Silmälasien käyttotutkimus 2011

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala on teettänyt Taloustutkimus Oy:llä haastattelututkimuksia silmä- ja piilolasien käytöstä vuodesta 2001. Tutkimus tehdään 3-4 vuoden välein.

Silmälasien käyttötutkimus 2011  (pdf)