Silmäkirurgi on palveluammatti

Silmäaseman silmäkirurgit Sebastian Eskelin ja Juha Lehtosalo haaveilivat lääkärin ammatista jo nuorena. Auttamisen halu ja innostus motivoivat
miehiä edelleen keskittymistä ja tarkkuutta vaativassa työssä – hyvä työyhteisö ja kiitollinen asiakaspalaute puolestaan auttavat jaksamaan.

Sebastian Eskelin

silmäkirurgisia toimenpiteitä vuodesta 2003

Mikä oli haaveammattisi nuorena?

Halusin silmälääkäriksi jo ala-asteikäisenä. Isäni on myös silmälääkäri, joten ehkä ammatti tuli jo tuolloin sopivasti tutuksi.

Mitä olet opiskellut?
Opiskelin Helsingin Yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa 1992–1999. Jo lääkiksen loppupuolella aloitin silmän suonikalvoston melanooman tutkimuksen ja väittelin tohtoriksi aiheesta 2003. Silmätautien erikoislääkärikoulutuksen aloitin vuonna 2002 Helsingin Silmäklinikalla ja valmistuin 2007.

Millaisissa paikoissa ja yrityksissä olet ollut töissä?
Koulutuksen loppupuolella toimin sekä etuosakirurgisella osastolla että silmäkasvainyksikössä Helsingin Silmäklinikalla. Vähitellen kasvainpuoli jäi pois, kun veri veti enemmän kirurgiselle puolelle. Vuonna 2012 jäin pois Silmäklinikalta ja olen sittemmin työskennellyt pääasiassa Silmäaseman Helsingin ja Espoon sairaaloissa. Ennen sairaalatyöhön keskittymistä, olen pitänyt vastaanottoa myös Itäkeskuksen Cazzessa (nykyään Synsam), Silmäasema Järvenpäässä sekä Helsingissä Kampissa.

Tärkein työhön liittyvä oivallus urasi varrelta?
Tärkein oivallus on pikemminkin itsestäänselvyys: tämä on palveluammatti ja potilaiden hyvä kohtelu on ensiarvoisen tärkeää.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?
Päiväni kuluvat hoitaessa kaihi- ja taittovirhepotilaita. Kaihileikkauksissa käytän useita erilaisia tekomykiöitä, riippuen potilaan tarpeista eli taittovirheiden korjaus on myös olennainen osa kaihikirurgiaa. Taittovirhekirurgiassa teen Smile-, femtolasik- ja prk- laserleikkauksia sekä linssileikkauksina erilaisia tekomykiö- ja ICL-leikkauksia.

Minkälainen merkitys työyhteisöllä on sinulle?
Hyvin tärkeä – en pysty kylliksi korostamaan työyhteisön merkitystä omassa työssäjaksamisessani.

Mitä ominaisuuksia hyvältä silmäkirurgilta vaaditaan?
Hyvältä silmäkirurgilta vaaditaan erityisesti kärsivällisyyttä ja keskittymiskykyä.

Ylivoimaisesti parasta silmäkirurgin työssä?
Ehdottomasti tyytyväiset potilaat.

Haastavinta silmäkirurgin työssä?
Ajankäytön optimointi on haastavaa.

Kerro jokin vinkki aloittelevalle silmäkirurgille?
Kärsivällisyys kannattaa.

Mikä on parasta, mitä asiakas voi sanoa?
Parasta on, kun asiakas sanoo näkönsä parantuneen yli hänen odotusten.

Juha Lehtosalo

silmäkirurgina vuodesta 1991

Mikä oli haaveammattisi nuorena?
Lääkärin ammatti on kiehtonut minua jo lapsuudesta, sillä halusin jo nuorena auttaa ihmisiä. Innostukseni alaa kohtaan jatkuu edelleen.

Mitä olet opiskellut?
Valmistuin lääketieteen lisensiaatiksi ja väittelin lääketieteen- ja kirurgian tohtoriksi vuonna 1985 Helsingin Yliopistosta. Silmätautien erikoislääkäriksi valmistuin vuonna 1991.

Millaisissa paikoissa ja yrityksissä olet ollut töissä?
Olen valmistuttuani toiminut kokopäiväisesti silmäkirurgina mm. Laakson sairaalan osastonlääkärinä, Helsingin Silmälaserin vetäjänä ja Mehiläisen leikkaavana lääkärinä. Vuodesta 2000 olen toiminut Helsingin Silmäsairaalassa, aluksi sekä lääkärinä että toimitusjohtajana. Helsingin Silmäsairaala on nykyään osa Silmäasema-konsernia ja keskityn itse silmäkirurgina toimimiseen.

Tärkein työhön liittyvä oivallus urasi varrelta?
Tärkein oivallus on nähdä potilas ihmisenä koko lääketieteen keskiössä.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?
Tyypillinen työpäiväni koostuu silmäleikkauksista sekä leikkauspotilaiden esi- ja jälkitarkastuksista. Suurin osa leikkauksista liittyy kaihin hoitoon sekä leikkauksiin silmälaseista eroon pääsemiseksi.

Minkälainen merkitys työyhteisöllä on sinulle?
Työyhteisön hyvä henki, oikeat arvot ja osaaminen ovat äärimmäisen tärkeitä. Tätä tarvitaan paitsi työssä viihtymiseen myös onnistuneen ja turvallisen potilastyön takaamiseksi.

Ylivoimaisesti parasta silmäkirurgin työssä?
Parasta silmäkirurgin työssä on saada valjastaa modernit tekniikat ihmisten auttamiseksi ja sairauksien voittamiseksi.

Haastavinta silmäkirurgin työssä?
Haastavinta työssä on se, että elävä kudos, kuten silmä, reagoi ja toipuu silmäleikkauksista vaihtelevasti. Vaikka leikkauksiin liittyvät asiat voidaan nykyään mitata ja laskea varsin tarkasti, luonnon tuoman variaation
vuoksi tulokset eivät voi olla 100 % lasketun mukaiset.

Kerro jokin vinkki aloittelevalle silmäkirurgille?
Silmäkirurgiksi aikovan on syytä varautua pitkään aiheeseen perehtymiseen. Oikoteitä ei ole. Varsin hyvä tapa oppia on olla mukana
kokeneen silmäkirurgin leikkauksissa. Itse avustin yli 1 000 kaihileikkauksessa ennen ensimmäistä omaa leikkaustani.

Mikä on parasta, mitä asiakas voi sanoa?
Parasta on mikä tahansa lause, joka kertoo potilaan saaneen avun ja olevan tyytyväinen