Näe enemmän, katso kauemmas!

Olemme nyt Näkemisen ja silmäterveyden toimiala, tuttavallisemmin NÄE ry. Merkittävä edunvalvontayhteistyö esiteltiin medialle 12. toukokuuta, jolloin avattiin myös uuden toimialajärjestön uusi verkkopalvelu. Printtilehden lisäksi jäseniä palvelee tästä eteenpäin oma, kätevä digilehti.

Merkittävä edunvalvontayhteistyö esiteltiin medialle 12. toukokuuta, jolloin avattiin myös uuden toimialajärjestön uusi verkkopalvelu. Printtilehden lisäksi jäseniä palvelee tästä eteenpäin oma, kätevä digilehti.

Tehokas hoitopolku nyt auki

Ajatus NÄE ry:stä syntyi kaksi vuotta sitten.Tuolloin herättiin siihen ongelmaan, että toimialan työnjako aiheutti paljon tekemistä. Ala kärsi sirpalemaisuudesta. Optikot ja silmälääkärit olivat jo pitkään tehneet yhteistyötä, mutta yksityiset silmäklinikat olivat jääneet irralleen kokonaisuudesta. Hajanainen toimijakenttä oli kaukana asiakaskeskeisestä toimintatavasta, johon ala pyrkii.

Vihdoin keväällä 2016 aika oli kypsä laajemmalle yhteistyölle. Asiaa vauhdittivat käynnissä oleva Tekes-pilottihanke ja tuleva sote-uudistus.

– Pilotissa kokeillaan aidosti erilaisia yhteistyötapoja, sellaisiakin joita Suomessa ei aikaisemmin ole ollut. Uudet hoitopolkumuodot lähensivät toimijoita, mikä vahvisti näkemystä uuden yhteistyön toimivuudesta, uuden NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast kertoo.

Myös silmäklinikkatoimijoiden puolelta yhteistyö oli odotettu, sillä hoitopolku on kaivannut tehostusta.

– Asiakas voi päätyä meille optikon kautta ja myös jatkaa hänelle. Tämä käy meille, sillä emme etsi kanta-asiakkaita kuten optikkoliikkeet. Pystymme optikkoliikkeiden avulla tarjoamaan asiakkaille myös läheisemmän sijainnin ja saavutettavuuden, kuin pelkkänä yksittäisenä toimijana, sanoo Medilaserin toimitusjohtaja Asko Koskinen.

Yhteisen edunvalvonnan tavoitteena on silmäterveyden ja näkemisen käsittely kokonaisuutena, samalla tavalla kuin suun terveydenhuolto. Sekä Koskinen että Tast uskovat yhteistyön tuovan yhteiskunnalle merkittäviä, miljoonien eurojen säästöjä. Ennaltaehkäisevä työ, mahdollisten silmäsairauksien varhainen tunnistaminen ja hoitoonohjaus luovat merkittäviä säästöjä.

Hoitoprosesseja voidaan tehostaa sääntelyllä.

– Tällä hetkellä mm. optikon työlle asetetut turhat rajoitteet kuormittavat erikoissairaanhoitoa tarpeettomasti. Optikon oikeus määrätä silmätippoja kuivan silmän hoitoon voisi tuoda miljoonien vuosittaiset säästöt erikoislääkärikäyntien kustannuksista, Tast sanoo.

Lisää sähköisiä palveluita

NÄE ry sai uuden, raikkaan ilmeen, joka näkyy nyt kaikissa toimialajärjestön kanavissa. Murroksen kynnyksellä oli luonnollista uusia myös verkkosivusto paremmin tämän päivän tarpeita palvelevaksi. Sivusto on nyt selkeä, käyttäjäystävällinen ja ajankohtainen. Alan uutiset päivittyvät etusivulle ja näkötieto-osiosta löytyy kattavasti näkemiseen ja silmäterveyteen liittyvää ajankohtaisinta tietoa.

Alan koulutukset ja tutkimukset ovat edelleen osa sivustoa. Nyt tapahtumien ilmoittaminen on kätevää ja nopeaa uuden tapahtumakalenterijärjestelmän avulla.

NÄE ry

  • Näkemisen ja silmäterveyden toimiala syntyi, kun optikkoliikkeet ja yksityiset silmäklinikat sekä niitä palvelevat maahantuojat ja tukkukauppiaat yhdistivät voimansa.
  • NÄE ry vastaa toimialan elinkeino-, terveys- ja koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta, hoitaa alan viestintää sekä tuottaa tutkimustietoa ja koulutusta. Jäsenyritykset muodostavat yli 80 % toimialan liikevaihdosta.
  • Toimitusjohtajana jatkaa SOT ry:tä vuodesta 2011 luotsannut Panu Tast.
  • NÄE ry on Kaupan liiton ja Suomen Yrittäjien toimialajärjestö.
  • Näe-lehti on toimialajärjetön oma jäsenlehti, jonka artikkelit on luettavissa sähköisesti digi-lehdessä.
  • Somessa toimimme nimellä NÄE ry ja tagilla #naery
  • Lue lisää: naery.fi

Vuosia alan jäseniä palvelleen Optometria-lehden nimi vaihtui keväällä Näe-lehdeksi. Ilmestymistiheys ja sisältö säilyvät lehdessä ennallaan. Toki mukaan tulee nyt myös silmäklinikkamaailma, mikä edesauttaa jäsenten tutustumista toisiinsa. Lehden tavoitteena on tarjota kiinnostava läpileikkaus koko näkemisen ja silmäterveyden toimialasta.

Printtilehden rinnalla ilmestyy nyt myös ensimmäistä kertaa uusi digilehti. Sisältö on sama kuin lehdessä, ja digi- ja printtilehti myös ilmestyvät samaan aikaan. Digilehdessä pääset selailemaan myös vanhempien lehtien artikkeleita ja jakamaan sisältöä sosiaalisessa mediassa. Artikkelit ovat luettavissa osoitteessa naery.fi. Jäsenet pääsevät lukemaan lehteä ilmaiseksi omilla tunnuksillaan.

Digilehti tarjoaa ilmoittajille uusia mahdollisuuksia ilmoittamisen kannalta. Sähköiset ilmoituspaikat ovat tarjolla heti.