Optisen alan kaupalla ennätysvuosi

Pvm: 07.04.2016

Optisen alan vähittäiskauppa ylsi viime vuonna kaikkien aikojen korkeimpaan liikevaihtoon, joka kaupan yleiset näkymät huomioiden on poikkeuksellinen saavutus. Liikevaihto vuonna 2015 oli lähes 323 miljoonaa euroa eli noin viisi miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä ennätysvuonna 2011. Vuoteen 2014 nähden kasvua oli lähes neljä prosenttia, kun muu vähittäiskauppa menetti liikevaihdostaan 2,6 %.

Viimeisellä vuosineljänneksellä kasvu kuitenkin taittui ja silmälasien kauppa supistui. ”Silmälasit ja muut näönhuollon tuotteet ovat melko pieniä ja helposti saavutettavia panostuksia omaan hyvinvointiin ja ulkonäköön. On todennäköistä, että ala on hyötynyt taantumasta, koska tämän tyyppisiä hankintoja on helppoa ja hyväksyttyä tehdä myös taloudellisesti vaikeina aikoina”, pohtii Suomen Optisen Toimialan toimitusjohtaja Panu Tast. ”Optinen kauppa on pärjännyt erinomaisesti yleisen taloustilanteen huomioiden, mutta pitkittynyt taantuma alkaa väkisinkin näkyä myös meidän toimialallamme”, Tast arvioi.

Myynnin heikentynyt kehitys heijastuu toimialan tulevaisuuden odotuksiin, jotka ovat nyt selvästi puolen vuoden takaisia maltillisemmat etenkin silmälasien myynnin ja kokonaisliikevaihdon kehityksen suhteen. ”Ihmiset ovat entistä tarkempia rahoistaan. Linssien laadusta ei tingitä, mutta valitaan edullisempia kehyksiä. Uskomme, että edullisempien silmälasikehysten tarjonnan kasvu kaikkien ketjujen optikkoliikkeissä tulee pienentämään keskiostoksen arvoa. Se hidastaa markkinoiden kasvua”, sanoo Instru optiikka Oy:n toimitusjohtaja Catarina Fagerholm.

Ennätysvuonna 2015 silmälasien kauppa kasvoi sekä volyymilla että liikevaihdolla mitaten lähes viisi prosenttia. Liikevaihtoa reilusti yli miljoonasta myydystä silmälasiparista syntyi vajaa 245 miljoonaa euroa. Entistä useampi suomalainen kuluttaja oli valmis panostamaan laadukkaisiin aurinkolaseihin, joiden myynti kasvoi voimakkaasti. Myös piilolinssien kauppa kehittyi hyvin. Suomalaiset ovat löytämässä nyt monitehopiilolinssit, joiden myynnin osuus kappalemäärin mitaten peräti kaksinkertaistui.

Vuosi 2015 ei tuonut muutoksia ketjujen keskinäiseen suuruusjärjestykseen. Specsavers kasvatti markkinaosuuttaan eniten, 0,8 prosenttiyksiköllä, ja sen markkinaosuus oli viime vuonna 12,6 %. Synsam kasvatti osuuttaan 0,6 prosenttiyksiköllä ja sen osuus oli 6,2 %. Silmäasema kasvatti osuuttaan puolella prosenttiyksiköllä, markkinaosuuden ollessa 23,7 %.

Markkinajohtaja Instru optiikka Oy menetti osuudestaan 0,4 prosenttiyksikköä. Sen osuus koko alan liikevaihdosta oli hieman yli 36 %. Fenno Optiikan markkinaosuus supistui 0,6 prosenttiyksikköä 7,6 % prosenttiin. Suurin häviäjä markkinaosuuksien muutoksissa on isojen ketjujen ulkopuolisten yritysten ja yksittäisten verkkokauppojen muodostama ryhmä, jonka markkinaosuus putosi kokonaisella prosenttiyksiköllä. Optisen alan myymälöiden määrä pysyi jotakuinkin samana. Kehitys osoittaa, että keskittyminen suuriin ketjuihin jatkui.

Fagerholm kertoo alalla meneillään olevan sukupolvenvaihdoksen jouduttaneen ketjuuntumista. ”Moni perinteinen, pienempi liike sulkee ovensa ja kauppa siirtyy ketjuihin. Myös lisääntyvät viranomaisvaatimukset, esimerkiksi Kansalliseen Terveysarkisto Kantaan liittyminen, voivat olla liian raskaita pienille toimijoille”, Fagerholm sanoo. ”Ketjut ovat kuitenkin huolehtineet optikkoliikkeiden ylläpitämisestä myös hyvin pienillä paikkakunnilla. Ne takaavat peruspalvelut kaikille suomalaisille.”

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Panu Tast, Suomen Optinen Toimiala, p. 040 542 2227, panu.tast@www.naery.fi

Toimitusjohtaja Catarina Fagerholm, Instru optiikka Oy, p. 0500 566 255, catarina.fagerholm@instru.fi

Suomen Optinen Toimiala vastaa näönhuoltoalan elinkeino‐, terveys‐ ja koulutusasioiden edunvalvonnasta, hoitaa alan viestintää sekä tuottaa tutkimustietoa ja koulutusta. Järjestön jäsenyritykset muodostavat yli 90 % toimialan liikevaihdosta ja omistavat yli 80 % toimipaikoista.