Optometristin työ ja koulutus

Optometria on terveydenhuollon erikoisala, joka tutkii silmien ja niihin liittyvien rakenteiden vikoja ja poikkeavuuksia. Optometristi on näönhuollon tinkimätön ammattilainen, joka työskentelee näkemisen ja silmäterveyden ongelmien ja ratkaisujen parissa. Hän on myös terveydenhuollon ammattihenkilö, jota sitoo mm. täydenneyskoulutusvelvoite.

Optometristin työnkuva

Optometristi on laillistettu optikko, jolla on rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeuttava koulutus ja jolla on pätevyyttä suorittaa silmien terveystarkastuksia. Optometristi tekee näöntutkimuksia, silmän terveystarkastuksia ja kirjoittaa silmälasimääräyksiä. Hän valitsee asiakkaalle näönkorjausratkaisun sekä määrää ja sovittaa silmä- ja piilolasit ja muut optiset apuvälineet. Optometristi arvioi myös silmän terveydentilaa ja tarvittaessa ohjaa asiakkaan silmälääkärille.

Työnimike on optometristi (aikaisemmin optikko). Optometrististä puhutaan usein hieman virheellisesti optikkona. Suomessa ei enää valmistu optikkoja, vaan optometristeja, joilla on laajempi koulutus.

Optometristi työskentelee yksityisessä optikkoliikkeessä, optikkoliikeketjussa, sairaalan silmäpoliklinikalla, yksityisessä silmäsairaalassa, työterveyshuollossa tai yrittäjänä. Myös työ optisen alan järjestössä, kuten Näkeminen ja silmäterveys NÄE :ryssä tai Suomen optikoiden ammattijärjestössä SOAssa on mahdollista.

Optometristin koulutus

Optometrian tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja tutkinto-ohjelmassa on vain yksi suuntautumisvaihtoehto, optometristi. Optometristiksi voi opiskella Oulun ammattikorkeakoulussa tai Helsingin Metropoliassa. Tutkintonimike on optometristi (AMK).

Opinnot kestävät neljä vuotta, ja niihin kuuluu mm. matematiikkaa ja fysiikkaa, optiikkaa, silmälasiopin teknologiaa, näön tutkimisen perusteita sekä anatomiaa ja fysiologiaa, farmakologiaa ja lääketieteen perusteita, piilolasi- ja silmälääketieteen opintoja sekä silmien terveyden tutkimista. Tutkintoon kuuluu harjoittelujaksoja optikkoliikkeessä.

Optometristin tutkinnon suoritettua on mahdollista suorittaa kliinisen optometrian ylempi ammmattikorkeakoulututkinto (YAMK). Lisäksi optikolla on terveydenhuollon ammattihenkilönä lakisääteinen velvoite ylläpitää ja kehittää osaamistaan. Täydennyskoulutus on tärkeä osa optometristin ammattia.