Kuivasilmäisyyden arviointi ja hoito

Kuivasilmäisyyskoulutus antaa optikolle valmiudet yhä tarkempaan silmän etupinnan arviointiin. Kuivasilmäisyys on yleinen vaiva, mutta silti se on jäänyt liian pienelle huomiolle. Silmän etupinnan epänormaali toiminta voi vaikuttaa näköön alentavasti ja on monesti syynä piilolasien käytön lopettamiseen. Tarkalla arvioinnilla ja oikein kohdennetuilla hoito-ohjeilla optikko pystyy vaikuttamaan asiakkaansa arkeen ja toimintakykyyn. Koska kuivasilmäisyys on krooninen tila, on optikon rooli tärkeä hoidon arvioinnissa ja seurannassa.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja tietää kuivasilmäisyyden määritelmän, riskitekijät ja jaottelun. Lisäksi hän osaa arvioida asiakkaan kuivasilmäisyyden syitä, arvioida tilan vakavuusasteen, ohjata ja hoitaa suositusten mukaisesti sekä ohjata tarvittaessa silmälääkärin vastaanotolle.

Sisältö

  • Kuivasilmäisyyden määritelmä ja epidemiologia
  • Jaottelu: kyynelnesteen vesikerroksen riittämätön eritys ja kyynelnesteen liiallinen haihtuminen sekä niihin johtavat syyt
  • Riskitekijät
  • Testit: kyselyt, sarveiskalvon ja sidekalvon värjäys, FLBUT, NIKBUT, Schirmer I ja II, fenolipunalanka, kyynelmeniskin korkeus, LIPCOF, Meibomin rauhasten arviointi painelutekniikalla ja Meibografiakuvantamisella.
  • Arviointi ja vakavuus DEWS II ja TFOS- raporttien suositusten mukaisesti
  • Hoito ja ohjaus näyttöön perustuvien suositusten mukaisesti

Koulutus käsittää 6 tuntia teorialuentoja, 6 tuntia harjoituksia ja 2 tuntia tuote-esittelyä. Koulutuksen suorittanut saa 12 täydennyskoulutuspistettä.

Järjestäjä: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Järjestäjän kotisivu: https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/osaamisen-taydentaminen/taydennyskoulutus/kuivasilmaisyyden-arviointi-ja-hoito

Tapahtuman kotisivu: https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/osaamisen-taydentaminen/taydennyskoulutus/kuivasilmaisyyden-arviointi-ja-hoito

Katuosoite: Myllypurontie 1

Postinumero: 00079

Postitoimipaikka: Metropolia

Hinta: 395 € + alv 24% €

Koulutusmuoto: luento,workshop