ECOO: Terveen näön edistäminen Euroopassa

Näkövamma on taakka, joka voi heikentää ihmisen elämänlaatua. Arviolta noin 28 miljoonaa eurooppalaista kärsii jonkinlaisesta näkövammasta. Vakavampi näön menetys vaikeuttaa suuresti yksilön, perheiden sekä laajemmin myös terveydenhuoltojärjestelmien arkea. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan 80 % näkövammoista voidaan joko estää tai korjata, mutta monissa maissa silmien terveyteen ei kuitenkaan keskitytä tarpeeksi. Väestön ikääntyessä näkövammojen ehkäisyyn on syytä panostaa entistä enemmän.

Näkövammoihin keskittyvät järjestöt European Forum Against Blindness (EFAB), European Coalition for Vision (ECV) ja European Alliance for Vision Research and Ophthalmology (EU-EYE) julkaisivat vuoden 2016 Maailman diabetespäivänä kannanottonsa “A lack of vision?”. Siinä määritellään kolme olennaista pääaluetta pysyvän näönmenetyksen ennaltaehkäisytoiminnassa Euroopan alueella: tutkimus ja kehitystyö, varhainen tunnistaminen sekä hoidon ja palveluiden saatavuus. Mainitut aihealueet tukevat päätavoitetta: lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä terveen näkökyvyn tärkeydestä ja näön huoltamisesta säännöllisillä näön tarkastuksilla asiantuntijoiden suosittelemin välein.

Hanketta tukee aktiivisesti myös European Council of Optometry and Optics (ECOO), joka on EFAB:n ja ECV:n jäsen. Optikoiden ja optometristien läheinen osallistuminen kampanjoihin, julkisiin seulontatutkimuksiin ja tutkimusohjelmiin on äärimmäisen arvokasta, sillä alan asiantuntijat ovat usein näkövammoista kärsivien potilaiden ensikontakti hoidon aloittamisessa.

Optikoiden ja optometristien omakohtaiset käsitykset potilaiden tarpeista ja järjestelmien puutteista tarjoavat muutosten kannalta tärkeitä näkökulmia. Kannanotossa esitellään joukko suosituksia näkövammojen ja näön heikkenemisen esittämien haasteiden voittamiseksi Euroopan alueella. Näitä ovat muun muassa näköön liittyvien ongelmien parempi esille tuominen EU:n terveys- ja sosiaalihuollon rahoituskilpailuissa, tarve kehittää laajalle yleisölle suunnattuja tiedotustoimia sekä luoda potilaille selkeitä pääsykanavia ammattilaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kyseiset suositukset ovat kuitenkin toimivia vain, jos ne pystytään muuntamaan menestyksekkäiksi teoiksi.

Konkreettiset toimet ovat tehokkaimmillaan kansallisella tasolla, jolla toimiessa näkövammoihin puuttumista voidaan tuoda esille hyödyntämällä tiiviitä ammattijärjestöjen, potilasjärjestöjen sekä terveydenhuollon päättäjien välisiä yhteistyösuhteita. Vuonna 2017 ECOO jatkaa lisäksi eurooppalaisen pelisilmän puutteen paikkaamista kirkkaiden tulevaisuuden näkymien luomiseksi. Tähän se pyrkii jäsentensä sekä EU-tasolla useista sidosryhmistä koostuvien koalitioiden kanssa tehdyllä läheisellä yhteistyöllä. Menestyksen avaintekijä on koko Euroopan kattava koordinoitu lähestymistapa kaikkien tahojen kesken.

The European Council of Optometry and Optics (ECOO) on eurooppalainen järjestö, joka edustaa 25 eri maan optometristejä ja optikoita. Sen tavoitteena on edistää silmäterveyttä yli rajojen ja yhdenmukaistaa optometrian ja optiikan kliinisiä ja koulutusvaatimuksia kaikkialla Euroopassa. Lisätietoja ECOO:sta saat osoitteesta www.ecoo.info.

Näe-lehti julkaisee sarjan ECOO:n (European Council of Optometry and Optics) tuottamia artikkeleja, joissa kerrotaan järjestön toiminnasta ja alan kehityksestä Euroopassa.