Mitä valiokunnat tekevät? Osa 1

NÄE ry:n sisällä toimivat valiokunnat tuovat kentän tärkeät äänet mukaan hallitustyöskentelyyn. Ensimmäisessä valiokuntaosassa esittelemme silmäklinikka- ja ketjuvaliokunnan henkilöitä ja tehtäviä.

Silmäklinikkavaliokunta on NÄE ry:n uusin valiokunta

Silmäklinikkavaliokunta tuli mukaan NÄE ry:n toimintaan viime keväänä 2016, kun yksityiset silmäklinikkatoimijat liittyivät järjestöön. Näin ollen klinikkavaliokunta on NÄE ry:n tuorein valiokuntatulokas. Silmäklinikkavaliokunta muodostuu järjestön silmäklinikkajäsenten edustajista, mutta taustatyöhön osallistuu asiantuntijoina myös klinikoiden muuta ammattikuntaa. Jäseniksi haetaan parhaillaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Silmäklinikkavaliokunta kokoontuu 2–3 kertaa toimintakauden aikana.

Valinnanvapausesityksen seurantaa

Lääkäripalvelujen tuottajina silmäklinikkavaliokunnalla on vahva ääni erityisesti sote-asioissa ja -vaikuttamisessa.

– Meillä on oma pitkä kokemus esimerkiksi optikko-silmälääkäri yhteistyöstä, ja pyrimme edistämään suoraviivaisten lähetekäytäntöjen
toteutumista koko toimialalla, kertoo klinikkavaliokuntaan kuuluva kehittämispäällikkö ja johtava optikko Tiia Rosenlund Medilaserista.

Tähän mennessä silmäklinikkavaliokunta ja NÄE ry ovat yhdessä määritelleet silmäklinikkamarkkinat Suomessa. Arvio on tehty yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan ja viranomaisten kanssa, koska tieto on Suomessa hyvin hajallaan. Juuri nyt valiokunnan ajatukset ovat valinnanvapausuudistuksessa.
– Seuraamme valinnanvapausesityksen etenemistä ja suunnittelemme yhdessä NÄE ry:n kanssa kannanottoja siihen liittyen, sanoo Rosenlund.

Ketjuvaliokunta huolehtii ketjuistaan

Ketjuvaliokunta muodostuu viidestä jäsenestä, jotka luonnollisesti edustavat viittä suomalaista optikkoketjua: Specsaversia, Silmäasemaa, Instru Optiikkaa, Fenno Optiikkaa ja Synsamia.

– Jokainen edustajajäsen tuo ketjunsa näkökulman valiokuntaan ja sitä kautta kaikkien ketjujen äänen järjestön toimintaan, kertoo ketjuvaliokuntaan kuuluva Vesa Vaine, Fenno Optiikan varatoimitusjohtaja.

Ketjuvaliokunta kokoontuu aina tarvittaessa, yleensä kaksi kertaa toimikauden aikana.

Myynnin seuraaminen tärkeää

Lähes kolme neljästä optisen kaupan 690 liikkeestä kuuluu johonkin viidestä ketjuyrityksestä. Viime vuonna ketjuihin kuuluvien liikkeiden
määrä kasvoi yhdellätoista liikkeellä, ja niihin kuulumattomien määrä vastaavasti supistui yhdeksällä.

– Ketjuihin kuuluu paljon optikkoliikkeitä, ja siksi onkin tärkeää tarkastella ja tilastoida toimialaa esimerkiksi kehysmyynnin kannalta. Tilastointi kertoo, missä ollaan ja minne päin ollaan menossa, Vaine sanoo.

Optisen alan vähittäiskaupan tilastoinnin tekee tutkimuslaitos GFK ja se perustuu suoran kassajärjestelmätiedon käyttöön. Näkemisen ja silmäterveyden toimiala mittaa koko näkemisen ja silmäterveyden markkinaa sisältäen optikkoliikkeet ja yksityiset silmäklinikat.