Toimivaa yhteistyötä etäkonsultaatioissa

Optikon ja silmälääkärin välinen etäkonsultaatioprosessi on hyvä esimerkki näönhuollon ammattilaisten toimivasta yhteistyöstä ja järkevästä työnjaosta. Asiakkaat arvostavat sujuvaa ja kohtuuhintaista hoitopolkua.

Etäkonsultaatiossa optikko lähettää refraktio-, visus- ja painetiedot silmänpohjakuvien mukana ja kommentoi tai kysyy lääkäriltä, mikä tapauksessa askarruttaa. Lääkäri katsoo kuvat taustatietoineen ja kommentoi, vaatiiko tapaus silmälääkärin tutkimusta. Lisäksi lääkäri yleensä kommentoi, voiko optikko määrätä lasit.

Etäkonsultaatioyhteistyötä tekevät Rovaniemen Specsaversin optikko Riku Rajala sekä Rovaniemen Terveystalossa vastaanottoa pitävä silmälääkäri Petri Toivola. Konsultaatio on poistanut päällekkäistä työtä.

– Kaikissa tapauksissa, joissa optikko lähettää yhteistyölääkärille, käytetään ensin etäkonsultaatiota, joten lääkärillä on vahvat esitiedot valmiina. Näin hän säästyy refraktiolta, kertoo Rajala.

– Tapauksissa, joissa visus jää alhaiseksi, lääkäri tarkistaa halutessaan refraktion. Ajan myötä, kun lääkäri oppii, miten kyseisen optikon refraktio toimii, luottamus lisääntyy ja lääkärin oman refraktoinnin tarve vähenee. Optikoiden ja silmälääkärien yhteistyötä tukevat myös tulevaisuudessa yhä enemmän erilaiset etädiagnostiikkaa helpottavat tekniset järjestelmät.

Jokapäiväistä yhteistyötä

Etäkonsultaatioita tehdään Rovaniemen Specsaversilla päivittäin. Osa näistä on esitietojen lähettämistä yhteistyölääkärille ja osa optikon tekemiä epäilyjä.

– Epäilyissä lääkäri arvioi sairauden mahdollisuuden ja hoidon tarpeen ICD-10-koodistolla. Yhteistyölääkärille lähetetyt etäkonsultaatiot ovat lisäksi esitutkimus lääkärikäynnille.

Etäkonsultaatioissa käytetään aina apuna silmänpohjakuvaa. Yleisimpiä etäkonsultaatioita

ovat papillan reunan epäselvyydet sekä muut pohjalöydökset. Yleisimpinä epäilyinä ovat silmänpohjan ikärappeuma-, luomi- sekä verenvuotoepäilyt. Etäkonsultaation lähetteessä mainitaan lääkärille optikon oma epäily (ICD-10 -epäilykoodilla). Konsultaation vastaukset tilataan kiireellisyysasteen mukaan: 1. heti (2 t), 2. kiireellinen (24 t) 3. normaali (48 t).

Yhteistyölääkärille lähetettyjen tapausten vastaukset tulevat vastaanottopäivänä.

– Kiireellisissä tapauksissa soitamme suoraan silmätautien poliklinikalle tai ohjaamme lääkärille, josta aika saadaan nopeimmin, Rajala kertoo.

Lääkärille enemmän aikaa diagnosoimiseen

Yhteistyö lääkärin ja optikon välillä toimii hyvin, kun lääkäri on sitoutunut lähettämään vastaukset optikolle. Molemmat osapuolet ovat olleet tyytyväisiä konsultaatioyhteistyöhön. Kaikki myös hyötyvät järjestelystä, sekä tekijät että asiakas.

– Etäkonsultaation myötä optikolla on matalampi kynnys lähettää asiakas lääkärin arvioon. Etuja ovat myös kiireellisyysluokan selvittäminen ja varmuuden saaminen epävarmoissa epäilyissä.

Asiakas saa tällä hetkellä etäkonsultaatiossa lääkärin arvion helposti ja ilmaiseksi. Yhteistyösilmälääkärit voivat yhteistyön ansiosta keskittyä enemmän sairauden diagnosoimiseen, kun aikaa refraktoinnilta säästyy.