Branschföreningen för syn och ögonhälsa i Finland

Branschföreningen för syn och ögonhälsa i Finland (NÄE ry) är en organisation som specialiserar sig på ögonhälsa. Vår uppgift är att förse företag och branschexperter med aktuell information och att aktivt övervaka deras intressen. Vårt mål är gemensam framgång för alla våra aktörer.

Intressebevakning är vår viktigaste uppgift.

Vi bevakar våra medlemmars intressen både inom närings-, hälso- och utbildningssektorn. Över 80% av all ny lagstiftning inom branschen kommer numera från EU, vilket betyder att förutom det nationella fältet så jobbar vi även internationellt.

Hos oss får man alltid fråga! Vi erbjuder våra medlemsföretag hjälp både gällande anställningsförhållanden och rättsliga ärenden, samt svar gällande konsumenttvister. En egen medlemstidning samt kommunikationsmaterial erbjuder information och idéer som stöd för arbetslivet.

Skolning och research är nyckelord i vår verksamhet. Vi uppmuntrar våra medlemmar att delta i skolningar till medlemspris och förverkligar utvecklingsprojekt tillsammans med branschens forskningsinstitut och läroanstalter. Ingenting förändras om man inte vågar ta tag i saker.

Vi tror på den kollektiva kraften.

Vår organisation består av aktörer inom seende och ögonhälsa, samt handeln som betjänar dessa. Vi är en stor skara. För tillfället är 80% av dessa olika aktörer redan verksamma inom NÄE ry.

Genom att samla ihop experterna från olika branscher, företag och sammanslutningar skapar vi en verkligt hållbar framgång.

Våra samarbetspartner är NOR (Nordiska Optiker Rådet ) och den ECOO (The European Council of Optometry and Optics).

I Finland samarbetar vi med Finsk Handel och Företagarna i Finland.

 

Nästa år samlas europeiska proffs inom syn och seende i Helsingfors

 

Läs mer här!

 

Senaste nytt:

Coronapandemin satte stopp för den optiska handelns rekordsnabba tillväxt 15.4.2020

Den optiska handeln ökade med nästan tio procent 12.11.2019

Den optiska handelns tillväxt stödjer utvecklingen inom ögonhälsovård 3.9.2019

Fortsatt tillväxt inom syn och ögonhälsa 12.3.2019

En stabil tillväxt inom den optiska handeln bidrar också till att trygga ögonvårdstjänsterna  21.11.2018

Fortsatt tillväxt i den optiska detaljhandeln 30.8.2018

Fortsatt tillväxt i den optiska detaljhandeln 31.5.2018

Priskonkurrens lyfte den optiska handeln till rekordnivå 15.3.2018

Svacka inom den optiska detaljhandeln efter en lång uppgång 14.11.2017

Den optiska handeln gick bra och branschen har positiva förväntningar 30.8.2017

Syn och ögonhälsobranschens marknad är värd över en halv miljard 15.7.2017

Den optiska handeln uppnådde ett bra resultat 02.03.2017

Branschföreningen för syn och ögonhälsa premierade ett internationellt proffs och en främjare av nätverkande

Nedgången i detaljhandelsomsättningen inom den optiska branschen håller på att plana ut 22.11.2016

Detaljhandeln inom den optiska branschen tog fart  _ 30.08.2016

Den kraftiga tillväxten inom glasögonhandeln stagnerade under början av året _pressmeddelande_10.6.2016

Gemensam intressebevakning för optiker och ögonkliniker_pressmeddelande_12052016

KONTAKTINFORMATION

Branschföreningen för syn och ögonhälsa i Finland
Tel. 029 3000 900
naery@www.naery.fi

Post- och besöksadress: Eteläranta 10, 00130 Helsingfors

Verkställande direktör:

Panu Tast
Tel. +358 40 5422 227
panu.tast@www.naery.fi

Styrelsens ordförande:

Pekka Palmu
Tel. +358 400 596033
pekka.palmu@www.naery.fi