Optikon suositus saisi suomalaiset käyttämään piilolinssejä

Silmälasit ovat tuttu näky suomalaisten kasvoilla. Suomalaisista naisista liki puolet ja miehistä kaksi viidesosaa käyttää jatkuvasti optikon tai silmälääkärin määräämiä silmälaseja. Sen sijaan piilolinssejä käytetään Suomessa huomattavasti vähemmän kuin Euroopassa yleisesti. Ainoastaan 2 % suomalaisista kertoo käyttävänsä säännöllisesti piilolinssejä.

Säännöllisesti piilolinssejä käyttävät suomalaiset suosivat yksiteholinssejä. Suomalaisista piilolinssien käyttäjistä jopa 91 % käyttää yksiteholinssejä. Moniteholinssien käyttäminen on huomattavasti harvinaisempaa, sillä ainoastaan alle joka kymmenes piilolinssikäyttäjä omistaa moniteholinssit. Kysyimme alan ammattilaisilta, mistä piilolinssien käyttäjämäärät kertovat ja mitä tilanteelle voitaisiin tehdä.

  1. Miksi suomalaiset eivät käytä piilolinssejä yhtä paljon kuin muut pohjoismaalaiset?
  2. Millä työkaluilla voitaisiin edistää suomalaisten piilolinssikäyttöä?
  3. Miten monitehopiilolinssien sovitusta saataisiin lisättyä?

Jonas Dinnesen,
Johnson & Johnson Vision Care

1) Valitettavasti minulla ei ole selvää vastausta tähän. Suomalaiset ovat yleisesti edelläkävijöitä uusien teknologioiden käyttöönotossa ja monesti edellä muita Pohjoismaita. Siksi onkin mielenkiintoista, miksi juuri piilolinssikategoriassa käyttö on muita Pohjoismaita, ja Eurooppaa jäljessä.

2) Useiden tutkimusten mukaan tiedämme, että näkemisen ja silmäterveyden ammattilaisten aktiivinen piilolinssien suosittelu on
keskeinen tekijä käyttäjämäärien lisäämisessä. Piilolinssien käyttäjämäärä voisi olla jopa kaksi kertaa suurempi, jos piilolinssien hyödyistä kerrottaisiin jokaisen näkötutkimuksen yhteydessä. Potentiaalia käyttäjämäärän lisäämiseen pelkällä keskustelujen lisäämisellä on siis paljon.

3) Monitehopiilolinssien myynti on perinteisesti ollut haastavaa. Ensimmäinen askel on tarjota asiakkaille markkinoiden uusimpia ja kehittyneimpiä tuotteita. Onnistumisen kannalta on erityisen tärkeää, että optikkoliikkeissä seurataan jokaisen merkin ja valmistajan tarkkaa sovitusohjetta – ne kun saattavat erota jonkun verran toisistaan.
Olemme havainneet, että kun näkemisen ja silmäterveyden ammattilaiset noudattavat sovitusohjetta, saadaan aikaan erittäin hyviä tuloksia. Tämän edistämiseksi olemme koostaneet aiheesta myös opastusvideon
(https://www.youtube.com/watch?v=BamC
X97MDe8&feature=youtu.be.)

Timo Juurinen,
Optiikka Juurinen

1) Optikoiden aktiivisuus piilolinssien tarjonnassa on varmaankin yksi tekijä vähäiseen myyntiin. Koulutusta lisämällä voidaaan varmasti vaikuttaa tähän myös Suomessa.

2) Optikon tulisi aina kertoa asiakkaalleen myös piilolinsseistä yhtenä vaihtoehtona näönkorjaamiseksi silmälasien ja silmäkirurgian ohella. Meillä piilolinssien kokeiluun kannustetaan esimerkiksi sillä, että kaikille
Rudy Project -urheilulasien ostajille tarjotaan yhdet kuukausipiilolinssit kaupan päälle – toki tämäkin edellyttää, että jälleenmyyjäliikkeenä toimivan optikkoliikkeen henkilökunta tarjoaa tätä vaihtoehtoa asiakkaalle.

3) Tärkeintä on tarjota kaikille mahdollisuutta piilolinssien kokeiluun. Meillä esimerkiksi Menicon Miru 1 kk monitehopiilolinssien testipari on optikolle ilmainen, näin myös siis loppukäyttäjälle. Optikon tarvitsee siis
vain sovittaa asiakkaalle linssejä ja varmistaa niiden toimivuus lähelle ja kauas. Asiakkaalle annetaan siis käyttöön vain ne linssit, jotka todella toimivat hänelle. Vaihtoehtoja on markkinoilla kuitenkin paljon.

Henri Kaseva,
CooperVision

1) Suomessa piilolinssikäyttö on huomattavasti vähäisempää kuin läntisissä naapurimaissamme. Merkittävimpänä tekijänä tilanteeseen lienee se, että piilolinssejä ei ole perinteisesti tarjottu näönkorjaukseen yhtenä keskeisenä tapana vaan silmälasit ovat olleet ainoa aktiivisesti tarjottu näönkorjausmuoto. Piilolinssien sovittamiseen ja käyttöön liittyy myös paljon myyttejä, jotka ovat syntyneet vuosien saatossa. Piilolinssien
tarjoamisessa ollaan nyt menossa oikeaan suuntaan, mutta paljon on vielä tehtävää – edelleen alle kymmenesosalle optikkoliikkeen asiakkaista tarjotaan aktiivisesti piilolinssejä.

2) Optikkoliikkeillä on aivan keskeinen rooli piilolinssikäytön aktivoinnissa, koska sinne tulevilla ihmisillä on tarve tiedossa. Selvittämällä kunnolla asiakkaan elämäntapaan liittyviä asioita, tilanteita ja niihin liittyviä näkövaatimuksia päästään kiinni asiakkaan tarpeisiin. Tiedostamalla asiakkaan tarpeet on helppo esittää, millä tavoin niihin
voidaan vastata. Tämän kaiken tueksi on saatavilla sovituslinssejä sekä piilolinssien käytön aloittamista tukevia opetusvideoita.

3) Aikuisnäköisille ihmisille tarjotaan monitehopiilolinssejä hyvin harvoin. Kuten nuoremmillekin, kokeilut ovat avainroolissa, sillä niiden jälkeen piilolinssien myyminen on huomattavasti helpompaa. Eri tavoin toteutettuja monitehoisia piilolinssiratkaisuja on saatavilla paljon, jos ensimmäinen ei toimi niin kannattaa koittaa seuraavaa. Vanhemmilla asiakkailla saattaa olla muistissaan kokemus piilolinsseistä jostain kaukaa
historiasta, jolloin linsseihin liittyi vielä paljon epäkohtia käyttömukavuuteen ja silmien terveyteen liittyen. Sieltä juontaa
paljon myyttejä, joiden kumoamiseksi on myöskin työkaluja – paras työkalu on uusi kokeilu nykypäivän tuotteilla.

Tiesitkö?

  • Piilolinsseistä noin kolmasosa ostetaan Internetistä, silmälaseista alle prosentti.
  • Piilolinsseistä suosituimpia ovat kertakäyttölinssit, jotka joka toinen ostaja valitsee.
  • Yksitehopiilolinssejä ostetaan kym menen kertaa monitehopiilolinssejä enemmän.
  • Urheillessa piilolinssejään pitää 31 % käyttäjistä, silmälasejaan vain 4 % käyttäjistä.
  • Jatkuvaan käyttöön tarkoitettuja linssejä käyttää ainoastaan 11 % piilolinssien omistajista.
    (Lähde: NÄE ry – Silmälasien käyttötutkimus 2016)