Koululaisten näkö – tutustu Rauman malliin

Rauman mallissa kouluterveydenhoitaja lähettää oppilaan suoraan lääkärille lähettämisen sijaan ensin optikolle.

Malli toimii ja säästää

Rauman mallista voit lukea lisää Rauman malli Suomen malliksi -opinnäytetyöstä, jonka osana toteutettiin Näönseulonnan kehitystarpeet kouluterveydenhuollossa -kysely kymmenessä kaupungissa eri puolilla Suomea.

Näköongelmat voivat huonontaa lapsen koulumenestystä tai jopa estää oppimista. Koululaisen näkö on hyvä tarkastuttaa kouluvuoden alkaessa ja kouluvuoden aikana ennen joulua.