Optometristit oppia hakemassa tulevaisuuden tutkimuksiin

Maaliskuun puolivälissä neljä optometristiä Suomesta (Arto Hartikainen, Annamari Immonen, Päivi Nokipii sekä Tuomo Turpeinen) pakkasivat matkalaukkunsa ja matkustivat Philadelphiaan, USA:han.

Salus University järjesti ensimmäistä kertaa pohjoismaisille optometristeille (joilla on diagnostisten lääkeaineiden käyttöoikeus)
kaksiviikkoisen erikoiskoulutuksen silmänpohjan sairauksien tutkimiseen ja diagnostiikkaan, Specialized Training in Posterior Segment Disease. Suomalaisten lisäksi koulutukseen osallistui viisi ruotsalaista ja yksi norjalainen kollega.

Koulutus oli hyvin intensiivistä. Opetus alkoi yleensä klo 8.30 ja jatkui illalla jopa klo 20.30 asti. Koulutus koostui kolmesta eri osa-alueesta, jotka limittyivät erinomaisella tavalla toisiinsa. Saimme kuulla useita
loistavia luentoja Salus Universityn kuuluisalta luennoitsijalta, retinaspesialisti Dr. Carlo Pelinolta. Dr. Pelino on optometristi
ja optometrian tohtori, siis amerikkalainen kollegamme. Pelinon tiedon määrä ja syvällinen ymmärrys silmän patologiasta yhdistettynä kokonaisterveyteen teki vaikutuksen luennosta toiseen.

Pääosan koulutuksesta muodostivat potilastutkimukset. Pääsimme tutkimaan hyvin monia silmänpohjan sairauksia. Teimme tutkimukset paikallisten vaatimusten mukaisesti. Tutkimuksia edelsi laaja
haastattelu sekä tarvittavat esitutkimukset sekä etuosien huolellinen mikroskopia, tarvittaessa esim. kolmipeilillä kammiokulmaa tutkien. Takaosan mikroskooppitutkimuksia täydennettiin mm. epäsuoralla
oftalmoskopialla (BIO) ja silmänpohjakuvauksella.

Tehtävänämme oli selvittää diagnoosi tutkimustemme perusteella. Saimme apua diagnostiikkaan osaavilta klinikkaopettajiltamme
Robert Anderssonilta (Senior Eye Clinician of the Clinic) sekä Robertin
avustajalta Gustav Brinkbyltä (Ruotsi). Kyseessä ei ole silmälääkärin työ vaan terveydenhuollon ammattihenkilön suorittama laaja silmien terveystarkastus (comprehensive eye examination).

Kolmannen osan opiskelusta muodosti kliinisen tapauskertomuksen kirjoitus (Clinical Case Study). Kirjallinen työ oli tehtävä virallisten kansainvälisten vaatimusten mukaisesti, jota noudattaa mm. American
Academy of Optometry. Kirjallinen työ opetti kriittiseen (evidence based medicine) tiedon hankintaan. Samalla pääsimme syventymään yhteen aihealueeseen hyvin perusteellisesti. Potilas järjestettiin jokaiselle valitun aihealueen mukaan. Artolla aiheena oli Full Thickness Macular Hole,
Annamarilla Accuired Ocular Toxoplasmosis Retinochorioiditis: treatment and management, Päivillä Lattice Degeneration ja Tuomolla Normal-Tension Glaucoma.

Potilastutkimusten aikana pääsimme lukuisia kertoja kokemaan hienoja onnistumisen tunteita oppiessamme tutkimaan silmän takaosia useilla menetelmillä. Kuinka hienoa onkaan pystyä hallitusti tutkimaan myös perifeeriset silmänpohjan rakenteet ja löytämään sieltä vaikkapa lattice tai pieni reikä. Silmänpohjan tutkimus äärilaitoja myöten on vaativaa, mutta ei suinkaan mahdotonta. Jokainen pystyy siihen koulutuksen ja kokemuksen perusteella.

Optometristin työ on muuttumassa maailmanlaajuisesti yhä enemmän kliiniseen suuntaan. Kehityksen kannalta käytännön potilastyö on tärkeä osa teoreettisen koulutuksen lisäksi. Käytännön työtä pääsi tekemään Saluksen koulutuksessa runsaasti. Jokainen huomasi potilastyön tärkeyden asioiden sisäistämisen kannalta. Tärkeä kysymys on se, kuinka tämänlaatuista koulutusta pääsisi tarjoamaan Suomessa optometristeille/optikoille.

USA:ssa ja Iso Britanniassa optometristien tekemät silmien terveystutkimukset ja jopa diagnoosit ovat arkipäivää. Sitä kohti olemme
menossa Suomessakin, kun pidämme mielessämme kolme avainsanaa: koulutus, koulutus ja koulutus