Strategia on kartta, jonka avulla suunnistamme

NÄE ry:n uusi järjestö-strategia 2017 kertoo toimijoille ja jäsenille, mitä toimenpiteitä ja tavoitteita kuluvalle vuodelle on asetettu. Strategian lisäksi esittelemme NÄE ry:n tuoreen hallituksen ja sen tehtävät.

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala kokee parhaillaan suurinta muutosta toimialan historiassa. Muutosta ajavat eteenpäin paljon puhutut sote-uudistus ja digitalisaatio, jotka muuttavat tekemisen tapoja ja tuovat mukanaan mahdollisuuksia, joita aikaisemmin ei ole ollut. Kentällä tapahtuu paljon. Siksi NÄE ry:n hallitus koki tarpeelliseksi luoda järjestölle oman strategian, josta nyt parhaillaan luet. Sen on tarkoitus toimia karttana lähivuosi-en ajan ja näyttää, mistä tausta-ajatuksista järjestö lähtee liikkeelle, mitä se on teke-mässä ja mitä kohti se on menossa.

NÄE ry:n avainprojektit 2017

NÄE ry on asettanut vuosille 2017–18 kärkitoimia, jotka jakaantuvat elinkeino- ja terveydenhuoltopolitiikkaan sekä osaamisen kehittämiseen ja uudistuviin toimintamalleihin. Yksi strategiakauden merkittävimmistä tavoitteista liittyy toimialan uudistumiseen.

Viemme eteenpäin mallia optikon ja silmälääkärin hyvästä yhteistyöstä ja uudesta palvelumallista, jossa asiakkaan hoito on entistä sujuvampaa, turvallisempaa ja kustannustehokkaampaa. Tähän liittyen tuemme optikon valtuuksien kehittämistä, jäsentemme osaamisen ajantasaisuutta ja uusien tekniikoiden käyttöönottoa. Kantavana voimana toimii laaja yhteistyö.

Elinkeinopolitiikka

 • Optikkoliikkeiden ja silmäklinikoiden tasapuolisen kilpailuaseman varmistaminen maakunnan omaan palvelutuotantoon nähden
 • Ilta- ja viikonlopputyön kustannusten alentaminen
 • Rajoitetun lääkkeiden jakelun salliminen
 • Silmäklinikkapalveluiden markkinaseurannan aloittaminen
 • Jäsenpeiton kasvattaminen

Terveydenhuoltopolitiikka

 • Sote- ja valinnanvapauslainsäädännön läpimenon varmistaminen
 • Asiakaskeskeisten ja taloudellisten hoitopolkujen kehittäminen yhteistyössä silmälääkärien kanssa
 • Optikkotoiminnan yhteensopivuuden varmistaminen valtakunnallisten silmäsairauksien hoito- ja seurantajärjestelmien kanssa
 • Optikkotoiminnan lainsäädännön kehittäminen

Osaamisen kehittäminen

 • Optikkotoiminnan profiilin nostaminen
 • Optometrian tutkinto-ohjelmien yhdenmukaistaminen ja akkreditointi
 • Online-koulutuskeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen

Uudistuvat toimintamallit

 • NÄE ry:n toiminnan kehittäminen
 • Tasapuolisen online-/offline-kaupan ja terveydenhuollon EU-sääntelyn varmistaminen
 • Kanta-liittymisen tuki
 • EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksista tiedottaminen