Yhdessä kohti maailman parasta näönhuoltoa

Optikkoliikkeet silmälääkärivastaanottoineen rakentavat yhdessä maailman parasta näönhuoltoa. Se tarkoittaa tilannetta, jossa laadukkaat näkemisen tuotteet ja silmäterveyden palvelut ovat tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti kaikkien saatavilla.

Valitettavasti vielä emme ole tässä pisteessä. Olemme kuitenkin ottaneet jo isoja askelia oikeaan suuntaan. Kerromme tällä sivulla, kuinka pääsemme tavoitteeseemme ja miksi se on tärkeää.

Miksi näkemisen ja silmäterveyspalvelujen saatavuudesta pitäisi huolestua?

Väestön ikärakenne on nopeassa murroksessa niin Suomessa kuin maailmalla. Eläkeikäisten osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti samaan aikaan kun työikäinen väestö vähenee. Monet silmäsairaudet liittyvät ikääntymiseen ja siksi silmäterveydenhuollon resurssiongelmat ja ennakoimisen tarve tulevat kasvamaan tulevina vuosina merkittävästi.

On arvioitu, että ikääntyminen jopa kaksinkertaistaa diabeettisista silmäsairauksista, kaihista, glaukoomasta ja silmänpohjan ikärappeumista kärsivien potilaiden lukumäärän vuosikymmenen loppuun mennessä. Samalla tuplaantuvat myös näistä sairausryhmistä muulle terveydenhuollolle aiheutuvat 1,7 miljardin euron suuruiset vuosikustannukset.

Tämä tarkoittaa, ettei julkinen terveydenhuolto pysty yksin hoitamaan moninkertaistuvia potilasmääriä. Vaikeaa tilannetta ei helpota se, että koronapandemian myötä erityisesti silmäsairauksien hoitojonot ovat pidentyneet. Kunnissa ja sairaanhoitopiireissä on lykätty ei-kiireellisiä hoitoja koronan takia niin paljon, että lykkääntyneistä hoidoista uhkaa muodostua jo suurempi kansanterveydellinen riski kuin mitä koronapandemia on ollut.

Optikkoliike on tärkeä linkki silmäsairauksien havaitsemisessa

Noin miljoona suomalaista käy optikon eli nykyisen optometristin näöntarkastuksessa vuosittain. Optikkoliikkeiden kautta toimivat Suomen kaikki perustason silmäterveydenhuollon palvelut – mukaan lukien 90 % kaikista maan silmälääkäripalveluista. Lähes 700 optikkoliikkeen verkosto tavoittaa hyvin suomalaiset kautta maan.

Optometristi tutkii näköä mutta tunnistaa yhä useammin myös silmäterveyden ongelmia. Tätä tukee myös optometristin nykyinen koulutus. Näöntutkimuksessa voidaan havaita esimerkiksi silmänpohjan muutoksia, jotka voivat viitata esimerkiksi diabeettisiin silmäsairauksiin tai silmänpainetauti glaukoomaan.

Varhainen tunnistaminen on tärkeää, sillä muutokset voivat olla pitkään oireettomia ja edetä vaivihkaa. Hoitamattomana silmäsairaudet saattavat johtaa näkökyvyn pysyvään heikkenemiseen. Mikäli optometristi tekee poikkeavan löydöksen, hän ohjaa asiakkaan aina erikoislääkärin tutkimukseen.

Julkinen ja yksityinen terveydenhuolto kytkettävä tiiviimmin yhteen

Väestön ikääntyessä ja julkisen terveydenhuollon kuormittuessa on optometristeillä – eli rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavilla laillistetuilla optikoilla – merkittävä rooli silmäsairauksien seulonnassa ja seurannassa, jotka maksavat yhteiskunnalle vuosittain miljoonia. Jotta silmäsairaudet voidaan löytää ja hoitaa ajoissa, on optometristien ja silmälääkärien tehtävä tulevaisuudessa laajemmin ja tiiviimmin yhteistyötä.

Yhteistyö toisi myös säästöjä – vuositasolla jopa yli 30 miljoonaa euroa. Optikkoliikkeiden kustannustehokkuus perustuu markkinaehtoiseen tuotekaupan ja terveydenhuollon palveluiden yhdistelmään. Se mahdollistaa kannattavan toiminnan ja erikoislääkäripalvelut pienilläkin paikkakunnilla koko valtakunnan laajuisesti. Iso osa optikkoliikkeissä tuotetuista silmäterveyspalveluista pystytään rahoittamaan pelkällä asiakasmaksulla, joka on yleisesti noin 40 tai 21 euroa.

Ratkaisuja parempaan näönhuoltoon

3 x parempi sote

Palvelujen yhdenvertainen saatavuus, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ja kustannusten kasvun hillintä ovat sote-uudistuksen keskeiset tavoitteet. Nämä kolme muutosta sote-esitykseen tarvitaan, jotta uudistukselle asetetut tavoitteet täyttyvät.

Lue lisää:

Hyvä käytäntö: palveluseteli nopeuttaa koululaisten taittovirheiden tutkimista

Tampereen kaupunki ottaa käyttöön palvelusetelin, jolla oppilas pääsee optikon näöntutkimukseen kouluterveydenhuollon lähettämänä. Käytäntö nopeuttaa ja tehostaa näönhuollon palvelujen toimintaa.

Kustannuslaskelma: näin julkisen ja yksityisen yhteistyö säästää

NÄE ry:n julkisten tietojen pohjalta tehdyn laskelman mukaan silmäsairauksien seulonnan ja seurannan kustannuksissa olisi jo nyt mahdollisuus säästää vuosittain yli 30 milj. euroa.

Tutustu sairaanhoitopiirien kustannuslaskelmaan

Löydä palveluntuottaja: silmäterveyspalvelut.fi

Nykylainsäädännön puitteissa kunnilla on mahdollisuus hankkia kuntalaistensa tarvitsema palvelu edullisesti yksityiseltä palveluntuottajalta, esimerkiksi optikkoliikkeeltä. Koostimme sivuston, jolla tilaaja ja tarjoaja voivat kohdata.

NÄE ry:n lausunnot ja linjaukset

Ajamme aktiivisesti jäsentemme etuja ja teemme tunnetuksi alan mahdollisuuksia ratkoa tämän hetken suurimpia terveydenhuollon ongelmia. Olemme sitoutuneet kaikessa toiminnassamme hyvän ja avoimen edunvalvontatavan periaatteisiin.