NÄE ry

Näe enemmän, katso kauemmas.

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry on toimialan oma järjestö. Tehtävämme on tarjota ajankohtaisinta tietoa kaikille alan yrityksille ja niissä työskenteleville ammattilaisille ja valvoa aktiivisesti heidän etujaan. Tavoitteenamme on toimijoidemme yhteinen menestystarina.

Tutustu toimintasuunnitelmaan: NÄE ry:n toimintasuunnitelma 2020-2021.

Edunvalvonta on tärkein tehtävämme.

Vaikutamme jäsentemme etuihin ja oikeuksiin niin elinkeino-, terveydenhuolto- kuin koulutuspuolella. Yli 80 % kaikesta alan uudesta lainsäädännöstä tulee nykyisin EU:sta, joten toimimme kansallisen kentän lisäksi tiiviisti myös kansainvälisesti. Meiltä saa aina kysyä! Tarjoamme jäsenyrityksillemme työsuhde- ja lainopillista neuvontaa sekä vastauksia kuluttajariitatilanteisiin. Jäsenille suunnattu oma lehti ja viestintämateriaali tarjoavat tietoa ja virikkeitä työelämän avuksi. Koulutus ja tutkimus ovat toimintamme avaimia. Kannustamme jäseniämme kouluttautumaan jäsenhinnoin ja toteutamme kehityshankkeita yhdessä alan tutkimuslaitosten ja oppilaitosten kanssa. Mikään ei muutu, jos kukaan ei uskalla tehdä mitään.

Uskomme yhteistyön voimaan.

Järjestömme koostuu näkemisen ja silmäterveyden toimijoista sekä näitä palvelevasta tuotekaupasta. Meitä on jo iso joukko. Tällä hetkellä noin 75 % kaikista näkemisen ja silmäterveyden toimijoista ja niitä palvelevasta tuotekaupasta kuuluu NÄE ry:n jäsenyyden piiriin. Keräämällä alojen eri asiantuntijat, yritykset ja yhteisöt yhteen luomme menestystä, joka oikeasti kestää.

Kumppaneitamme ovat Pohjoismainen optikkoneuvosto NOR:n ja eurooppalainen optometriajärjestö ECOO. Suomessa ajamme asioita yhdessä Kaupan liiton ja Suomen Yrittäjien kanssa.

Toiminnastamme

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry on optikkoketjujen, yksittäisten optikkoliikkeiden, silmäklinikkayritysten ja kaikkia näitä palvelevien maahantuojien, valmistajien, tukkukauppojen ja laitetoimittajien yhteinen toimialajärjestö.

NÄE ry:ssä toimintaa johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Asioiden valmistelu on toimiston vastuulla, minkä jälkeen jäsenryhmät antavat lausuntoja eri aiheista jäsenvaliokuntien kautta.

NÄE ry:ssä toimii neljä valiokuntaa: yrittäjävaliokunta, ketjuvaliokunta, tukkuvaliokunta ja silmäklinikkavaliokunta. Kukin valiokunta on edustettuna järjestön hallituksessa, ja jokainen jäsenyritys kuuluu omaan jäsenryhmäänsä. Näin taataan kaikkien tasapuolinen rooli päätöksenteossa.

NÄE ry:n henkilökunta ja yhteystiedot

NÄE ry säännöt 2020