Optisella alalla menee hyvin

Optisella alalla menee loistavan hyvin. Optikoiden työttömyysprosentti on alle kolme yleisen prosentin ollessa 10. Vuosi 2015 tarjosi alalle korkeimman liikevaihdon koskaan. Tulevaisuus näyttää kaikin puolin valoisalta niin yritysten kuin optikoidenkin kannalta. Väestö ikääntyy ja palvelujen tarve kasvaa. Tehokkuutta silmien terveydenhuoltoon haetaan mm. optikoiden toimivaltuuksien laajennuksilla.

Optisen alan menestyksen pitäisi näkyä myös henkilöstön kohtelussa ja eduissa. Menestyksen tekijöiden, olivat he sitten optikoita, optometristejä tai optisen alan myyjiä, tulee saada oma osansa tuloksesta.

Harmaana pilvenä optisella taivaalla on pienten optikkoliikkeiden tulevaisuus. Toivottavasti tulevaisuus ei ole vain isojen ketjujen menestystä ja kasvamista.

Aikaa ja jaksamista

Aika on arvokasta. Työnantajat ja poliitikot haluavat poistaa arkipyhät ja muuttaa koko maan 24/7 toimivaksi talousrobotiksi. Pitää muistaa, että kansalaiset eivät ole olemassa taloutta, vaan talous kansalaisia varten. Vapaat päivät yhdessä perheen tai ystävien kanssa on tavoite, jota tulee puolustaa. Jos tavoitetta ei voida toteuttaa, niin siitä pitää saada kohtuullinen korvaus. Tätä tavoitetta ajavat mm. palkalliset arkipyhät ja pyhäkorvaukset.

Työaikaa

Tätä luettaessa valtakunnallisesta kilpailukykysopimuksesta ehkä vielä neuvotellaan. Isoin kiistakysymys koskee työajan pidentämistä. Neuvotteluissa on kysymys kansallisesta hankkeesta, jolla yritetään välttää maan hallituksen uhkaukset mm. arkipyhien muuttamisesta korvauksetta työpäiviksi.

Palkansaajien kannalta kilpailukykyneuvotteluista on ollut vaikea löytää positiivista. Kuitenkin yksi asia on saanut ERTOn kaikki sopimusalat, ml. optinen toimiala, mukaan neuvotteluihin. Syy on työllisyys. Kilpailukykysopimuksen on laskettu madaltavan kansallista työttömyysprosenttia noin prosenttiyksikön. Nykyisistä työttömistä siis joka kymmenes työllistyisi sopimuksen ansiosta. Kun työttömyys on kaikkein pahin kansallinen ongelmamme, on järkevää sopimusta yrittää. Jos sopuun ei päästä, niin olemme valmiit ihan normaaliin liittokierrokseen tulevana talvena.

Tehokasta työaikaa

Työelämän kasvava ongelma on työajan laskeminen. Kilpailukykysopimuksella tavoiteltu 24 tunnin vuosityöajan pidentäminen onkin menneen ajan toimintaa. Esim. optikoiden työssä olisi olennaisempaa laskea jo nyt todellista työaikaa. Aivan liian usein aloitus- ja lopetustyö tehdään ilman korvausta. Jokainen voi miettiä onko itse esim. valmistellut laitteet ensimmäistä asiakasta varten tai sulkenut liikkeen ns. omalla ajalla. Jos olet, niin keskustele siitä työpaikallasi. Sitoutuminen omaan arvokkaaseen ja tärkeään työhön ei tarkoita, että pitäisi tehdä korvauksetonta työtä. Alalla menee loistavasti ja työnantajien tulee maksaa kaikesta tehdystä työstä. Myös sinulle.

Kesää toivotellen,
Juri Aaltonen
puheenjohtaja
Toimihenkilöliitto ERTO ry