Optikot ja työterveys ovat tehokas tiimi

Työnäkemisen haasteet hoidetaan yhdessä

Yhteistyö optikoiden ja työterveyden välillä on osa sujuvaa arkipäivää. Silmäaseman työnäköpalveluiden ja Attendon viime vuonna alkanut yhteistyö on hyvä esimerkki kaikkia osapuolia hyödyttävästä toiminnasta. Uusia yhteistyömuotoja suunnitellaan jatkuvasti.

Näköongelmien tehokas hoitaminen yhdessä ja ennakoiden tuo tehoa työntekoon ja voi jopa pidentää työuria. Attendo kääntyy Silmäaseman puoleen monissa näkemiseen liittyvissä tutkimuksissa sekä palveluissa. Lähtökohtana ovat yleensä joko työntekijän näköongelmat ja -tarpeet tai ammatin asettamat näkövaatimukset.

Näkökyvyn ongelmat voivat heikentää työkykyä merkittävästi ja lisäävät myös työturvallisuusriskejä. Työterveyshuollon painopiste onkin yhä enemmän terveyttä edistävässä ja sairauksia ennaltaehkäisevässä työssä. Attendon työterveyden asiakkaat ohjataan lähetteellä Silmäaseman asiantuntijoiden suorittamiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin.

– Työterveyshuolto ohjaa asiakasyrityksen työntekijän yksilöllisen tarpeen mukaan optikon tutkimukseen. Asiakas varaa itse ajan ja työterveyshuolto saa palautteen tehdyistä tutkimuksista, kertovat Silmäaseman optikko Jussi Kärhä ja Attendon työterveyshoitaja Tuula Temola.

Optikolle tulemisen kynnys matalalla

Työterveyshuollot hyödyntävät optikoiden osaamista yhä enemmän, oli sitten kyseessä perusteellinen näöntutkimus, työhöntulo- ja määräaikaistarkastukset, erilaiset ammatteihin liittyvät tutkimukset tai erityistyölasi- ja suojalasinäöntutkimukset.

– Koska ketjumme on maanlaajuinen ja toimipisteitä on paljon, myös erityistyö- ja näyttöpäätelaseja määrätään usein. Erityistyölasien osalta lainmukaisista kriteereistä pidetään tiukasti huolta, kertoo Kärhä.

Asiakkaan kertomat päänsärkyoireet ja näöntarkkuuden heikkeneminen tai E-taulun kanssa tehty havainto alentuneesta näöntarkkuudesta voivat olla syynä optikolle lähettämiseen. Silmänpaineen mittausta työterveyshuollossa ei nykyisin tehdä yleensä lainkaan, vaan tutkittava ohjataan optikolle.

Laaja-alaista yhteistyötä

Työterveydessä tehdään tiivistä yhteistyötä yli ammattirajojen. Esimerkiksi jos asiakas ei selviä enää työstään normaalilaseillaan, työterveyshoitaja sopii työfysioterapeutin kanssa käynnistä asiakkaan työpaikalle, minkä jälkeen asiakas saa lähetteen optikolle.

– Työfysioterapeutti tarkastaa työpisteen ergonomian, selvittää valaistuksen ja muut näkemiseen vaikuttavat tekijät ja tekee tarvittavat mittaukset optikolle näyttöpääte- tai erityistyölasien hankkimista varten, kertoo Temola.

Yhteistyön kautta myös silmälääkäri- ja  laboratoriopalvelut, ja jopa mahdollisuus silmäleikkauksiin ovat helposti asiakkaan ulottuvilla. Attendon ja Silmäaseman työnäköpalveluiden sopimus sisältää myös työterveyshuollon henkilökunnan koulutusta ja luentoja näkemiseen liittyvissä asioissa.

– Voimme tehdä myös ergonomiatutkimuksia sekä yhteiskäyntejä työpaikoilla. Annamme tarpeen mukaan työnäkemiseen liittyvää konsultointiapua. Teemme tapauskohtaisesti näönseulontoja yhdessä työterveyshuollon kanssa. Optikko on käytettävissä tarpeen mukaan myös asiakkaan työpaikalla esimerkiksi arvioimassa valaistusta ja häiriöheijastuksia.

Mahdollisuus asiantuntevan optikkopalvelun käyttöön on hyvä lisä työterveyshuollon palvelutarjontaan. Työterveyshoitaja voi ulkoistaa kaikki näkemiseen liittyvät tutkimukset optikolle. Asiakkaan näöstä huolehditaan kahden ammattilaisryhmän voimin koko työuran ajan.