Suomalainen ostaa silmälasinsa optikkoliikkeestä

Näkemisen ja silmäterveyden toimialan teettämässä tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten silmälasienkäyttö- ja kulutustottumuksia. Valtaosa suomalaisista käyttää silmälaseja jossain elämänvaiheessa. Useimmiten näönhuollon tuotteet ostetaan optikkoliikkeestä kotimaasta. Suomalaisilla on yhä enemmän silmälaseja, keskimäärin hieman yli kahdet. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy.

Suomalaisista lähes 70 % käyttää silmälaseja joko jatkuvasti tai silloin tällöin. Yli 70-vuotiaiden ikäryhmässä laseja käyttävät jo lähes kaikki. Naiset ovat miehiä säännöllisempiä silmälasienkäyttäjiä. Jolleivat lasit ole käytössä jatkuvasti, niitä käytetään tyypillisimmin lukiessa, TV:tä katsoessa ja autolla ajaessa.

Piilolinssejä käyttää joko säännöllisesti tai silloin tällöin 5 % vastaajista. Piilolasien käyttäjistä niitä jatkuvasti käyttävien osuus on kasvanut kymmenellä prosenttiyksiköllä 39 prosenttiin kahden viime vuoden aikana. Vajaa kolmannes piilolasien käyttäjistä käyttää niitä urheillessa tai muussa harrastuksessa. Juhlissa tai iltamenoissa piilolaseja käyttää neljännes.

Vastaajista 85 % on viimeksi ostanut silmälasinsa optikkoliikkeestä kotimaasta. Verkkokaupasta silmälasit on viimeksi laseja ostaessaan hankkinut vain alle prosentti vastaajista. Piilolaseja sen sijaan hankitaan myös verkkokaupoista. Kolmannes piilolinssien käyttäjistä on hankkinut piilolaseja joko oman optikkoliikkeen nettisivuilta tai muusta verkkokaupasta. Piilolinsseistä 68 % ja aurinkolaseistakin 44 % ostetaan optikolta.

Viimeisimmät silmälasit on määrännyt useimmin optikko kuin silmälääkäri. 63 % silmälasien käyttäjistä on mennyt ensin optikon vastaanotolle ja 29 % suoraan silmälääkärille. Silmälääkäri on määrännyt silmälasit 39 prosentille, joista neljännes on tullut vastaanotolle optikon kehotuksesta. Vajaa kymmenes silmälasien käyttäjistä kertoo käyttävänsä valmislaseja, eli silmälaseja, joita optikko tai silmälääkäri ei ole määrännyt.

Optikolla tarkastuksessa käyvät keskimääräistä useammin nuorimmat silmälasien käyttäjät. Silmälääkärin näöntarkastukseen hakeudutaan suoraan useimmin silmien terveystarkastuksen yhteydessä, ja yli 60-vuotiaat käyvätkin keskimääräistä useammin silmälääkärillä tarkastuttamassa myös näkönsä.

Suomalaiset omistavat yhä enemmän silmälaseja. Vuonna 2008 neljät tai useammat lasit oli vain viidellä prosentilla, ja nyt 11 prosentilla vastaajista. Vastaavasti vain yhdet lasit omistavien osuus on laskenut 58 prosentista 46 prosenttiin. Yhä useammalla vastaajalla on vähintään kahdet lasit: miehillä keskimäärin 2,01 paria ja naisilla 2,23.

Silmälasien hankintaan keskimääräisesti käytetty rahamäärä on hieman kasvanut parin viime vuoden aikana. Suomalaisen silmälasit maksoivat keskimäärin 377 euroa mediaanihinnan ollessa 350 euroa.

Tutkimus on toteutettu henkilökohtaisina haastatteluina. Kysymykset esitettiin 1018 henkilölle. Kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat mannersuomalaiset kuluttajat. Haastattelut tehtiin syyskuun 2016 alussa yhteensä 89 paikkakunnalla. Koko tutkimusraportti on tiedotteen liitteenä ja median nähtävissä täällä: nakemisen-ja-silmaterveyden-toimiala_silmalasien-kaytto_omnibus-2016_raportti

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Panu Tast, Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry, p. 040 5422227, panu.tast@www.naery.fi
Tutkimuspäällikkö Anne Kosonen, Taloustutkimus Oy, p. 010 7585 264, anne.kosonen@taloustutkimus.fi