Branschföreningen för syn och ögonhälsa i Finland

Branschföreningen för syn och ögonhälsa i Finland (NÄE ry) är en organisation som specialiserar sig på ögonhälsa. Vår uppgift är att förse företag och branschexperter med aktuell information och att aktivt övervaka deras intressen. Vårt mål är gemensam framgång för alla våra aktörer.

Intressebevakning är vår viktigaste uppgift.

Vi bevakar våra medlemmars intressen både inom närings-, hälso- och utbildningssektorn. Över 80% av all ny lagstiftning inom branschen kommer numera från EU, vilket betyder att förutom det nationella fältet så jobbar vi även internationellt.

Hos oss får man alltid fråga! Vi erbjuder våra medlemsföretag hjälp både gällande anställningsförhållanden och rättsliga ärenden, samt svar gällande konsumenttvister. En egen medlemstidning samt kommunikationsmaterial erbjuder information och idéer som stöd för arbetslivet.

Skolning och research är nyckelord i vår verksamhet. Vi uppmuntrar våra medlemmar att delta i skolningar till medlemspris och förverkligar utvecklingsprojekt tillsammans med branschens forskningsinstitut och läroanstalter. Ingenting förändras om man inte vågar ta tag i saker.

Vi tror på den kollektiva kraften.

Vår organisation består av aktörer inom seende och ögonhälsa, samt handeln som betjänar dessa. Vi är en stor skara. För tillfället är 75% av dessa olika aktörer redan verksamma inom NÄE ry.

Genom att samla ihop experterna från olika branscher, företag och sammanslutningar skapar vi en verkligt hållbar framgång.

Våra samarbetspartner är NOR (Nordiska Optiker Rådet ) och den ECOO (The European Council of Optometry and Optics).

I Finland samarbetar vi med Finsk Handel och Företagarna i Finland.

KONTAKTINFORMATION

Branschföreningen för syn och ögonhälsa i Finland
Tel. 029 3000 900
naery@www.naery.fi

Post- och besöksadress: Eteläranta 10, 00130 Helsingfors

Verkställande direktör:

Panu Tast
Tel. +358 40 5422 227
panu.tast@www.naery.fi

Styrelsens ordförande:

Mr. Henri Vuorinen, optometrist
Tel.: +358 50 307 4838