Maksutavalla on väliä

Suomalaiskauppojen kannattaa kiinnittää enemmän huomiota maksutapojen kehittämiseen. Kuluttajien mieltymykset ja kansainvälinen verkkokauppa muuttuvat kotimaista kauppaa nopeammin.

Kaupan liitto selvitti kuluttajien ja yritysten näkemyksiä maksutavoista viime syksynä. Käytetyimmät maksuvälineet fyysisissä kaupoissa ovat edelleen käteinen ja pankki- tai debitkortti. Verkkokaupassa maksutapojen välillä on suuria eroja eri ikäryhmien ja sukupuolten välillä. Varsinkin nuoret ovat kiinnostuneita uusista ja helpoiksi mielletyistä maksutavoista, mutta kotimaiset kaupan yritykset kehittävät maksutapojaan verrattain vähän.

Fyysisissä kaupoissa käytetyin maksutapa on pankkikortti, jota naiset käyttävät miehiä useammin. Toiseksi käytetyin on käteinen, joka on suositumpi miesten keskuudessa. Kolmanneksi suosituin maksutapa on yli 35-vuotiaiden keskuudessa luottokortti ja sitä nuorempien keskuudessa lähimaksaminen. Etenkin nuoret haluaisivat lisätä helpoiksi ja nopeiksi koettuja lähimaksamista ja mobiilimaksamista. Ne eivät kuitenkaan ole vielä kovin tunnettuja maksamisen tapoja.

Suosituimmat maksutavat verkkokaupoissa vaihtelevat suuresti eri ryhmien kesken. Suosittuja maksutapoja ovat mm. verkkopankki, lasku, luotto- tai pankkikortti sekä PayPal ja maksupalveluyritykset. Selvästi käytetyin maksutapa on verkkopankki, jota kertoi useimmiten käyttävänsä 39 prosenttia vastaajista. Suosittujen maksutapojen erot selittyvät osittain sillä, mitä tuotteita ostetaan. Esimerkiksi kosmetiikan ja terveystuotteiden etämyynnissä on perinteisesti käytetty paljon laskumaksamista, eikä maksutapa ole muuttunut kaupan kanavien digitalisoiduttukaan.

Terveystuotteiden suosituin maksutapa verkkopankki

Terveystuotteita verkkokaupasta ostaneista vastaajista lähes 40 prosenttia oli viimeisimmässä verkko-ostoksessaan maksanut useimmiten verkkopankin kautta. Seuraavaksi yleisimmät maksutavat olivat lasku (17 %), pankki- tai debitkortti (13 %) ja luottotai creditkortti (12 %).

Ostaminen voi tyssätä maksuvaiheessa

Sopivan tai halutun maksutavan puuttuminen on suurin syy verkko-ostoksen keskeytymiseen. Toiseksi suurin syy on mielen muuttuminen maksamisvaiheessa. Tekninen vika on syynä yhä yllättävän usein; se on kolmanneksi suurin keskeytyksen syy. Neljäntenä on kuljetusmaksu, joka saa monet kuluttajat klikkaamaan tiensä ulos verkkokaupan kassalta. Asiakkaalle relevantin maksutavan tarjoaminen voi olla verkkokaupalle tärkeä kilpailutekijä; peräti 43 prosenttia vastaajista jätti ostoksen kokonaan tekemättä sen kerran keskeytettyään.

Kaupan valintoja ohjaa turvallisuus

Kaupalle tärkeintä on maksutavan turvallisuus niin yrityksen kuin kuluttajan näkökulmasta. Helppokäyttöisyys asiakkaalle sekä kustannustehokkuus yritykselle ovat myös merkittäviä maksutapojen valintaa ohjaavia kriteereitä. Fyysisistä kaupoista yli 90 prosenttia on tyytyväisiä maksutapojensa valikoimaan, ja vain 42 prosenttia on aikeissa lisätä mobiilimaksamista seuraavan kahden vuoden aikana. Kaupan mikroyrityksistä vain alle joka viides aikoo lisätä mobiilimaksamista. Verkkokaupat kehittävät maksutapavalikoimaansa fyysisiä kauppoja innokkaammin; niistä puolet aikoo kehittää maksamisen tapojaan seuraavan kahden vuoden aikana.

Selvitys kaupan ja kuluttajien maksutavoista on osa Tampereen yliopiston ja Kaupan liiton tutkimusyhteistyötä. Kantar TNS toteutti kaksiosaisen tutkimuksen toukokuussa 2016. Kuluttajatutkimuksen vastaajapaneelissa kysymyksiin vastasi yli 2 000 mannersuomalaista. Yritysten näkemyksiä kartoitettiin 120 haastattelulla. Kuluttaja- ja yrityskyselyn lomakkeiden suunnitteluun ovat osallistuneet professori Hannu Saarijärvi ja tutkija Mikko Riikkinen Tampereen yliopistosta sekä pääekonomisti Jaana Kurjenoja ja maksuvälineasiantuntija Panu Tast Kaupan liitosta.

Lue lisää maksutapaselvityksestä osoitteessa kauppa.fi. Koko aineisto on Kaupan liiton jäsenten nähtävissä.