Vuoden Näköteko: Keskustelufoorumi edistänyt alan verkostoitumista

Vuodesta 2004 optisella alalla työskennellyt lahtelainen Markus Grahn palkittiin Vuoden Näköteko -tunnustuksella. Grahn on edistänyt optisen alan avoimuutta ja verkostoitumista alan uraauurtavan Facebook-keskusteluryhmän perustamisen ja ylläpitämisen avulla. Keskustelufoorumilla on ollut erityisen arvokas merkitys nyt, kun alalla eletään suuria muutoksia.

Miltä tunnustuksen saaminen tuntuu?

Palkinto oli täydellinen yllätys. Olen aina mielenkiinnolla seurannut, kuka palkitaan, mutta en olisi uskonut, että se osuu omalle kohdalle. Saamani tunnustus on hieno kunnianosoitus tehdystä työstä, ja kertoo siitä, että työlle on ollut tarve ja tilaus.

Mikä mielestäsi on työn suurin merkitys?

Optisen alan verkottumisen, läpinäkyvyyden ja alan toimijoiden ja eri ammattiryhmien välisen keskusteluyhteyden kehittyminen. Kaikki hyötyvät, kun avoin toiminta ja yhdessä tekeminen lisääntyvät.

Kun optinen ala on ollut suuressa muutoksessa, on hyvä, että alaa voidaan kehittää keskustelun kautta yhdessä paikasta ja työnkuvasta riippumatta.

Mistä ajatus keskusteluryhmän perustamisesta lähti?

Kun perustin keskusteluryhmän, olin vasta tullut alalle ja olin kiinnostunut kaikesta uudesta. Tiesin, että keskustelufoorumi on kätevä tapa löytää tietoa. Tärkein tekijä oli kuitenkin halu yhdistää porukkaa, siten että niin optikot kuin myyjätkin voivat puhua samoista asioista, koska yhteistä työtä tässä tehdään. Kun ryhmä vuonna

2008 aloitettiin Facebookissa, siinä oli 26 jäsentä. Nyt ryhmässä on yli 1 500 jäsentä.

Mitkä ovat olleet ryhmän suosituimpia keskustelunaiheita?

Aiheita on laidasta laitaan. Esimerkiksi opiskelijoille ryhmä on ollut tärkeä lisätiedon ja kyselyiden tekemisen kanava. Ryhmässä keskustellaan tuotteista, vaikkapa kehyksistä, haetaan työntekijöitä tai työpaikkaa ja puhutaan tietenkin myös sotesta. Ryhmä on myös tärkeä kansainvälisen tutkimustiedon jakamiskanava, jossa jaetaan linkkejä julkaistuun tutkimustietoon ja muihin uusimpiin juttuihin. Tieto on heti kaikkien saatavilla, ja ala oppii ja kehittyy sitä kautta.

Toimit Lahden Silmäasemalla optiikkahiojana. Mistä ammennat energian vapaaehtoiseen foorumin kehitystyöhön oman työsi ohella?

Päivätyön vastapainona hoidan omaa kiinteistöalan yritystoimintaa, jossa pääsen hyödyntämään myös luovuuttani. Vapaa-aikaani kuuluvat myös kuntosali ja muu urheilu.

Markus Grahn

• Toiminut optisella alalla vuodesta 2004

• Valmistunut optisen alan merkonomiksi vuonna 2016

• Optiikkahioja ja sivutoiminen yrittäjä

• Kuvailee itseään tiedonhaluiseksi ja innovatiiviseksi: ”Monipuolisesta koulutus- ja urataustasta on ollut hyötyä myös keskusteluryhmän ideoinnissa, rakentamisessa ja ylläpidossa.”