Koululaisten näkö – tutustu Rauman malliin

Rauman mallissa kouluterveydenhoitaja lähettää oppilaan suoraan lääkärille lähettämisen sijaan ensin optikolle.

Malli toimii ja säästää

Rauman mallista voit lukea lisää Rauman malli Suomen malliksi -opinnäytetyöstä, jonka osana toteutettiin Näönseulonnan kehitystarpeet kouluterveydenhuollossa -kysely kymmenessä kaupungissa eri puolilla Suomea.

Näköongelmat voivat huonontaa lapsen koulumenestystä tai jopa estää oppimista. Koululaisen näkö on hyvä tarkastuttaa kouluvuoden alkaessa ja kouluvuoden aikana ennen joulua.

Täältä löytyy myös tilattava koululaisen lomake.