Optinen kauppa pärjäsi muuta kauppaa paremmin 2013

Pvm: 13.03.2014

Suomen Optinen toimiala julkisti vuoden 2013 tunnusluvut 13.3.2014. Silmälasien kauppa kääntyi kasvuun vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä, ja viimeinen kvartaali näytti jo reilun viiden prosentin kasvua edellisen vuoden lukemiin. Piilolasien osalta vuosi 2013 merkitsi myynnin kasvua niin volyymillä kuin liikevaihdolla mitaten. Myös laatuaurinkolasien kauppa oli loppuvuonna kasvussa. Optinen vähittäismyynti pärjäsi paremmin kuin muu kauppa, jonka myynti laski 3,1 % vuonna 2013.

Vaikeassa markkinatilanteessa optikkoliikkeiden määrä jatkoi loivaa laskua, ja erikoiskaupan liikevaihto supistui 0,8 prosentilla 294,6 miljoonaan euroon. Suurin markkinaosuus oli Instru optiikalla, 36,4 %. Seuraavaksi suurin liikevaihto oli Silmäasemalla (21,7 %). Kolmanneksi ylsi Specsavers (11,2 %). Fenno Optiikan osuus oli 8,4 % ja Synsamin 5,8 %. Muiden ketjujen, yksittäisten optikkoliikkeitten ja online-myynnin osuus oli 16,6 %.

”Kysyntä markkinoilla jatkuu tiukkana myös vuoden 2014 aikana. Optisen alan pitää pystyä osoittamaan kuluttajille, että liikkeestä saa erinomaisen palvelun ja tarpeeseen perustuvan tuoteratkaisun”, totesi Specsavers Oy:n toimitusjohtaja Riku Kuusisto. ”Meidän pitää myös saada etenkin keski-ikäisen suomalaiset tarkastamaan silmiensä terveyden. Verrattuna muihin Pohjoismaihin käyntimäärät Suomessa ovat vähäisiä. Säännölliset optikko- ja silmälääkärikäynnit ovat ainoa tapa varmistua silmien terveydestä”.

Usein käynti optikolla auttaa! 

Optisen alan yritykset lanseerasivat tilaisuudessa uusvanhan sloganinsa ”usein käynti optikolla auttaa”, jonka ulkoasu on päivitetty nykyaikaan. Lause ilmentää optikon ammattiosaamista ja korostaa, että perusnäönhuollossa optikko on luotettava asiantuntija – helposti saatavilla ja lähellä.

Näönhuolto osaksi sairasvakuutuskorvattavaa terveydenhuoltoa

Suomen Optinen toimiala naulasi tilaisuudessa myös yhteiskunnalliset teesinsä kansanedustajien Sanna LauslahdenKimmo Sasin ja Mikko Alatalon kanssa. ”Optikoiden ammatinharjoittamisen tiellä on monenlaisia teennäisiä esteitä, ja esimerkiksi optikon suorittaman näöntarkastuksen Kela-korvattavuus puuttuu”, toimitusjohtaja Panu Tast Suomen Optinen toimiala ry:stä kertoi.

Järjestön terveys-, elinkeino- ja koulutuspoliittiset tavoitteet esiteltiin pikakuvaelmien avulla. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajana Kimmo Sasi piti hyvää näköä yhtenä tärkeistä tukitoimista työurien pidentämiseksi. Kollega tulevaisuusvaliokunnasta, persoonallisista silmälaseistaan tunnettu Mikko Alatalo totesi, että Suomessa käytetään eniten silmälaseja suhteessa väestöön. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä sivistysvaliokunnan jäsen Sanna Lauslahti muistutti hyvän näön ja oppimisen läheisestä suhteesta. ”On koko yhteiskunnan etu, että kansalaisia kannustetaan pitämään näöstään huolta”, Lauslahti painotti.

Suomen Optisen Toimialan Teesit

1) Näonhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.
2) Optikko on terveydenhuollon kustannustehokas ammattilainen.
3) Hyvä näkeminen edistää oppimista ja työtehoa.
4) Hyvä näkeminen pidentää työuraa.
5) Hyvä näkeminen edistää liikenneturvaa.

Näkemisen osaajaa kannattaa kuunnella!

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Panu Tast, Suomen Optinen toimiala ry
+358 (0)9 4733 5470, +358 (0)40 5422 227

maajohtaja Riku Kuusisto, Specsavers Finland Oy
+358 (0)10 2184 380, +358 (0)40 7717 000