Optikot Metropolia Business Executive -valmennuksessa

NÄE ry ja Metropolia ovat yhdessä rakentaneet Metropolia Business Executive -valmennusohjelman vastaamaan optisen alan kehittymistarpeita. Kolmesta kahden päivän lähijaksosta koostuvaan valmennusohjelmaan osallistui edustajia eri optikkoketjuista.

Valmennusohjelman tarkoituksena oli syventää liiketoimintaosaamista toimialan tulosvastuullisissa tehtävissä toimivien keskuudessa. Osallistujat pääsevät soveltamaan uusia työvälineitä ja osaamistaan
suoraan tuloksentekemiseen.

Kokonaisuuden punaisena lankana oma liiketoimintasuunnitelma

Valmennusohjelma koostuu neljästä pääteemasta: strategia organisaation menestystekijänä, palvelut ja asiakkuudenhallinta, osallistava esimiestyö sekä laskentatoimi liiketoiminnan tukena. Kokonaisuuden punaisena lankana on kulkenut oman liiketoimintasuunnitelman tekeminen.

Vastuuvalmentajana on toiminut esimiestyön asiantuntija Liisa Koski-Lukkari. Hänellä on laaja-alainen ja monipuolinen kokemus johtamisesta, esimiestyöstä ja liikkeenjohdon konsultoinnista

– Optisella alalla tarvitaan asiakkuuksien johtamisen osaamista. Kilpailu asiakkaistaon tiukkaa, joten on tärkeää saada asiakas palaamaan yhä uudestaan samaan liikkeeseen. Valmennuksessa tuotiin esiin, kuinka
yksi ihminen voi olla monialainen ostaja ja päättäjä. On älyttömän tärkeätä selvittää ostotilanteessa, miten ottaa haltuun yksittäisen
asiakkuuden lisäksi koko kotitalous.

Asiakas saattaa toimia päättäjänä myös muissa verkostoissa, joiden kautta voi tuoda liikkeen kassaan lisää rahaa, Liisa Koski-Lukkari pohtii.

– MBE-valmennus on erinomainen lisä toimialan johtamiskoulutuksesta kiinnostuneille. Se antaa edeltävästä tutkinnosta riippumatta suorittajalleen vahvan liiketoiminnan johtamisosaamisen, jolle epäilemättä löytyy runsaasti käyttöä uudistuvan toimialamme yrityksissä,
NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast kommentoi.

Lisätietoja
Metropolia Business Executive -ohjelma
Elina Taponen, suunnittelija
Metropolian täydennyskoulutus ja
yrityspalvelut
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
p. 040 759 8756

Kävijäkommentti

Maarit Pernu, optikko

Mikä valmennuksessa oli parasta?

Parasta koulutuksessa olivat ehdottomasti ”koulupäivät”. Asiantuntijaopettajien tarinat ja esimerkit olivat mielenkiintoisia ja ajatuksia herättäviä. Parasta oli myös päästä ruotimaan tuoreeltaan päivän aiheita kolleegoiden kanssa.

Entä missä olisi vielä kehitettävää?

Vaikka koulutusta mainostettiin optiselle alalle suunnatuksi, varsinainen oman alamme anti jäi hieman kevyeksi – tätä puolta voisi jatkossa kehittää.

Mitä odotit valmennukselta?

Olen suorittanut liiketalouden perusopinnot (merkonomi) muutama
vuosi sitten ja siitä on jäänyt kipinä jatkaa liiketalouden opiskelua
pidemmälle – halusin laajentaa ja syventää osaamistani. Tähän koulutukseen oli helppoa ja mielekästä lähteä mukaan.

Kenelle suosittelet valmennusta?

Suosittelen koulutusta kaikille, jotka ovat työssään tekemisissä tai haluavat kehittää itseään mm. kannattavuuden, ostojen ja myymisen sekä
esimiestyön osa-alueilla. Koulutus avaa myynnin syy– seuraussuhteita
ja selkiyttää kokonaiskuvaa mistä mikäkin osa-alue koostuu ja miksi on
järkevää toimia tietyllä tavalla.