennyskoulutuspisteisiin, tulee luennon jälkeen muutama aiheeseen liittyvä kysymys. Vastattuaan kysymyksiin oikein suorittaja saa todistuksen, jolla voi hakea pisteitä.

NÄE ry:n jäsenet ja yhteistyöjäsenet ovat oikeutettuja koulutuskeskuksen tuotteisiin jäsenhintaan.

Tutustu koulutustarjontaan ja kerää kiinnostavimmat luennot ostoskoriisi!

Siirry Online-koulutuskeskukseen.

Optikkojen ammattioikeudet ja täydennyskoulutusrekisteri

Optikon ammatinharjoittamisesta säädetään terveydenhuollon ammattihenkilölaissa, terveydenhuollon ammattihenkilöasetuksessa ja Valviran kannanotossa koskien terveydenhuollon ammattihenkilöiden välistä työnjakoa.

Optikoilla on muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden tapaan lakisääteinen velvoite ylläpitää ammattiosaamistaan kliinisessä työssä toimiessaan. Täydennyskoulutusvelvoite perustuu lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Optometrian Eettinen Neuvosto ohjaa ja valvoo optikoiden täydennyskouluttautumista.