Yhteistyötahot

Me NÄE ry:ssä uskomme siihen, että menestys syntyy yhdessä. Teemme järjestöyhteistyötä niin Suomessa kuin kansainvälisesti, sillä haluamme vaikuttaa laaja-alaisesti ja pitkäjänteisesti alan kehitykseen. Olemme pohjoismaisen optikkoneuvosto NOR:n ja eurooppalaisen optometriajärjestö ECOO:n jäsen. Kotimaassa ajamme etujamme yhdessä Etu ry:n, Suomen Yrittäjien ja Kaupan liiton kanssa.

Etu on toimialansa valtakunnallinen yhteistyö- ja vaikuttajajärjestö, jonka tehtävänä on edistää tuote- ja palvelukauppaa. Etu mahdollistaa jäsentensä menestyksen ennakoivalla ja tutkimustietoon perustuvalla vaikuttamistyöllä, koulutuksella ja viestinnällä.

Suomen Yrittäjät on elinkeinoelämän suurin, yli 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö. Mukana on yrityksiä kaupan, liikenteen, palvelujen, teollisuuden ja urakoinnin toimialoilta. Suomen Yrittäjät haluaa parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Tavoitteena on, että Suomesta tulee paras paikka yrittää.

Kaupan liitto on kaupan alan valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaista kauppaa. Kehitämme kaupan yritysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötoimintaa sekä huolehdimme jäsentemme elinkeino- ja työnantajaeduista.

Optometrian Eettinen Neuvosto OEN ohjaa ja valvoo laillistettujen optikkojen ammatinharjoittamista. OEN:n toimintaa ylläpitävät SOA ja NÄE ry.

NÄE ry:n yhteistyöjäsenet

Metropolia Ammattikorkeakoulu on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Metropoliassa on mahdollista suorittaa optometristin tutkinto. Optometrian tutkinto-ohjelman opiskelu koostuu projektioppimisesta, teoriaopetuksesta, käytännön harjoittelusta ja työelämäharjoittelusta.

Oulun ammattikorkeakoulu on Oulun seudulla toimiva ammattikorkeakoulu, jossa voi opiskella kulttuuria, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa. Oulun ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa optometristin tutkinto. Tutkinto-ohjelmassa opiskellaan näöntutkimusta, silmäsairauksien tunnistamista sekä silmä- ja piilolasien määräämiseen, sovitukseen sekä valmistukseen liittyviä opintoja. Syksystä 2020 alkaen OAMK:ssa on mahdollista suorittaa optometrian ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK).

Rastor-instituutti on liike-elämän monipuolinen kouluttaja, joka kouluttaa yksilöitä ja yrityksiä ja kehittää näin sekä suomalaisten että kansainvälisten organisaatioiden työn tekemistä.

Suomen Optometrian Ammattilaiset ry eli SOA yhdistyi Toimihenkilöliitto ERTOon vuonna 2014. SOA edustaa optikoita, optometristeja ja alan opiskelijoita. Optisen toimialan työmarkkinaetujärjestönä SOA neuvottelee optikkoliikkeissä noudatettavan valtakunnallisesti yleissitovan työehtosopimuksen määräyksistä Kaupan liiton kanssa.

Suomen Piilolasiseura ry on 1970-luvulla perustettu yhdistys kaikille piilolasialalla toimiville henkilöille. Yhdistys on sitoutumaton ja toimii vapaaehtoisvoimin. Yhdistys valvoo jäsentensä yleisiä etuja, järjestää koulutustilaisuuksia, antaa lausuntoja ja julkaisee alaa koskevia tietoja. Tavoitteena on vaalia hyvää yhteisymmärrystä alalla toimivien keskuudessa ja edistää lääketieteeseen pohjautuen teknistä kehitystä ja sen käytännöllistä soveltamista piilolasialalla.

Suomen Työnäköseura yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja soveltaa käytäntöön työnäkemiseen ja työnäönsuojeluun liittyvää tutkimusta, joka pohjautuu silmälääketieteeseen, optometriaan ja hyvään työterveyshuoltokäytäntöön.
Ulkomaiset järjestöt

NÄE tekee tiivistä yhteistyötä myös kansainvälisesti

The European Council of Optometry and Optics (ECOO) is the European organisation which represents the interests of optometrists and opticians from 27 countries. It aims to promote eye health to the public across borders and to harmonise clinical and educational standards of optometric and optical practice throughout Europe.

The European Academy of Optometry and Optics (EAOO) is a membership organisation that provides a much needed voice to help advance the optometry and optics, develop the scientific knowledge base and support and promote lifelong learning for optometrists, opticians, vision scientists and all those involved in eye health care across Europe.

The World Council of Optometry (WCO) is an international membership organisation with a mission to facilitate the enhancement and development of eye and vision care worldwide. WCO is a unifying voice and catalyst for international projects and services that meet the needs of the optometric profession and local communities.

WCO is the first and only optometric organisation in official relations with the World Health Organisation and maintains the highest level of membership in the International Agency for the Prevention of Blindness.

EUROMCONTACT represent the European Manufacturers of contact lenses and lens care products to to EU institutions, stakeholders and the trade press, providing expertise for policy-makers and helping shape the right regulatory environment. Our members make society healthier while providing safe, high quality contact lenses and lens care products, thus contributing to improved eye health and vision.