Mikä on NÄE ry?

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry on toimialajärjestö, joka tekee töitä maailman parhaan näönhuollon eteen. Edustamme optikko-, silmälääkäri- ja silmälaboratoriopalveluita tuottavia optikkoliikkeitä, alaa palvelevia valmistajia, maahantuojia, tukkukauppoja sekä henkilö- ja koulutusorganisaatioita.

Vastaamme alan elinkeino-, terveys- ja koulutuspoliittisesta vaikuttamisesta. Tavoitteemme on, että laadukkaat näkemisen ja silmäterveyden palvelut ovat tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti kaikkien suomalaisten saatavilla.

Muodostamme aktiivisen järjestöverkoston Erikoiskaupan liitto ETU ry:n, Suomen Yrittäjien, Hyvinvointiala HALI ry:n ja Kaupan liiton kanssa. Yhdessä pyrimme vaikuttamaan erikoiskaupan toimintaedellytyksiin ja sote-järjestelmään.

Yli 80 % kaikesta alan uudesta lainsäädännöstä tulee EU:sta. Toimimme kansallisen kentän lisäksi tiiviisti myös kansainvälisesti. NÄE ry on jäsenenä seuraavissa järjestöissä: Pohjoismainen optikkoneuvosto NOR, eurooppalainen optometriajärjestö ECOO ja valmistajien järjestö EuromContact.

Mitä tarjoamme jäsenillemme?

Olemme näkemisen ja silmäterveyden toimialan vahva toimialajärjestö, jonka piiriin kuuluu runsaat kaksi kolmasosaa alan toimijoista.

Päätehtävämme on vaikuttaa lainsäädäntöön ja viranomaiskäytäntöihin sekä edistää erikoiskaupan ja yksityisten terveydenhuoltopalvelujen asemaa jäsenyritystemme ja -yhteisöjemme linjausten mukaisesti. Tarjoamme jäsenillemme kattavan verkoston kautta käytännön vaikuttamismahdollisuuksia, työsuhde- ja lainopillista neuvontaa, lakisääteisen potilasasiamiehen sekä osaamista kuluttajariitatilanteisiin.

Jäsenille suunnattu viestintä tarjoaa tukea, ajankohtaista tietoa ja virikkeitä työelämän avuksi.

Koulutus ja tutkimus ovat toimintamme avaimia. Kannustamme jäseniämme kouluttautumaan jäsenhinnoin ja toteutamme kehityshankkeita yhdessä alan tutkimuslaitosten ja oppilaitosten kanssa. Jäsenedut koskevat myös Erikoiskaupan liitto ETU ry:n, Suomen Yrittäjien ja Kaupan liiton koulutuksia.

Miten järjestömme toimii?

Jäsenkokousten välillä toimintaamme johtaa hallitus. Asioiden valmistelu ja toimeenpano ovat puolestaan toimitusjohtajan johtaman NÄE ry:n toimiston vastuulla. Lisäksi valmisteluun osallistuvat jäsenryhmäkohtaiset verkostot, jotka antavat lausuntoja eri aiheista kannanmuodostuksen aikana. Verkostot voivat myös tehdä aloitteita NÄE ry:n hallitukselle.

NÄE ry:ssä toimii viisi jäsenverkostoa: yrittäjäverkosto, ketjuverkosto, tukkuverkosto, silmäkirurgia ja yhteistyöverkosto. Kukin verkosto on suoraan edustettuna järjestön hallituksessa puheenjohtajiensa kautta, ja jokainen jäsenyritys voi osallistua oman verkostonsa työskentelyyn. Näin takaamme kaikkien tasapuolisen roolin järjestön kannanmuodostuksessa ja päätöksenteossa.

NÄE ry:n henkilökunta ja yhteystiedot

NÄE ry:n säännöt