Optikon rajattu lääkkeenmäärääminen 6 op

04.05.2020 - 10.06.2020

Toimitko laillistettuna optikkona tai optometristina? Haluatko oppia tunnistamaan yleisimmät silmäsairaudet? Koulutus on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä sosiaali- ja terveysministeriön lääkkeenmääräämisestä annetun asetuksen mukaista pätevöittävää lisäkoulutusta optikoille. Koulutusta edellytetään ”Pro Auctore” -lääkemääräyksellä vastaanottotoimintaan hankittavien lääkkeiden määräämisessä.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

 • omaksut valmiudet toimia näkemisen asiantuntijana terveydenhuollossa
 • hankit valmiudet käyttää turvallisesti silmän pintapuuduteaineita ja silmän mustuaisia laajentavia sekä akkommodaatiota lamaannuttavia lääkeaineita omassa vastaanottotoiminnassasi
 • opit tunnistamaan ja seulomaan luotettavasti silmän etu- ja takaosalöydöksistä yleisimpien silmäsairauksien tunnusmerkit
  1. aikuisiän kaihet
  2. diabeettinen retinopatia
  3. hypertensiivinen retinopatia
  4. makulan ikärappeuma
  5. glaukooma
 • voit kehittää ammattitaitosi näön tutkimisessa ja silmän terveydentilan seulonnassa sekä pystyt tukemaan ja edistämään asiakkaittesi näkökyvyn säilymistä.

Koulutuksen suoritusvaatimukset

 • olet suorittanut optikon/optometristin tutkinnon
 • osallistut aktiivisesti kaikkiin lähipäiviin
 • läpäiset koulutuksen verkkotentit hyväksytysti

Koulutuksen toteutus

Koulutus koostuu kahdesta jaksosta, joiden lisäksi suoritetaan verkkotentit Moodle -oppimisympäristössä, jonne saat tunnukset koulutuksen alkaessa.

Kouluttajat

Metropolia Ammattikorkeakoulun optometrian opettajat.

Järjestäjä: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Järjestäjän kotisivu: https://www.metropolia.fi/koulutukset/taydennyskoulutus/sosiaali-ja-terveysala/

Tapahtuman kotisivu: https://www.metropolia.fi/koulutukset/taydennyskoulutus/sosiaali-ja-terveysala/koulutustarjonta/optikon-rajattu-laakkeenmaaraaminen-6-op/

Katuosoite: Myllypurontie 1

Postinumero: 00920

Postitoimipaikka: Helsinki

Hinta: 2500 € (alv 0 %) €

Koulutusmuoto: workshop