Yhteistyötahot

Menestys syntyy yhdessä.

Teemme järjestöyhteistyötä niin Suomessa kuin ulkomailla, sillä haluamme vaikuttaa laaja-alaisesti ja pitkäjänteisesti alan kehitykseen. Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry on pohjoismaisen optikkoneuvosto NOR:n ja eurooppalaisen optometriajärjestö ECOO:n jäsen. Kotimaassa asioita ajamme yhdessä Suomen Yrittäjien ja Kaupan liiton kanssa.

Kaupan liitto on kaupan alan valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaista kauppaa. Kehitämme kaupan yritysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötoimintaa sekä huolehdimme jäsentemme elinkeino- ja työnantajaeduista.

Suomen Yrittäjät on elinkeinoelämän suurin, yli 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö. Mukana on yrityksiä kaupan, liikenteen, palvelujen, teollisuuden ja urakoinnin toimialoilta. Suomen Yrittäjät haluaa parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Tavoitteena on, että Suomesta tulee paras paikka yrittää.

Yhteistyöjäsenet

Rastor-instituutti on liike-elämän monipuolinen kouluttaja, joka kouluttaa yksilöitä ja yrityksiä ja kehittää näin sekä suomalaisten että kansainvälisten organisaatioiden työn tekemistä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä.

Metropoliassa on mahdollista suorittaa optometristin tutkinto. Optometrian tutkinto-ohjelman opiskelu koostuu projektioppimisesta, teoriaopetuksesta, käytännön harjoittelusta ja työelämäharjoittelusta.

Optikko-Kilta ry

Optikko-Killan tarkoituksena on toimia optiselta alalta aktiivisesta työelämästä eläkkeelle jääneiden tai eläkkeelle pian siirtyvien jäsenten yhdistävänä elimen. Se pitää yhteyttä optisen alan eri järjestöihin ja toimii heidän kanssaan yhteistyössä. Kilta järjestää retkiä, tilaisuuksia sekä tiedotusta ja esitelmiä jäsenilleen.

Yhdistys on perustettu vuonna 1994 ja rekisteröity vuonna 2007. Kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä jäseneksi optikon tai alalla pitkään ansiokkaasti toimineen muun henkilön, joka on eläkkeellä tai on lähitulevaisuudessa siirtymässä eläkkeelle. Killan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 3-9 muuta varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Oulun ammattikorkeakoulu on Oulun seudulla toimiva ammattikorkeakoulu, jossa voi opiskella kulttuuria, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa.

Oulun ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa optometristin tutkinto. Tutkinto-ohjelmassa opiskellaan näöntutkimusta, silmäsairauksien tunnistamista sekä silmä- ja piilolasien määräämiseen, sovitukseen sekä valmistukseen liittyviä opintoja.

Syksystä 2020 alkaen OAMK:ssa on mahdollista suorittaa optometrian ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK).

Suomen Optometrian Ammattilaiset ry eli SOA yhdistyi Toimihenkilöliitto ERTOon vuonna 2014. SOA edustaa optikoita, optometristeja ja alan opiskelijoita.

Optisen toimialan työmarkkinaetujärjestönä SOA neuvottelee optikkoliikkeissä noudatettavan valtakunnallisesti yleissitovan työehtosopimuksen määräyksistä Kaupan liiton kanssa.

Suomen Piilolasiseura ry on 1970-luvulla perustettu yhdistys kaikille piilolasialalla toimiville henkilöille. Yhdistys on sitoutumaton ja toimii vapaaehtoisvoimin.

Yhdistys valvoo jäsentensä yleisiä etuja, järjestää koulutustilaisuuksia, antaa lausuntoja ja julkaisee alaa koskevia tietoja. Tavoitteena on vaalia hyvää yhteisymmärrystä alalla toimivien keskuudessa ja edistää lääketieteeseen pohjautuen teknistä kehitystä ja sen käytännöllistä soveltamista piilolasialalla.

Suomen Työnäköseura yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja soveltaa käytäntöön työnäkemiseen ja työnäönsuojeluun liittyvää tutkimusta, joka pohjautuu silmälääketieteeseen, optometriaan ja hyvään työterveyshuoltokäytäntöön.

Ulkomaiset järjestöt

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry tekee tiivistä yhteistyötä myös kansainvälisesti. 

The European Council of Optometry and Optics (ECOO)

The European Council of Optometry and Optics (ECOO) is the European organisation which represents the interests of optometrists and opticians from 27 countries. It aims to promote eye health to the public across borders and to harmonise clinical and educational standards of optometric and optical practice throughout Europe.

Lataa ECOO:n esite: The Voice of Opticians and Optometrists in Europe

The World Council of Optometry (WCO)

The World Council of Optometry (WCO) is an international membership organisation with a mission to facilitate the enhancement and development of eye and vision care worldwide. WCO is a unifying voice and catalyst for international projects and services that meet the needs of the optometric profession and local communities.

WCO is the first and only optometric organisation in official relations with the World Health Organisation and maintains the highest level of membership in the International Agency for the Prevention of Blindness.

The European Academy of Optometry and Optics (EAOO)

The Academy is a membership organisation that provides a much needed voice to help advance the optometry and optics, develop the scientific knowledge base and support and promote lifelong learning for optometrists, opticians, vision scientists and all those involved in eye health care across Europe.

EUROMCONTACT

EUROMCONTACT represent the European Manufacturers of contact lenses and lens care products to to EU institutions, stakeholders and the trade press, providing expertise for policy-makers and helping shape the right regulatory environment. Our members make society healthier while providing safe, high quality contact lenses and lens care products, thus contributing to improved eye health and vision.