Suomen Yrittäjät: Kun kauppa ei kannata – yrittäjän turva vaikeina aikoina

Millainen on yrittäjän sosiaaliturva, kun firmalla ei menekään hyvin? Voiko yritystoimintaa jatkaessa saada tukea, että saa voita leivän päälle? Milloin yrittäjä voi saada työttömyysturvaa? Entäs miten yrittäjän ansiosidonnainen työttömyysturva? Mm. näihin kysymyksiin saat vastauksia tässä koulutuksessa.

Koulutus on tarkoitettu kaikille yrittäjille, joita aihepiiri kiinnostaa ja jotka haluavat lisätietoa käsiteltävistä aiheista.

Koulutus toteutetaan Suomen Yrittäjien ja Yrittäjäkassan yhteistyönä ja se on avoin ja maksuton kaikille kohderyhmään kuuluville.

Kouluttajina työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä ja asiantuntija Yrittäjäkassasta

Harri Hellstén on toiminut Suomen Yrittäjissä juristina yli 10 vuoden ajan neuvoen ja kouluttaen yrittäjiä heidän sosiaaliturvassaan sekä pyrkien vaikuttamaan siihen, että yrittäjilläkin olisi oikeus toimeentulon turvan, kun elämä yllättää.

Järjestäjä: Suomen Yrittäjät ja Yrittäjäkassa

Järjestäjän kotisivu: www.yrittajat.fi

Tapahtuman kotisivu: https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/kun-kauppa-ei-kannata-yrittajan-turva-vaikeina-aikoina-2/

Koulutusmuoto: verkko