Päiväni näkemisen ja silmäterveyden ammattilaisena

Tuomas Juustila
Optometristi, lehtori OAMK

8.15

Työpäiväni alkoi perjantaina Kontinkankaan kampuksella kurssilla Contact Lenses: Practical Training I (kurssi on osa optometrikoulutuksen 30 opintopisteen englanninkielisiä opintoja). Kyseessä oli opiskelijaryhmän toinen harjoituskerta, jossa opiskellaan silmämikroskoopin käyttöä osana piilolasisovitusta. Harjoitustunnin alussa oli pieni ´briiffaus´ koskien tuntien kulkua, mikroskopiatekniikkaa sekä löydösten tulkintaa

9.45–10.00

Pieni tauko tuntien välissä. Henkilökunnan taukotilassa aamun kuulumisten vaihto kollegan, lehtori Stefan Diekhoffin kanssa. Kahvittelun lomassa keskustelu pyöri sekä henkilökohtaisten että työasioiden parissa. Aiheina mm. opiskelijoiden tuleva koulutuspäivä ja kansainvälisen viikon suunnittelu vierailijoiden osalta.

10.00–12.30

Mikroskopiaharjoitukset jatkuivat. Tunnin alussa oli opettajan pitämä lyhyt demo opiskelijoille mikroskopiasta videomikroskoopilla. Tekniikan ja teknologian käyttö silmäntutkimuksen opetuksessa on kehittynyt sitten omien opintojen. Videomikroskoopin käyttö sinällänsä ei ole uusi asia koulutuksessa mutta käyttöliittymien digitalisaatio antaa uusia mahdollisuuksia hyödyntää materiaalia entistä laajemmin ja helpommin. Opiskelijoiden ohjaus on helpompaa kun sekä ohjaaja että opiskelija näkee saman asian. Tässä vaiheessa kun opiskelijat mikroskopoivat itse ja tarvitsevat samalla opastusta, on ohjaajalla usein melkoinen kiire olla monessa paikassa yhtä aikaa.

13.30–

Kontaktiopetus päivän osalta ohi ja luvassa suunnittelu- ym. työtä. Ensin pieni keskustelutuokio kollegan kanssa opintosuunnitelman kehittämistarpeista ja koulutuksen akkreditoinnista. Tämän jälkeen alkoi tilauskoulutuksen toteutuksen suunnittelu ja verkkoluentojen tekeminen. Aihealueena glaukooma ja sen tutkiminen optometristin näkökulmasta. Tämän jälkeen katsaus ensi viikon ohjelmaan: luvassa tutor-keskusteluja, kokouksia ja tietenkin opetusta. Seuraavan viikon opetus onkin suurelta osin englanninkielistä eli viikonloppuna saanee valmistautua pieneen käännöstyöhön. Haastavinta harjoitustunneilla on opiskelijoiden ohjaaminen. Kun ryhmät ovat suuria, ei aina ehdi ohjata niin kuin itse haluaisi. Kahden videomikroskopiayksikön sekä opetusokulaarien ansiosta itse ohjaaminen on kuitenkin helpompaa.

16.30–

Työpäivän loppupuolella tuli kollegalta haaste biljardin muodossa. Viikolla on ollut tavallista vähemmän kontaktiopetusta, joten päivät ja joskus illatkin ovat menneet erilaisissa ´kirjallisissa´ töissä. Työviikko on siksi hyvä päättää täysin erilaisissa ajatuksissa. Kasipallon voittajasta ei ollut tietenkään pienintäkään epäselvyyttä. Päivän lopuksi kotona vielä hieman omia opintoja silmän terapeuttisesta lääkehoidosta ja makulan sairauksista.

+ Mukavaa oli toiminnallinen opetus eli harjoitustunnit. Nämä olivat viikon ainoat harjoitustunnit minulle joten oli antoisaa päästä sekä ohjaamaan että käyttämään itse silmämikroskooppia. Tämä viikko on mennyt täysin teoriaopetuksen ja -opintojen parissa, käytännön työn tuntuma on pysyttävä opettajalla ´hyppysissä’.

–Haastavinta harjoitustunneilla on opiskelijoiden ohjaaminen. Kun ryhmät ovat suuria, ei aina ehdi ohjata niin kuin itse haluaisi. Kahden videomikroskopiayksikön sekä opetusokulaarien ansiosta itse ohjaaminen on kuitenkin helpompaa.