ECOO: Yhteistyötä silmäterveyden parantamiseksi Euroopassa

Näe-lehti julkaisee sarjan ECOO:n (European Council of Optometry and Optics) tuottamia artikkeleja, joissa kerrotaan järjestön toiminnasta ja alan kehityksestä Euroopassa.

Yhteistyötä silmäterveyden parantamiseksi Euroopassa

Jotta aivot pystyisivät rakentamaan kolmiulotteisen visuaalisen
maailman ja pystyisimme arvioimaan esineiden tarkan syvyyden,
on molempien silmien tehtävä yhteistyötä. ECOO (European Council of Optometry and Optics) soveltaa tätä yhteistyöfilosofiaa päivittäin edunvalvontatyössään ja yhteyksissään päättäjiin.

ECOO toimii useiden sidosryhmien ryhmittymissä, joita ovat mm. European Coalition for Vision (ECV) ja European Forum Against Preventable Blindness (EFAB). Ryhmittymien yhteistyö on erityisen tärkeää silloin, kun yritetään vakuuttaa päättäjiä silmien terveyden tärkeydestä.

Liittoutuminen muiden kanssa yhteisen päämäärään saavuttamiseksi
on hyvä tilaisuus testata uusia lähestymistapoja tavoitteiden saavuttamiseksi ja poiketa tavallisista toimintatavoista. Viime vuosina
optometristit ja optikot ovat maailman näköpäivänä pystyttäneet Euroopan parlamenttiin Brysseliin leirin, jossa on tehty seulontatestejä yli 300:lle sidosryhmien jäsenelle, mm. poliitikoille. Tällä ”silmäterveys”-osastolla vierailleilla on ollut tilaisuus kokea omakohtaisesti erilaisia silmäsairauksia simuloivien lasien avulla, miltä tuntuu kärsiä näkörajoitteista.

Koe on todella avannut monien silmät: ensinnäkin päättäjät oppivat
ymmärtämään näkörajoitteiden aiheuttamia suuria hankaluuksia
päivittäisissä tehtävissä, kuten lukemisessa tai autolla ajamisessa.
Tempauksella osoitettiin myös, miten tärkeää työtä on ensiluokkaisten
näönhuoltopalvelujen tarjoaminen. Lisäksi se osoitti, miten yhteistyö ennaltaehkäisevien perusmekanismien, kuten säännöllisen seulonnan ja asianmukaisten asiantuntijapalveluiden, tarjoamisessa pitkällä aikavälillä johtaa siihen, että Euroopan kansalaiset saavat käyttöönsä paremmat näönhuoltopalvelut.

Yksi usean sidosryhmän ryhmittymään kuulumisen eduista on mahdollisuus tarjota ja saada käyttöön kattavia tutkimuksia, jotka tuottavat tarpeellista tietoa edunvalvontatoiminnan ja poliittisen
toiminnan tueksi sekä Euroopan että kansallisella tasolla. Lisäksi resursseja yhdistetään tietoisuutta lisäävän koulutusmateriaalin
tarjoamiseksi suurelle yleisölle, tästä esimerkkinä Your Eyes – Better
Sight -käsikirja.

ECV:n mukaan Euroopassa on noin 20,4 miljoonaa vakavasti näkörajoitteista ihmistä. Euroopan väestön ikääntyessä ja muidenkin riskitekijöiden, kuten diabeteksen, yleistyessä nämä luvut todennäköisesti
vain kasvavat ja aiheuttavat lisätaakan terveydenhuoltojärjestelmille. Vain hyödyntämällä kaikkia saatavilla olevia keinoja voimme parantaa mahdollisuuksia päästä yhteisymmärrykseen siitä, miten silmäsairauksien oikein ajoitetulla ja oikealla diagnosoinnilla voidaan ehkäistä tarpeetonta sokeutumista.

Kun ihmiset huomaavat näkemisen tuottavan ongelmia, he ottavat usein ensimmäiseksi yhteyttä optikkoon tai optometristiin. Siksi näiden
ammattien edustajat ovat tärkeä osa ensisijaista näönhuoltosektoria,
ja heidän on oltava mukana edistämässä Euroopan parempaa
silmäterveyttä yhdessä muiden terveydenhuollon ammattilaisten
kanssa.

 

The European Council of Optometry and Optics (ECOO) on eurooppalainen järjestö, joka edustaa 25 eri maan optometristejä ja optikoita. Sen tavoitteena on edistää silmäterveyttä yli rajojen ja yhdenmukaistaa optometrian ja optiikan kliinisiä ja koulutusvaatimuksia kaikkialla Euroopassa. Lisätietoja ECOO:sta saat osoitteesta www.ecoo.info.