Potilastiedon arkistoon liittymisellä kiire

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kiirehtii yksityisen terveydenhuollon palvelunantajia liittymään Potilastiedon arkistoon mahdollisimman pian. Asiakastietolain mukaan yksityisen terveydenhuollon liittymisen takaraja oli jo 1.9.2015. THL on ilmoittanut, että liittyminen on tehtävä 31.12.2017 mennessä – siirtymistä ei voi lykätä tai siirtää sitä pidemmäksi.

Optikko- ja silmälääkäritoimintaan on lähikuukausina tulossa useita Kanta-palvelujen vaatimukset täyttäviä potilastietojärjestelmiä. Ensimmäisen hyväksytyn järjestelmän tulon jälkeen viranomaiset seuraavat liittymisten etenemistä ja puuttuvat jatkossa käyttöönoton tarpeettomiin viivästymisiin. Tietojen sujuva hyödyntäminen yksityisen ja julkisen palvelun välillä on tärkeä osa Kanta-palvelujen kokonaisuutta. Potilastiedon arkistoon kuuluminen edistää asiakaskeskeistä palvelua. Kantaan liittymisen lisäksi järjestelmän uudet toiminnallisuudet on otettava käyttöön kuluvan vuoden loppuun mennessä. Näitä ovat todistusten ja lausuntojen sähköinen välittäminen, ostopalvelutoiminnot, terveys- ja hoitosuunnitelma sekä lähete– palaute-arkistointi.

Seuraava askel: Yhteinen sähköinen soteasiakasrekisteri

Kanta-hankkeen seuraava askel on terveyden huollon ja sosiaalipuolen yhteinen sähköinen asiakasrekisteri. Asiasta on valmisteltu lakiesitys. Esityksen mukaan jatkossa yhtiö, jonka alla on optikkotoimintaa ja ammatinharjoittajasilmälääkäreitä, voi toimia kaikkien yhteisenä rekisteripitäjänä. Esitys myös kieltää paperikortistojen käytön terveydenhuollon asiakastietojen säilytyksessä. NÄE ry on pyytänyt yhdessä muiden terveydenhuollon toimialajärjestöjen kanssa 1–2 vuoden siirtymäaikaa paperikortistoilla toimiville. Siirtymäaikaa alettaisiin laskea siitä, kun toimivat järjestelmät ovat markkinoilla, ne ovat Kelan sertifioimia ja niihin liittyminen on mahdollista.

Lakiesityksen mukaan myös yksittäinen henkilö voi viedä omaa henkilökohtaista terveysdataansa järjestelmään ja antaa sen terveydenhuollon ammattihenkilön tarkasteltavaksi. Silmäterveydessä tämä tarjoaisi uuden kanavan esimerkiksi silmänpaineen mittaustiedon keräämiseen.

Toimi nopeasti

  • Jos et ole vielä liittynyt Kanta-palveluun, nyt on aika toimia. Ota yhteys potilastietojärjestelmätoimittajaan ja suunnitelkaa liittymisprojekti yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa.
  • NÄE ry ja muut yksityisiä terveyspalvelualoja edustavat liitot ovat perustaneet yhteistyössä Salivirta & Partnersin kanssa yritysten Kanta-liittymistä tukevan YksKantaan-projektin.
  • YksKantaan tarjoaa Kanta-liittymiseen rajoittamattoman helpdesk palvelun ja yrityskohtaisen neuvonnan tyypillisesti 250–500 euron suuruisella projektimaksulla.
  • Tukea ja ohjeita liittymisvalmisteluihin on saatavilla myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen OPER-yksiköstä sekä Kelan Kanta-palveluista.
  • Kansalliset toimintamallit ja liittymisvalmistelut: kantapalvelut@thl.fi Kelan Kanta-palvelut, tekniset asiat: kanta@kanta.fi