Optinen kauppa jatkaa tasaista kasvuaan – Optikkoliikkeiden tarjoamat näöntutkimuspalvelut lisäävät suosiotaan

Pvm: 31.08.2015

Optisen alan kauppa kasvoi vuoden 2015 alkupuoliskolla liikevaihdolla mitattuna (163,7 M€) vajaat viisi prosenttia (4,7 %) edellisen vuoden lukemiin verrattuna.

– Olemme hieman jäljessä tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen kasvuvauhdista, mutta yleiseen taloustilanteeseen nähden pitää olla iloinen, että kauppa on käynyt edelleen näin hyvin, Suomen Optisen toimialan toimitusjohtaja Panu Tast kertoo.

Silmälasien kauppa oli toisella kvartaalilla volyymiltaan 264 000 kpl, mikä merkitsee 13,5 prosentin kasvua viime vuoden vastaavaan tilanteeseen.

Synsam Finlandin toimitusjohtaja Vesa Mars on tyytyväinen optisen kaupan suotuisasta kehityksestä.

– Varsinkin silmälasikaupan volyymi oli hienossa kasvussa optikkoketjujen kampanjoiden ansiosta. Kuluttajat saivat silmälaseja myös aiempaa edullisemmin, kun keskihinnat laskivat yli kaksi prosenttia, toteaa Mars.

Suomalaiset ostivat alkuvuonna kaikkiaan yli puoli miljoonaa kappaletta silmälaseja optikkoliikkeistä.

Piilolinssien myynti kasvoi liikevaihdolla (+6,2 %) ja myös volyymilla (+6,5 %) mitattuna.

Laatuaurinkolasien kaupan volyymi kasvoi 11,9 prosenttia vuoden ensimmäistä puoliskoa tarkasteltaessa, joka merkitsee liikevaihdossakin mitattuna 15,6 prosentin kasvua.

Merkittävä muutos näyttää tapahtuneen optikkoliikkeiden vielä melko pienimuotoisessa näöntutkimustoiminnassa, sillä liikevaihdon kasvu oli viime vuoden vastaavaan tilanteeseen verrattuna yli 18 prosenttia.

– Näönhuoltoon liittyvät palvelut ovat olleet kasvussa jo muutaman vuoden, ja niiden arvo lähestyy tätä vauhtia jo joinakin kuukausina aurinkolasibisneksen arvoa. Kuluttajat ovat selvästi löytäneet helposti saataville olevat silmien terveydentilaa kartoittavat palvelut, Panu Tast mainitsee.

Vuoden 2015 toisen neljänneksen jälkeen suurin markkinaosuus oli Instru optiikalla 36,4 %. Seuraavaksi suurin osuus oli Silmäasemalla (24,5 %). Kolmanneksi ylsi Specsavers (12,5 %). Fenno Optiikan osuus oli 7,4 % ja Synsamin 5,8 %. Muiden ketjujen, yksittäisten optikkoliikkeiden ja online-myynnin osuus oli 13,3 %.

Silmäasema kasvatti markkinaosuuttaan eniten (+1,1 %). Muita kasvajia olivat Specsavers (+0,2 %) ja Synsam (+0,1 %). Fenno Optiikka menetti osuuttaan 0,5 prosenttia ja Instru optiikka 0,1 prosenttia. Muiden ketjujen, yksittäisten optikkoliikkeiden ja online-myynnin osuus markkinoista laski 0,8 prosenttia.

Lisätietoja:

Suomen Optinen Toimiala, toimitusjohtaja Panu Tast, p. 040 5422 227, panu.tast@www.naery.fi
Instru optiikka, toimitusjohtaja Catarina Fagerholm, p. 0201 70 7000, catarina.fagerholm@instru.fi
Silmäasema, toimitusjohtaja Pasi Kohmo, p. 050 331 7015, pasi.kohmo@silmaasema.fi
Specsavers, maajohtaja Erkki Tala, p. 040 5741192, erkki.tala@specsavers.com
Synsam, toimitusjohtaja Vesa Mars, p. 050 4477 681, vesa.mars@synsam.fi
Fenno Optiikka, ketjujohtaja Rainer Nyman, p. 0400 935 936, rainer.nyman@fennooptiikka.fi

Alan tilastoinnin tekee tutkimuslaitos GfK ja se perustuu suoran kassajärjestelmätiedon käyttöön. Yrityskohtaiset markkinaosuudet perustuvat yritysten Suomen Optiselle Toimialalle raportoimiin lukuihin.

Suomen Optinen Toimiala vastaa näönhuoltoalan elinkeino-, terveys- ja koulutusasioiden edunvalvonnasta, hoitaa alan viestintää sekä tuottaa tutkimustietoa ja koulutusta. Järjestön jäsenyritykset muodostavat yli 90 % toimialan liikevaihdosta.