Optikon rajattu lääkkeenmäärääminen, 6 op

Toimitko laillistettuna optikkona tai optometristina? Haluatko oppia tunnistamaan yleisimmät silmäsairaudet? Koulutus on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä sosiaali- ja terveysministeriön lääkkeenmääräämisestä annetun asetuksen mukaista pätevöittävää lisäkoulutusta optikoille. Koulutusta edellytetään ”Pro Auctore” -lääkemääräyksellä vastaanottotoimintaan hankittavien lääkkeiden määräämisessä.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

 • omaksut valmiudet toimia näkemisen asiantuntijana terveydenhuollossa
 • hankit valmiudet käyttää turvallisesti silmän pintapuuduteaineita ja silmän mustuaisia laajentavia sekä akkommodaatiota lamaannuttavia lääkeaineita omassa vastaanottotoiminnassasi
 • opit tunnistamaan ja seulomaan luotettavasti silmän etu- ja takaosalöydöksistä yleisimpien silmäsairauksien tunnusmerkit
  1. aikuisiän kaihet
  2. diabeettinen retinopatia
  3. hypertensiivinen retinopatia
  4. makulan ikärappeuma
  5. glaukooma
 • voit kehittää ammattitaitosi näön tutkimisessa ja silmän terveydentilan seulonnassa sekä pystyt tukemaan ja edistämään asiakkaittesi näkökyvyn säilymistä.

Koulutuksen suoritusvaatimukset

 • olet suorittanut optikon/optometristin tutkinnon
 • osallistut aktiivisesti kaikkiin lähipäiviin
 • läpäiset koulutuksen verkkotentit hyväksytysti

Koulutuksen toteutus

Koulutus koostuu teoriasta, kahdesta lähijaksosta (etäluennot ja harjoitukset kampuksella) sekä verkkotenteistä. Verkkotentit suoritetaan Moodle -oppimisympäristössä, jonne saat tunnukset koulutuksen alkaessa.

Kouluttajat

Metropolia Ammattikorkeakoulun optometrian opettajat.

Aika ja paikka

Koulutus koostuu teoriasta, kahdesta lähijaksosta (etäluennot ja harjoitukset kampuksella) sekä verkkotenteistä. Koulutuksen lähijaksot pidetään alla olevan aikataulun mukaisesti:

 • 1. jakso: 25.-28.1.2022 (lähiopetus kampuksella 27.1.2022)
 • 2. jakso: 24. – 25.3.2022 (lähiopetuspäivä kampuksella 25.3.2022)

Koulutuspäivät pidetään klo 9.00–16.00 välisenä aikana.

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Molemmilla lähijaksoilla on myös teoriaopetus etänä (live-etänä) ja kliiniset harjoitukset lähiopetuksessa 27.1.2022 ja 25.3.2022.

Materiaali ja tentit

Verkkotentit suoritetaan lähijaksojen välissä Moodle -oppimisalustalla, johon pääsy edellyttää avaintunnusta ja salasanaa. Ohjeet sivustolle pääsemisestä saat ensimmäisenä opiskelupäivänä. Verkkotentit on oltava hyväksytysti suoritettu ennen kurssin toisen osan alkamista. Kuulustelun materiaali on optikoille kirjoitettuja lyhyitä artikkeleita, joiden avulla saat päivitettyä perustiedot silmän terveyden tutkimisesta.

Silmätautien tentin kirjallisuus

Englantilaisen Optometry Today – lehden artikkelit:

 1. Assessment of the anterior chamber angle and depth (pdf)
 2. Clinical Decision Making V: Intraocular Pressure and Tonometry (pdf)
 3. Anterior Eye Complications in Diabetes Mellitus: Part 1 (pdf)
 4. Anterior Eye Complications in Diabetes Mellitus: Part 2 (pdf)
 5. Variations in appearance of the normal optic nerve head (pdf)
 6. Hypertensive Retinopathy (pdf)
 7. Distortion of Vision (pdf)
 8. Management & Investigation of Vascular Conditions (pdf)
 9. Optometric management of posterior segment eye disease – Macular disorders (pdf)
 10. Optometric management of posterior segment eye disease – Optic nerve anomalies (pdf)
 11. Profiling Glaucoma (pdf)
 12. Risk Factors for Open Angle Glaucoma (pdf)
 13. Peripheral retinal degenerations (pdf)

Muu materiaali

Suomalaiset Käypä hoito -suositukset:

 1. Aikuisiän kaihi – Duodecim Käypä hoito – päivitetty 16.9.2013
 2. Diabeettinen retinopatia – Duodecim Käypä hoito – päivitetty 15.12.2014 ja yleislääkärin verkkokurssi
 3. Glaukooma – Duodecim Käypä hoito – päivitetty 24.10.2014

Tutustu Käypä Hoito -suosituksiin ennen kurssia, sillä niiden pohjalta pidetään luennot liittyen hoitokäytänteisiin.

Lisälukemista (ei pakollinen)

Duodecimin Silmätautien käsikirja: Matti Seppänen, Juha Holopainen, Kai Kaarniranta, Niko Setälä, Hannu Uusitalo (toim.) 1. painos 2018, 512 sivua (ISBN-13: 9789516564220, ISBN-10: 9516564224) Käsikirja sisältää keskeiset ja ajantasaiset ohjeet silmätautien diagnostiikkaan, hoitomenetelmiin ja lääkityksiin sekä potilaiden ohjaukseen. Teos on laadittu silmätauteihin erikoistuvien ja erikoislääkäreiden sekä silmäpotilaita hoitavien sairaanhoitajien ajantasaiseksi työn apuvälineeksi.

The Massachusetts Eye and Ear Infirmaryn Illustrated Manual of Ophthalmology -kirjan 3. painos (ISBN-13: 9781437709087, ISBN-10: 1437709087). Kirjassa kuvataan tarkemmin yleisimpien silmäsairauksien ja silmään vaikuttavien yleissairauksien määritelmät, etiologia, epidemiologia, oireet ja kliiniset tunnusmerkit sekä löydösten erotusdiagnoosi. Kirja täydentää kurssilla olevia luentoja.

Farmakologian tenttiin sisältyvät ensimmäisen osion luennot.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Lyyti-palvelussa Optikon rajattu lääkkeenmäärääminen -koulutukseen 22.12.2021 mennessä. Ilmoittautuminen avautuu 15.10.2021

Järjestäjä: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Järjestäjän kotisivu: https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/osaamisen-taydentaminen/taydennyskoulutus/optikon-rajattu-laakkeenmaaraaminen-6-op

Tapahtuman kotisivu: https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/osaamisen-taydentaminen/taydennyskoulutus/optikon-rajattu-laakkeenmaaraaminen-6-op

Katuosoite: Myllypurontie 1

Postinumero: 00079

Postitoimipaikka: Metropolia

Hinta: 2500 € (alv 0%) €

Koulutusmuoto: luento,workshop,verkko