Optikkoliikkeessä työskentelevät ammattilaiset, kuten optometristit

Jokainen suomalainen tarvitsee jossain kohtaa elämäänsä apua näönhuollon ongelmiinsa. Tätä apua haetaan lähes poikkeuksetta optikkoliikkeestä. Yli miljoona suomalaista käy vuosittain optikkoliikkeessä optikon eli nykyisen optometristin näöntutkimuksessa ja melkein puolimiljoonaa silmätautien erikoislääkärin vastaanotolla. Kynnys lähestyä optikkoa on matala, mikä liittyy myös siihen, että optikkoliikkeitä on miltei joka paikkakunnalla. Lähes 700 optikkoliikkeen verkosto kattaa koko Suomen.

Optisella alalla on merkittävä rooli silmäterveyden ylläpidossa. Optisen alan ammattilaiset auttavat ihmisiä pitämään huolta näkökyvystään ja havaitsemaan ajoissa mahdolliset silmäsairaudet.

Optikkoliike on tuotekaupan ja terveydenhuollon palveluiden yhdistelmä

Optikkoliike on lain tarkoittama terveydenhuollon toimintayksikkö. Siellä toimivat laillistetut optikot ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja silmälääkärit eli silmätauteihin erikoistuneita erikoislääkäreitä. Yksityiset silmäterveydenhuollon yksiköt – optikkoliikkeet silmälääkärivastaanottoineen, silmäsairaalat ja lääkärikeskusten silmälääkärivastaanotot – kantavat vastuun silmäterveydenhuollon peruspalveluista, joilla tarkoitetaan näköjärjestelmän toiminnan mittaamiseen, silmien terveydentilan ja yleisimpien silmäsairauksien diagnostiikkaan, hoitoon ja sen seurantaan liittyviä palveluita.

Silmätautien erikoissairaanhoidon palvelut on Suomessa keskitetty julkisen terveydenhuollon piiriin

Optikkoliike on myös hyvän näkemisen tuotteisiin ja palveluihin erikoistunut kauppa. Siellä myydään mm. silmälaseja, aurinkolaseja ja piilolinssejä. Tarjolla on monia näkemiseen ja silmäterveyteen liittyviä palveluita aina näöntutkimuksesta monipuolisiin silmälaboratoriotutkimuksiin asti. Kaikkia tuotteita ja palveluita yhdistää korkea laatu ja vastuullisuus.

Optikkoliikkeessä työskentelevät ammattilaiset

Optikkoliikkeessä työskentelee erilaisia näkemisen ja silmäterveyden ammattilaisia.

Optometristi on laillistettu optikko, jolla on rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeuttava koulutus ja jolla on pätevyyttä suorittaa silmien terveystarkastuksia. Optometristi tekee näöntarkastuksia, silmän terveystarkastuksia ja kirjoittaa silmälasimääräyksiä. Optometristilla on velvollisuus ohjata asiakas silmätautien erikoislääkärille, mikäli normaalia näöntarkkuutta ei saavuteta tai asiakkaalla on silmäsairauksia. Optometristilla on oikeus määrätä silmälasit silmälääkärin kirjallisella luvalla henkilölle, jolla on silmäsairaus tai jonka silmiä on leikattu.

Laillistettu optikko on näönhuollon laillistettu ammattilainen, joka tutkii näköongelmia. Optometristiin verrattuna optikolla on suppeampi peruskoulutus liittyen silmäterveyteen. Hänen pitää suorittaa erillinen lisäkoulutus saadakseen oikeudet rajattuun lääkkeenmääräämiseen. Optikkoja ei ole enää valmistunut 12/2014 jälkeen.

Optikko vai optometristi? Suomen puhekielessä käytetään usein virheellisesti termiä optikko, vaikka suurin osa suomalaisista on tekemisissä optometristin kanssa. Nykyisin kaikki optometrian opiskelijat saavat peruskoulutuksessa oikeudet rajattuun lääkkeenmääräämiseen, eli he valmistuvat suoraan optometristeiksi. Suomessa optikko tarkoittaa siis yleensä optometristia.

Silmälääkäri eli silmätautien erikoislääkäri on yleislääkäri, joka erikoistunut silmäsairauksien hoitoon. Silmätautien erikoislääkärit tekevät myös pientoimenpiteitä ja kirurgisia toimenpiteitä, kuten näönkorjausleikkauksia ja kaihileikkauksia.

Optinen myyjä taas on optisen kaupan asiantuntija, joka auttaa löytämään asiakkaalle sopivat näköratkaisut kuten silmälasit, aurinkolasit ja piilolinssit.