Näe2017 – Kaupan luennot

Näe 2017-tapahtuma tarjosi myös mahdollisuuden syventyä optisen kaupan alan ajankohtaisiin ilmiöihin ja kysymyksiin Ilkka Varmavuon juontamassa rinnakkaisseminaarissa. Kaupan luennoilla kuultiin vinkkejä siniseltä valolta suojautumiseen, myynti- ja markkinointityöhön ja liiketoiminnan vauhdittamiseen startupien mallilla.

Optinen myyjä on ongelmanratkaisija

Viestinnän tutkija Harry Köhler ja optikko Timo Juurinen muistuttivat kuulijoita asiakkaan näkökulman huomioimisen tärkeydestä. Onko optikkoliikkeen tärkein tehtävä näöntarkastus ja silmälasien myynti – vai sittenkin asiakkaan elämän helpottaminen hyvän näkemisen avulla?

Köhlerin mukaan jo Platonin tiedetään sanoneen: ”Jos silmä on kipeä, asiakasta ei kiinnosta silmävoide, vaan se, milloin silmä tulee terveeksi”. Optikoiden ja optisten myyjien tulisi pitää

mielessä, että useimmiten asiakas on kiinnostuneempi omasta elämästään – vaikkapa autoilun tai urheilutreenin sujuvuudesta – kuin silmälasien tai piilolinssien teknisistä ominaisuuksista. Häntä kiinnostavat ratkaisut.

Myös Essilorin tuotepäällikkö Samuel Kaseva muistutti asiakkaan kuuntelun tärkeydestä sinistä valoa ja siltä suojautumista käsittelevässä puheenvuorossaan. Asia on yhä ajankohtaisempi maailman nopean digitalisoitumisen seurauksena: ruutujen äärellä vietetään paljon aikaa.

Vielä kymmenen vuotta sitten silmälasit suunniteltiin täysin erilaiseen tarpeeseen, ja vain toimistotyöläiset katselivat ruutua päivät pitkät. Nykyisin sinisen valon aiheuttamasta epämukavuudesta kärsivät lähes kaikki kohderyhmät.

Optisen alan vastuu parantaa ihmisten elämänlaatua parantamalla näkömukavuutta tuo mukanaan myös mahdollisuuksia.

Startupit haastavat muuttumaan

Hupparihörhönä tunnettu startup-guru, Underhoodin perustaja Sami Kuusela esitteli startup-yritysten filosofiaa ja toiminta-ajatusta sekä herätteli yleisöä pohtimaan, miten heidän edustamansa yritykset voivat ilmiöstä hyötyä.

Keskeistä startup-ajattelussa on disruption eli häiriön ilmiö. Sellaisia ovat luoneet esimerkiksi taksimaailmaa muuttava Uber ja hotellialaa ravisteleva Airbnb. Optisen alan suuri disruptio on vielä näkemättä. Perinteistä näkemisen ja silmäterveyden toimialaa voisi uhata esimerkiksi se, että asiakkaat voisivat itse tarkastaa näkönsä kokonaan ilman ammattiapua. Kuusela kannusti yleisöä täysin uudenlaisten, kapinallistenkin ideoiden kehittelyyn, ja muistutti näköaistin olevan tärkein informaatioteknologian aikakaudella tarvittava aisti. Sen parissa toimivilla yrityksillä on paljon mahdollisuuksia esimerkiksi ns. lisätyn todellisuuden ja älylasien alueella

Someprofiilit kuntoon!

Somekonsultti, Veera Bianca -blogin Veera Papinoja kertoi vuoden 2017 sometrendeistä. Ennen kuin lähdet uusiin villityksiin mukaan tai laajennat somekanavien määrää, noudata ainakin Veeran viiden kohdan listaa:

1. Käytä profiilikuvana yrityksen tai brändin logoa. ”Saman kuvan käyttäminen kaikissa somekanavissa auttaa kuluttajaan muistamaan ja tunnistamaan brändisi.”

2. Kiteytä profiilikuvaus yhteen lauseeseen. ”Kun sanat harkitsee tarkoin, kuvausta on helppo hyödyntää. Brändin tulisi myös muotoilla yksi oma hashtag.”

3. Luo yhtenäinen kuvatyyli. ”Tämä on tärkeää etenkin Instagramissa. Yksinkertaisimmillaan oma tyyli löytyy vaikkapa filtterin ja sommittelun määrittelyllä.”

4. Päivitä tasaiseen tahtiin. ”Päivityksiä voi olla tunnin välein tai kerran viikossa, mutta rytmin tulisi olla tasainen ja ennalta-arvattava.”