75 vuotta näkemisen ja silmäterveyden toimialan edunvalvontaa

Suomen Optillinen ja Kirurginen Kauppayhdistys aloitti toimialan edunvalvonnan Suomessa vuonna 1941. Toiminnan tavoitteet ovat vuosikymmenten saatossa mukautuneet jäsenyritysten tarpeisiin ja yhteiskunnan muutoksiin. Nykyisin optisen alan toimijoiden sekä yksityisten silmäklinikoiden edunvalvonnasta vastaa NÄE ry, joka juhlistaa merkkipäivää tänään Tampereella avautuvan silmälasinäyttelyn yhteydessä.

Kuluvalla vuosikymmenellä toimialan edunvalvontaa on tehostettu. Ala yhdentyi merkittävästi vuonna 2012, kun optikkoliikkeet ja alan tukkukauppiaat sekä tiedotus-, koulutus- ja kustannustoiminta keskitettiin yhden toimialajärjestön alle. NÄE ry:n edeltäjä Suomen Optinen Toimiala saikin tunnustusta tämän vuoden alussa, kun Suomen Yrittäjät valitsi sen vuoden toimialajärjestöksi. Näkemisen ja silmäterveyden toimialaa kokonaisuutena edustava NÄE ry syntyi viime keväänä optisen alan ja yksityisten silmäklinikoiden yhdistettyä voimansa.

Toimialajärjestön tämän hetken keskeisimpiä tavoitteita on saavuttaa sote-uudistuksessa ratkaisuja, jotka parantavat kansalaisten saaman palvelun laatua ja saatavuutta sekä edistävät alan yritysten toimintaedellytyksiä, vauhdittaen siten myös työllisyyttä.

Näkemisen ja silmäterveyden käsittely kokonaisuutena suunterveydenhoidon lailla säästäisi yhteiskunnan varoja ja parantaisi asiakkaiden saamaa palvelua. ”Hyötyjen saavuttamiseksi on tärkeää, että kaikki näkemisen ja silmäterveyden palvelut liitetään laajan valinnanvapauden piiriin”, sanoo Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry:n toimitusjohtaja Panu Tast. ”Suomessa on koko maan kattava optikkoliikeverkosto, joka takaa silmäterveydenhoidon myös syrjäisemmillä paikkakunnilla. Teemme työtä sen eteen, että kansalaisten tasa-arvoa edistävä verkosto säilytetään.”

”Toimialajärjestön kehittyminen kaupan ja terveydenhuollon edunvalvonnan yhdistäväksi toimijaksi on ollut luonnollinen askel”, sanoo Tast. ”Erikoiskaupan toimijoilla, kuten optikkoliikkeillä ja apteekeilla, on jo nyt rooli ennaltaehkäisevien terveyspalveluiden tuottajana ja sairauksien varhaisessa tunnistamisessa.”

Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala pitää silmäterveyden ja näkemisen toimialaa hyvänä esimerkkinä siitä, miten palvelun merkitys erikoiskaupassa korostuu. ”Kysymys ei ole vain kehyksien myynnistä vaan laajasta valikoimasta palveluita, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaalle”, sanoo Pekkala.

75-vuotista historiaa juhlistetaan Ihanat Pokat -näyttelyn avajaisten yhteydessä Tampereen Museo Milavidassa tänään perjantaina. Valtaosin Tampereen museoiden omista kokoelmista koottu laaja näyttely esittää silmälasimuotoilua vuosikymmenten varrelta. NÄE ry:n tukeman näyttelyn on järjestänyt Optikko-Kilta ry yhdessä Museokeskus Vapriikin kanssa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Panu Tast, Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry, p. 040 5422227, panu.tast@www.naery.fi