Optometrian Eettinen Neuvosto

Laillistettujen optikkojen ammatinharjoittamista ohjaa ja valvoo Optometrian Eettinen Neuvosto OEN. OEN voi antaa lausuntoja, toimintaohjeita, suosituksia sekä muita kannanottoja. Se myös seuraa ja valvoo niiden toteutumista. OEN voi antaa huomautuksia tai varoituksia sekä tarvittaessa saattaa asian valvovan viranomaisen tutkittavaksi.

Jäsenet: Tiina Toivonen, lainsäädäntöasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät, OEN:n puheenjohtaja Jari Ahlgren, optikko, optometristi, B.Sc. in Optometry (U.S) Satu Autio, optometristi YAMK, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu Merja Kuusela, optometristi, koulutuspäällikkö Ulla Wiklund, silmätautien erikoislääkäri

Asiantuntijajäsenet: Soile Lindstedt, järjestöpäällikkö, ERTO Panu Tast, toimitusjohtaja, NÄE ry

Sihteeri: Tarja Paussoi, järjestökoordinaattori, NÄE ry

Yhteystiedot: oen@naery.fi

Lisätietoja:

Oppaat, ohjeistukset ja materiaalit

Huom. Lomakkeen sähköisesti täytettävät kentät toimivat Adobe Acrobat -ohjelmalla. Voit avata / tallentaa lomakkeen koneellesi esikatselun yläreunasta.

 

Optikkojen ammattioikeudet ja täydennyskoulutusrekisteri

Optikon ammatinharjoittamisesta säädetään terveydenhuollon ammattihenkilölaissa, terveydenhuollon ammattihenkilöasetuksessa ja Valviran kannanotossa koskien terveydenhuollon ammattihenkilöiden välistä työnjakoa. Optikoilla on muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden tapaan lakisääteinen velvoite ylläpitää ammattiosaamistaan kliinisessä työssä toimiessaan. Täydennyskoulutusvelvoite perustuu lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Optometrian Eettinen Neuvosto ohjaa ja valvoo optikoiden täydennyskouluttautumista.

Siirry täydennyskoulutusrekisteriin Tietosuojaseloste: Täydennyskoulutusrekisteriä ylläpitää Suomen Optometrian Ammattilaiset (SOA) Optometrian Eettisen Neuvoston (OEN) toimeksiannosta.

Tutustu tietosuojaselosteeseen: OEN tietosuojaseloste  

OEN:n toimintaa ylläpitävät SOA ja NÄE ry