Vuodet 2016-2017 ovat täynnä yhteisvoimaa

Suomen Optisen Toimialan toimintasuunnitelma tälle ja tulevalle vuodelle on hyväksytty. Edunvalvonta on nyt entistä laajempaa, sillä neuvottelupöydässä istuvat tästä eteenpäin myös silmäklinikkayritykset. Tervetuloa uudet jäsenet ja entistä kattavampi järjestötoiminta!

Kokonaispaletti vihdoin valmis

Uutta toimintasuunnitelmaa lähdetään viemään läpi suuremman joukon voimin, sillä SOTiin on liittynyt kolme johtavaa silmäklinikkayritystä. Tervetuloa Medilaser, Silmäsairaala ja Memira! SOT on tästä lähtien näkemisen ja silmäterveyden toimialajärjestö, jossa asioita vievät eteenpäin alojen asiantuntijat.

Voimien yhdistäminen on odotettu uudistus. Terveyshuollon rakenteiden muuttuessa laaja-alainen ja aloja ylittävä yhteistyö on tärkeää. SOT kattaa nyt entistä vahvemmin terveydenhoitopuolen, johon optinen ala on viime vuosina kiinnittynyt yhä vahvemmin. Näkemys asiakkaasta ja hänen hoitotarpeestaan on nyt kokonaisvaltaisempi.

Silmäklinikoiden integroituminen optiseen alaan on ollut SOTin yksi elinkeinopuolen tärkeimmistä avainprojekteista. Yhdistymistä on valmisteltu parin vuoden ajan. Nyt yli puolet silmäkirurgiasta ja silmäterveystoiminnasta on mukana SOTissa. Tällä hetkellä noin 80 % kaikista näkemisen ja silmäterveyden toimijoista ja niitä palvelevasta tuotekaupasta on SOTin sisällä.

– Luku on hieno. Se mahdollistaa laajemman edunvalvonnan ja yhä syvemmän keskustelun julkisen terveydenhuollon kanssa, sanoo SOTin toimitusjohtaja Panu Tast.

Silmäkirurgiaan erikoistuneen Medilaserin toimitusjohtaja Asko Koskinen näkee tulevassa yhteistyössä paljon mahdollisuuksia.

– Nykyaikana etsitään kumppanuuksia, sillä taitavat verkostoitujat pärjäävät parhaiten. SOTin kanssa vahvistamme palveluketjua, eli asiakaspalvelupuoltamme. Pidämme kovasti SOTin uudistavasta ajattelusta ja järjestelmän kehittämisestä, joten yhteistyö tuntuu lupaavalta, Koskinen sanoo.

Tavoitteet ja avainprojektit viedään tulevalla kaudella läpi viestinnän, koulutuksen ja tutkimuksen keinoin. Edunvalvonta on vahvassa roolissa. Asioita ajetaan yhdessä Suomen Yrittäjien ja Kaupan liiton kanssa. Hyväksytty toimintasuunnitelma pohjautuu laajempaann toimialastrategiaan, joka on voimassa vuoteen 2020 asti.

Toimintasuunnitelman avainprojektit

Elinkeinoasioissa avainprojektina on vahvistaa päättäjien ymmärrystä siitä, että perusnäönhuolto rahoitetaan tuotekaupalla. Myös alan digitalisoituminen on tämän ja tulevan kauden yksi tärkeimmistä painopisteistä. Lisäksi silmäklinikkajäsenet liitetään edunvalvontatyöhön mukaan.

Koulutuspuolella täydennyskoulutusjärjestelmä uudistetaan kestävälle pohjalle. Sähköistä oppimisympäristöä uudistetaan vastaamaan tämän päivän tarpeita. Sähköinen oppimisympäristö rakennetaan kaikille alan ammattilaisille avoimeksi SOTin verkkopalvelun yhteyteen. Lisäksi optometristi AMK -tutkinto akkreditoidaan.

EU-asioiden avainprojekteja ovat osallistuminen ECOO:n ja NOR:n toimintaan. 80 % alan uudesta lainsäädännöstä tulee EU:sta, joten osallistuminen on keino vaikuttaa alan kehitykseen. SOT pyrkii varmistamaan, että suomalaisen näönhuoltoalan markkinoiden, lainsäädännön ja ammattihenkilöiden tehtävät kehittyvät kohti eurooppalaisia suuntaviivoja.

Terveydenhuoltoasioissa SOT pyrkii huolehtimaan, että kaikki jäsenet liittyvät Kanta-järjestelmään ja ottavat käyttöön rakenteisen kirjaamisen. Sote-vaikuttaminen on suuressa roolissa. Tulossa  oleva terveydenhuollon palveluiden valinnanvapaus on uusimuotoiselle toimialalle iso mahdollisuus ja siksi keskeinen terveydenhuollon asia tällä toimintakaudella. Myös meneillään oleva Tekes-hanke jatkuu.

 

Suomen Optinen Toimiala ry
Hallituksen kokoonpano vuodelle 2016

KETJUJÄSENET

Catarina Fagerholm, Instru optiikka Oy

varajäsen Rainer Nyman, Fenno Optical Oy

Vesa Mars, Synsam Finland Oy

varajäsen Erkki Tala, Specsavers Finland Oy

SILMÄKLINIKKAJÄSENET

Asko Koskinen, Medilaser Oy

varajäsen Enni Hannula, Memira Oy

Pasi Kohmo, Silmäasema Fennica Oy

varajäsen Sami Määttä, Silmäasema Fennica Oy

TUKKUJÄSENET

Riikka Järvinen, Piiloset, Finnsusp Oy (varapuheenjohtaja)

Ilkka Naapi, Hoya Lens Finland Oy

varajäsen Tommi Lehtinen, Safilo Nordic Ab

YRITTÄJÄJÄSENET

Pekka Palmu, Silmäoptikot Palmu Oy (puheenjohtaja)

Marjaana Laamanen, Näköduo Ky, Fenno Optiikka

varajäsen Sami Punkari, Tawastia Optiikka Oy, Specsavers Optikko

 

Seuraavassa numerossa haastamme hallituksen jäsenet keskustelemaan toimialan kiinnostavasta nykytilanteesta.