Optisen alan kaupalla menee hyvin – etenkin moniteholasien myynti kasvanut voimakkaasti

Pvm: 17.11.2015

Optisen alan kauppa kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 9,7 % viime vuoden kolmanteen kvartaaliin nähden liikevaihdolla mitattuna. Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 84 miljoonaa euroa. Myös koko kulunutta vuotta 2015 tarkastellen kasvua on 6,7 %. Liikevaihto kolmella ensimmäisellä neljänneksellä vuonna 2015 on 247,7 miljoonaa euroa, eli suomalaiset ostivat optisen alan tuotteita lähes neljännesmiljardilla syyskuun loppuun mennessä.

Suurimpia kasvulukuja tuotekokonaisuutena näyttää sekä kolmannella kvartaalilla että koko alkuvuodella 2015 silmälasien kauppa, jonka kasvuluvut ovat voimakkaita sekä liikevaihdolla että volyymilla mitaten. Silmälasien kaupan liikevaihto kasvoi 11,3 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verraten. Tammi-syyskuun 2015 aikana silmälaseja myytiin 836 700 paria, ja niistä saatu liikevaihto ylsi 185,9 miljoonaan euroon.

Myös piilolinssien kauppa on nousujohteista. Piilolinssejä myytiin Suomessa tammi-syyskuussa 15,2 miljoonaa paria (kasvua 5,6 %) yhteensä 16,8 miljoonalla eurolla (kasvua 4,8 %). Piilolinssien käyttökustannukset olivat laskeneet muutamalla prosentilla (-4,2 %).

Niin ikään laatuaurinkolasien kaupan volyymi kasvoi voimakkaasti: 18,2 % kolmannella kvartaalilla ja 14 % koko alkuvuotta tarkastellen. Kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana laatuaurinkolaisen kauppa kasvoi myös liikevaihdolla mitaten (5,2 %). Myytyjen laatuaurinkolasien keskihinta sen sijaan laski neljänneksen (-25,8 %) kolmannella kvartaalilla.

”Optisen alan vähittäiskaupan kehitys on ollut kaupan yleisiin olosuhteisiin nähden poikkeuksellista. Optikkoketjujen näkyvä kampanjointi selittää osaltaan toimialan kasvua. Kasvu tosin jakautuu tällä hetkellä yksittäisten yritysten ja yrittäjien näkökulmasta erittäin epätasaisesti”, toteaa Suomen Optisen Toimialan toimitusjohtaja Panu Tast.

Silmäaseman toimitusjohtaja Pasi Kohmo muistuttaa demografisesta megatrendistä, joka vaikuttaa optisen alan tuotteiden myyntiin. ”Ikääntyvän väestön tarpeet ovat pitäneet alan myynnin pitkällä aikavälillä kasvussa. Myös alan lisääntynyt kilpailu on vaikuttanut positiivisesti myyntiin ja sen kasvuun”, hän toteaa.

Toisaalta hän kehottaa malttiin: ”Kvartaalitarkasteluun vaikuttaa voimakkaasti alan yritysten kampanjoiden ajoittuminen, joten niistä ei voi vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.”

Optinen toimiala voi kuitenkin olla tyytyväinen tämänhetkiseen myynnin kehitykseen; lähes kaikki toimialan tuoteryhmät kasvattivat myyntiään sekä kappale- että euromääräisesti mitattuna. Yksittäisistä tuoteryhmistä suurimpia kasvulukuja näyttää moniteholinssien kauppa, joka on viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta kasvanut 22 % kappalemäärin mitattuna ja yli 13 % myös euromääräisesti.

Lisätietoja:

Suomen Optinen Toimiala, toimitusjohtaja Panu Tast, p. 040 5422 227, panu.tast@www.naery.fi
Silmäasema, toimitusjohtaja Pasi Kohmo, p. 050 331 7015, pasi.kohmo@silmaasema.fi

Alan tilastoinnin tekee tutkimuslaitos GfK ja se perustuu suoran kassajärjestelmätiedon käyttöön. Yrityskohtaiset markkinaosuudet perustuvat yritysten Suomen Optiselle Toimialalle raportoimiin lukuihin.