Lausunnot ja linjaukset

NÄE ry:n tavoitteena on maailman paras näönhuolto. Ajamme aktiivisesti jäsentemme etuja ja teemme tunnetuksi alan mahdollisuuksia ratkoa tämän hetken suurimpia terveydenhuollon ongelmia. Olemme sitoutuneet kaikessa toiminnassamme hyvän ja avoimen edunvalvontatavan periaatteisiin. Kuulumme EU:n edunvalvojarekisteriin, jonka tarkoituksena on lisätä edunvalvonnan läpinäkyvyyttä. Myös kotimaan edunvalvonnassa noudatamme samoja avoimuuden ja hyvän edunvalvontatavan periaatteita.

NÄE ry:n lausunnot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeuksien asetusluonnos

Kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin täytäntöönpano

Monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvitys

Sosiaalihuoltolain muuttaminen

Yritysten määräaikainen kustannustuki

Lääkelain muuttaminen

Sote-uudistus

Iäkkäiden palvelukokonaisuus

Iäkkäiden laatusuositus 2020–2023

Laki kilpailulain muuttamisesta

Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko

Yrittäjyysstrategia

Lääkinnälliset laitteet

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräät siihen liittyvät lait

Verohallinnon arvonlisäveroilmoitus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionosuudet