Oppaat ja ohjeistukset

Tältä sivulta löydät NÄE ry:n tekemät ja teettämät oppaat sekä ohjeistukset alan eri aihealueisiin liittyen.

Suositus myopian hoitoon

Suositus myopian eli likinäköisyyden hoitoon ja hidastamiseen on hyväksytty ECOOn yleiskokouksessa. Suositus on työstetty Suomen toimintaympäristöön sopivaksi Optometrian Eettisen Neuvoston (OEN) toimesta. Suositus on tarkoitettu kaikille kliinistä työtä tekeville laillistetuille optikoille ja se sisältää kymmenen käytännönläheistä suositusta myopian hoitoon.

Optisen alan kuluttajaoikeudelliset käytännöt

Kattava opas antaa neuvoja kuluttajan ja optikon välisiin tilanteisiin, kaupan ja palvelun näkökulmasta. Kuluttajaoikeudelliset käytännöt määrittelevät jokaisen optikon ja silmälääkärin oikeudet ja vastuut sekä alan eettiset käytännöt. Se sisältää sopimuksen ja kaupan tekemisen käytännöt ja kertoo, miten toimia tilanteessa, jossa tuotteessa epäillään virhettä tai siitä halutaan tehdä valitus. Opas on tarkoitettu kaikille optisen alan työntekijöille Suomessa.

Op­ti­sen alan vä­hit­täis­kau­pan mark­ki­noin­ti

Tässä linjauksessa täsmennetään yleisten markkinointisäännösten soveltamista optisen alan vähittäiskaupan markkinoinnissa. Linjaus perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön. Ohjeistus on Kilpailu- ja kuluttajaviraston koostama.

Lue lisää

Hyvä optometristin tutkimuskäytäntö

Hyvä optometristin tutkimuskäytäntö -ohjeistus on ammatillinen ohje optometristin toimen harjoittamisesta. Ohjeistus on Optometrian Eettisen Neuvoston koostama.

Optometrian rakenteinen kirjaaminen

Rakenteinen kirjaaminen ja siihen perustuvat ammatilliset näkymät ovat oleellinen osa optikoiden kirjaamista ja tiedon välittämistä. Rakenteisen kirjaamisen ohjeistus täydentää tietorakenteita, jotka julkaistaan koodistopalvelimella ja ovat saatavissa maksuttomina eri järjestelmätoimittajille. Ohjeistus on Optometrian Eettisen Neuvoston julkaisema.

Silmälasien käyttö ja näönkorjaus Suomessa 2019 -tutkimus

Silmälasien käyttö ja näönkorjaus Suomessa 2019 -tutkimus teetettiin Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen rahoittajina olivat NÄE ry:n lisäksi sponsorit Essilor, Finnsusp/Piiloset, Instru Optiikka, Näköasiantuntijat, Silmäasema, Specsavers ja Synsam. Tutkimuksen toteuttanut Taloustutkimus Oy on riippumaton ja itsenäinen markkinatutkimusyritys.

Lue lisää

Silmätapaturmaopas

Silmätapaturmaopas on kattava yhteenveto erilaisista silmiin kohdistuneista tapaturmista ja niihin liittyvistä toimintaohjeista. Se tarjoaa tietoa ja neuvoja ennaltaehkäisyyn, itsehoitoon ja hoitoon hakeutumiseen. Oppaan ovat koonneet optometrian tutkinto-ohjelman opiskelijat Mari Aloui ja Ramina Loddin Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Se on osa opiskelijoiden opinnäytetyötä Sokaisevaa kipua – Silmätapaturmaoppaat näön menetyksen ehkäisemiseksi.

Siirry silmätapaturmaoppaaseen