Kliinisen optometrian koulutusta Saluksessa

Optinen ala elää suuren muutoksen aikaa Euroopassa. Kliinisen työn osuus on vahvistumassa alalla terveydenhuolto- ja koulutusrakenteiden muutosten myötä. Näiden taustalla ovat mm. väestön ikärakenteen muutokset ja koulutuksen standardoiminen.

Yhdysvaltojen Philadelphiassa sijaitseva Salus University tarjoaa mahdollisuuden hankkia kliinisen optometrian koulutusta tutkinto- tai sertifikaattiopintoina. Yliopistolla on ollut voimakas vaikutus Euroopan kliinisen optometrian kehittymisessä.

– Optisella alalla kilpailua käydään sekä tuotteiden että palveluiden osa-alueilla. Tuotteissa raja volyymien ja katteiden osalta on kiristynyt äärimmilleen. Optikoiden palkka tulisikin jatkossa löytyä palveluista, ei tuotteista. Nyt jos koskaan on aika vahvistaa omaa osaamisen tasoa ja varmistaa paikka optisen alan eturintamalla, kannustaa Saluksessa opiskellut ja opettava Robert Andersson.

Lisätutkinto sertifikaatti- koulutuksena

Salus tarjoaa O.D.-kandidaateille (Doctor of Optometry) viimeisenä opiskeluvuonna mahdollisuutta erikoistua ja tehdä jollain klii- nisellä erikoisosa-alueella erillinen sertifikaatilla tunnustettu lisätutkinto. Lisätutkinnon suorittaminen on mahdollista myös kansainvälisille M.Sc. (Master degree in Clinical Optometry) oppilaille ja nyt ensimmäistä kertaa myös eurooppalaisille optometristeille, joiden kansainvälinen kompetenssiluokitustaso on nro 4 (saa käyttää farmaseuttisia lääkeaineita potilastyössään).

– Opiskelu sertifikaattiohjelmassa on vaativaa, mutta samalla hyvin palkitsevaa, kertoo Andersson.

Seuraava koulutusmahdollisuus on heinäkuussa 2016, jolloin Salus University järjestää kolmen viikon sertifikaattikoulutuksen silmien takaosien tutkimisesta. Sertifikaattitutkinto on ainutlaatuinen, koska se on ainoita Euroopassa tarjolla olevia koulutuksia, joka tarjoaa mahdollisuuden käytännön kliiniseen työhön ohjatuissa olosuhteissa.

Koulutus järjestetään yliopiston kampuksen silmäklinikalla, jossa oppilaat oppivat tutkimaan ja tekemään silmien takaosista diagnooseja ja hoitosuunnitelmia.

– Optisen alan kliinisen puolen avainpaikat ovat Suomessa vielä avoimina, joten kannustan kaikkia lähtemään rohkeasti koulutukseen mukaan. Lisäksi olisi mukava kuulla klinikalla suomen kieltä, jatkaa Andersson.

Ilmoittautuminen heinäkuun koulutukseen päättyy 15.5.2016. Lisätietoja koulutuksesta ja tutkinnon tarkemmasta sisällöstä löytyy osoitteesta https://naery.fi/tapahtumat

Matkakustannuksiin voi hakea tukea Bror Biese -stipendirahastosta.

Saluksen yliopiston kansainvälisiin koulutuksiin kuuluvat:

  • kliinisen optometrian maisteritutkinto (M.Sc. in Clinical Optometry)
  • kansanterveyshuollon maisteritutkinto (M.Sc. in Public Health)
  • biolääketieteen tohtorin tutkinto (Doctor Ph.D. in Biomedicine)
  • optometrian tohtorin tutkinto (Doctor of Optometry = primary eye care doctor in the U.S.A.)
  • erikoistavat sertifikaattitutkinnot (Advanced Studies Certificates)

Robert Andersson aloitti omat kliinisen optometrian maisteriopinnot (M.Sc.) syksyllä 2007 ja valmistui Philadelphiasta keväällä 2010. Tämän jälkeen hän työskenteli kliinisenä apuopettajana Salus University -opetusklinikalla ja teki tieteellistä tutkimustyötä kansanterveyshuollon osastolla. Kliiniseksi opettajaksi Andersson siirtyi muutaman vuoden jälkeenja aloitti O.D.-tutkinnon teoriaosuuksien suorittamisen. Andersson jatkoi myös tieteellisen kliinisen tutkimustyön tekemistä yksityisesti ja Amerikan Optometrian Akatemialle. Andersson saavutti Akatemian Fellowship:in viime vuonna ja aloitti tohtorin tutkintonsa lääketieteen puolella, Salus University:ssä.